30
05 2019
804

Agenția de turism: politica de contabilitate, venituri și obligații fiscale

Veniturile agențiilor de turism se formează din mărimea comisionului obținut sau adaosului comercial atribuit produselor și serviciilor turistice. Astfel, acestea pot deveni subiecți ai sectorului IMM, cu cota impozitului pe venit de 4% din obiectul impunerii, cu condiția că mărimea veniturilor nu a depășit 1,2 mil. lei. Odată aprobat în politica de contabilitate, acest regim de impozitare nu poate fi modificat pe parcursul anului și nu permite deducerea cheltuielilor suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale.

Totodată, dacă veniturile încasate în baza adaosului comercial sau a comisionului obținut au depășit 1,2 mil. lei într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, agenția trebuie să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA, iar cota impozitului pe venit achitată va constitui 12%.

Detalii
18
04 2018
1186

Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.MD” – la vârsta de maturitate

Dacă e să ne uităm din punt de vedere simbolic, cifra 7 are un șir de conotații semnificative – 7 zile în care Dumnezeu a creat lumea, cele 7 minuni ale lumii, 7 culori ale curcubeului, 7 ani de acasă și altele. Parafrazând, am putea spune că și pentru „Monitorul fiscal” această cifră este încărcată de simbolism pentru că semnifică, în primul rând, maturitatea.
Detalii
13
07 2011
1436

Вступительное слово Николая ПЛАТОНА, Начальника Главной государственной налоговой инспекции

В этот день – 1 июля – хочу поздравить и адресовать самые искренние поздравления и наилучшие пожелания всем, кто работает в Государственной налоговой службе.

Сегодня – в результате 21 года деятельности – Государственная налоговая служба стала одним из главных государственных учреждений, цель которого – обеспечивать финансовую стабильность нашего государства, выступать гарантом экономической безопасности и развития Республики Молдова.

Главной задачей структуры, быть руководителем которой мне выпала честь, является осуществление контроля исполнения налогового законодательства, правильности исчисления и
своевременности исполнения налоговых обязательств.
Detalii
13
07 2011
1817

Cuvint de introducere a dl. Nicolae Platon, şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

Cu prilejul zilei de 1 iulie, adresez cele mai sincere felicitări şi urări de bine tuturor celor care activează în Serviciului Fiscal de Stat.

Astăzi, după 21 de ani de activitate, Serviciul Fiscal de Stat este una dintre instituţiile de bază care are menirea să asigure stabilitatea financiară a statului şi să contribuie la consolidarea securităţii şi dezvoltării economice a Republicii Moldova.

Structura, pe care am onoarea să o conduc, are drept sarcină de bază exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte, vărsării depline şi la timp la buget a sumelor obligaţiilor fiscale.
Detalii
06
05 2011
2087

Введение в журнал «Monitorul fiscal FISC.md»

У Вас в руках первый номер официального издания Государственной налоговой инспекции – журнала «Monitorul fiscal FISC.md».

Идея о создании собственного издания родилась почти одновременно с Государственной налоговой службой, но потребовалось больше двадцати лет, чтобы она созрела и оформилась в проект, который мы представляем Вашему вниманию.

Думаю, сегодня совпали все факторы, позволившие этому журналу быть. С одной стороны – воля налогоплательщиков, возрастающий спрос общества на все более полную и разностороннюю налоговую информацию, в том числе о деятельности налоговой службы, о налоговых планах и проектах, о применяемых методах и механизмах налогового администрирования. С другой стороны – накопленный ГНИ опыт и готовность делиться им с Вами, желание налоговой службы строить с налогоплательщиками новые партнерские отношения, основанные на духе сотрудничества, взаимном уважении и доверии. И наконец, журнал стал реальностью благодаря поддержке проекта USAID|BIZTAR.
Detalii