09
04 2021
614

Puncte de reper pentru întocmirea Notei explicative la situațiile financiare consolidate

În Republica Moldova situațiile financiare consolidate vor fi întocmite conform SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” pentru perioadele de gestiune începând cu 1 ianuarie 2020, de aceea convențional se consideră că 1 ianuarie 2020 este data obținerii de către entitatea-mamă a controlului asupra entităților-fiice, respectiv, toate calculele sunt efectuate începând cu aceasta dată.
 
Din articolul „Conținutul și modul de întocmire a notei explicative la situațiile financiare consolidate” elaborat de Natalia Tonu și Valentina Paladi, publicat în ediția din aprilie a revistei „monitorul fiscal FISC.md”, veți afla că situația consolidată a modificărilor capitalului propriu și situația consolidată a fluxurilor de numerar au un caracter de recomandare și se întocmesc în funcție de necesitățile informaționale ale utilizatorilor.


Detalii