01
12 2017
588

NEFCO: эффективный диалог с госсектором

Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) поможет Молдове реализовать новые проекты в области охраны окружающей среды. Об этом говорилось в ходе встречи, которую провели генеральный секретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Юрий Ушурелу и вице-президент NEFCO Кари Хоманен, которые обсудили возможность установления сотрудничества в области энергоэффективности, управления отходами, водоснабжения, климатических изменений, продвижения зеленой экономики.
Detalii
04
09 2017
868

Noi oportunități pentru finanțarea proiectelor energetice

Acordul-cadru între Republica Moldova şi Corporaţia Financiară Nordică de Mediu (NEFCO), semnat la Chișinău la 21 iulie 2017, a fost aprobat și propus de Guvern Parlamentului pentru ratificare. Astfel, vor fi create noi oportunități pentru finanțarea proiectelor cu impact benefic asupra mediului înconjurător.
NEFCO oferă fonduri destinate implementării proiectelor în domeniul eficienţei energetice, energiei regenerabile și a mediului. Printre acestea se înscriu cele ce țin de reabilitarea clădirilor, a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, renovarea şi modernizarea parcurilor auto, soluţionarea problemelor aferente managementului apelor uzate şi deşeurilor municipale.
Detalii
22
06 2017
683

NEFCO oferă investiții pentru eficienţa energetică în sectorul public

Acordul Cadru destinat promovării investițiilor în eficiența energetică în sectorul public a fost semnat la Chișinău de către viceprim-ministru, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, din partea Republicii Moldova și Magnus Rystedt, directorul general al Corporației Financiare Nordice de Mediu.

Semnarea Acordului deschide calea pentru finanțarea proiectelor de eficiență energetică și mediu în sectorul public din țară. Acordul Cadru este aliniat la obiectivele Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P). Finanțarea din partea NEFCO se oferă sub formă de investiții, împrumuturi şi garanții acordate, prioritar pentru cele care au impact benefic asupra mediului înconjurător.
Detalii