09
03 2022
286

Зарплата через MPay?

С 1 января 2023 г. может стать обязательным распределение заработной платы персоналу хозрасчетных предприятий, а также персоналу бюджетных единиц через государственную службу электронных платежей (MPay) на расчетные счета работников в установленном Правительством порядке.
 
В парламенте Молдовы зарегистрирован законопроект о дополнении ст.30 30 Закона № 847/2002 об оплате труда и ч. (4) ст. 10 Закона №270/2018 о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере, одной из целей которого является предоставление бенефициарам права выбора поставщика платежных услуг, без привязки к зарплатным проектам работодателей.


Detalii

19
07 2021
1123

Serviciile fiscale electronice pentru persoane fizice

Accesul persoanelor fizice la serviciile fiscale electronice poate fi obținut fără deplasarea și solicitarea conectării la servicii de la subdiviziunile SFS , fără prezentarea diverselor acte și semnarea acordului de conectare. Acesta se oferă în mod automatizat în momentul accesării și autentificării în cadrul sistemului Cabinetul personal al contribuabilului (CPC) prin intermediul sistemului guvernamental MPass, cu aplicarea semnăturii electronice.

 

Aici menționăm că persoanele fizice dispun de posibilitatea accesării și utilizării unui spectru larg de servicii fiscale electronice pe portalul https://sfs.md/ro, unele fiind cu acces liber, altele – prin intermediul sistemului CPC, în conformitate cu regulamentul de utilizare a acestora, aprobat prin Ordinul SFS nr. 125/2020.


Detalii

09
04 2021
362

AGE: в 2021 г. бенефициарам через МРау переведено более 6 млрд леев

Агентство электронного управления (AGE) сообщает о достижении нового рекорда государственного электронного платежного сервиса: с начала текущего года физическим лицам – получателям социальных выплат было переведено через MPay более шести миллиардов леев. Это пенсии, надбавки, компенсации и другие виды социальной помощи.
 
Напоминаем, в соответствии с Концепцией правительственной услуги электронных платежей (MPay), утвержденной Постановлением Правительства №712/2020,  платформа предназначена:
04
12 2020
993

Plata prestațiilor sociale va fi efectuată prin MPay

În ședința din 3 decembrie 2020 a secretarilor de stat a fost examinat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, prin care este propusă modificarea a 26 de acte normative ce țin de reglementarea modalității de plată a prestațiilor de asigurări sociale și a prestațiilor sociale prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).
 
Conform proiectului, vor fi operate modificări la regulamentele privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii şi alocaţiilor sociale de stat, de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare de stat unor categorii de populaţie,
Detalii
26
11 2020
350

MPay: sporirea nivelului plăților fără numerar

Noul concept de dezvoltare a Serviciului guvernamental de plăți electronice MPay a fost prezentat pe în cadrul unei ședințe publice cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei și Infrastructurii, Băncii Naționale a Moldovei, Consiliului Economic de pe lângă Prim Ministru, ai Agenției de Guvernare Electronică și comunității de afaceri.
 
Conceptul de dezvoltare a Serviciului MPay derivă din Foaia de parcurs a Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic, care este implementată cu suportul USAID și a Guvernului Suediei, pe platforma proiectului Tekwill.
 

Detalii
20
10 2020
426

Новая концепция «MPay»: взыскание платежей и выплата соцпособий

В «Monitorul Oficial» опубликовано и вступило в силу постановление правительства о правительственной услуге электронных платежей (MPay). Этим документом утверждена новая концепция, согласно которой публичные учреждения будут использовать «MPay» в следующих целях:
 
- для взимания платежей с физических и юридических лиц в процессе оказания услуг, сбора налогов, пошлин, взыскания платежей по штрафам и неустойкам (пени) и других платежей на единый казначейский счет Министерства финансов;
- для распределения социальных пособий и других выплат, осуществляемых из бюджетов-компонентов национального публичного бюджета, за исключением платежей по заработной плате,
Detalii
28
09 2020
689

Выплата социальных пособий – через MPay

Кабинет министров Молдовы утвердил концепцию правительственной услуги электронных платежей MPay, которая предусматривает новый компонент: кроме взимания платежей с физических и юридических лиц в процессе оказания услуг, через эту систему физическим лицам будут распределяться социальные и другие выплаты из бюджета.
 
Таким образом, 55 учреждений (министерства, государственные службы и агентства, инспектораты и пр.) будут использовать услугу MPay для взимания платежей с физических и юридических лиц в процессе предоставления услуг, а также налогов и сборов, начисленных штрафов и пеней и других выплат на единый казначейский счет Министерства финансов. 
Detalii
06
07 2020
854

MPay: distribuirea de plăți de la BPN către cetățeni

Serviciul MPay va fi dezvoltat pentru a asigura distribuirea de plăți de la bugetul public național (BPN) către cetățeni, iar beneficiarii plăților de la BPN vor avea libertatea și comoditatea de a alege orice prestator de servicii de plată conectat la serviciul Mpay prin orice metodă de plată legal disponibilă și în orice locație din țară. Astfel, serviciul va conține componenta de distribuire a plăților, elemente noi de ordin tehnic de facilitare a plăților, precum și elemente noi de ordin financiar privind modelul de aplicare a comisioanelor aferente MPay.
 
Proiectul Conceptului serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay) a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat. Documentul a fost elaborat de către Cancelaria de Stat în comun cu Agenția de Guvernare Electronică. Conform autorilor, MPay va deveni un sistem informațional utilizat în calitate de mecanism unic de încasare a plăților cetățean - guvern și de distribuire a plăților guvern – cetățean. Conceptul urmează a fi aprobat prin hotărârea Executivului.

Detalii
24
06 2020
647

Contribuțiile la BASS pot fi achitate prin MPay

Casa Națională de Asigurări Sociale continuă extinderea interacțiunea cu cetățenii prin intermediul serviciilor electronice. Astfel, în cadrul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (Serviciul MPay) a fost dezvoltat şi implementat serviciul de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, inclusiv a majorărilor de întârziere şi amenzilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat.
 
Serviciul MPay deține calitatea de mechanism unic de achitare a serviciilor publice, colectare a impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întârziere (penalităților) și altor plăți la bugetul public național cu ajutorul instrumentelor de plată disponibile conform legislației – carduri bancare, terminale de plată, sisteme e-banking și plăți în numerar.
 

Detalii