16
04 2021
126

ODIMM promovează proiectele din portofoliu

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii în comun cu Rețeaua Centrelor de Consultanță în Afaceri a dat startul campaniei de informare privind oportunitățile de suport în business oferite prin programele și proiectele din portofoliu ODIMM.
 
Scopul campaniei este de a prezenta informații ample publicului larg, inclusiv viitorilor antreprenori, despre întreaga gamă de servicii oferite de ODIMM: consultanță, instruire, mentorat și finanțare a afacerilor. Pentru perioada următoare, ODIMM si-a propus organizarea a 7 sesiuni de informare ce va cuprinde tot teritoriul țării.
 


Detalii

15
04 2021
170

ODIMM: noi condiții de subvenționare a participării la expoziții

Comitetul de coordonare al Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii a aprobat modificări la Regulamentul Programului de promovare a participării agenților economici la târguri și expoziții. Modificările operate reprezintă conformarea la noile realități de activitate a sectorului IMM și restricțiilor impuse de situația pandemică.
 
Astfel, entitățile ce intenționează să participe la târguri și expoziții vor ține cont de următoarele condiții:
 


Detalii

13
04 2021
131

Virtual fairs. Statul subvenționează participarea la expoziție

Participarea întreprinderilor mici și mijlocii la Expoziția Virtuală „SMExpo 2021”, care se va desfășura în perioada 3 iunie - 18 iunie 2021 pe platforma www.virtual-fairs.md, va fi subvenționată de stat prin intermediul “Programului de promovare a participării agenților economici la târguri și expoziții”, gestionat de ODIMM.
 
 Expoziția este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din toate sectoarele economiei Republicii Moldova și are ca scop expunerea produselor și serviciilor acestora către o audiență fără hotare, ceea ce ar duce la facilitarea activității de business, creșterea numărului de contacte și contracte.  Perioada înregistrării expozanților pe platformă este din 9 aprilie până pe 31 mai 2021.
Detalii
08
04 2021
107

Granturi pentru ecologizarea ÎMM

În cadrul primei ședințe a Comitetului de coordonare al Programului de ecologizare a ÎMM au fost examinate și selectate 17 întreprinderi care vor beneficia de granturi mici de până la 200 mii lei pentru ecologizarea afacerilor în cadrul etapei II a Programului. ÎMM vor  fi susținute financiar pentru implementarea acțiunilor de ecologizare de valoare mică, care va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional fără TVA, dar nu va depăși 200 mii lei.
 
Mijloacele financiare nerambursabile vor fi transferate de ODIMM după investirea resurselor proprii ale ÎMM și prezentarea documentelor justificative. Alocarea poate fi realizată în maximum două tranșe: prima tranșă – 70% din suma finanțării nerambursabile se acordă după ce beneficiarul va investi contribuția proprie de 30%,
Detalii
05
04 2021
116

Creșterea erbaceelor cu valoare comercială adăugată: determinăm necesitățile sectorului

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii invită autoritățile publice, instituțiile de cercetare, centrele universitare/de formare și antreprenorii  să participe la Sondajul de cercetare a sectorului de creștere, producere și promovare a plantelor erbacee și a produselor din plante cu valoare comercială adăugată din Republica Moldova. 
 
Această cercetare de piață are ca scop obținerea unei imagini generale despre sectorul plantelor erbacee din Republica Moldova și cunoașterea necesităților de formare a antreprenorilor din acest domeniu. 
 


Detalii

25
03 2021
113

A doua șansă în afaceri: planul regional de acțiuni

În cadrul Proiectului DanubeChance 2.0 „Acceptarea eșecului pentru a facilita accesul antreprenorilor la a doua șansă în afaceri” a fost desfășurat cel de-al treilea atelier de lucru „Politici și instrumente de suport al antreprenorilor la a doua șansă în afaceri, implementate în țările din regiunea Dunării”, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor de stat și organizațiilor de suport al antreprenorilor din țările partenere, experți internaționali, mentori din 13 țări. Republica Moldova a fost prezentată de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). 
 


Detalii

01
03 2021
220

Digitalizarea afacerii: 99 de antreprenori vor primi finanțare în sumă de 8,4 mil. lei

Digitalizarea, modernizarea dar și dezvoltarea IMM-urilor sunt printre principalele priorități de pe agenda Ministerului Economiei și Infrastructurii. Pentru realizarea acestor obiective, 99 de companii din Republica Moldova vor primi finanțare în suma totală de circa 8,4 milioane lei pentru îmbunătățirea sau transformarea procesului de afaceri prin utilizarea tehnologiilor digitale.Banii vor fi alocați prin „Instrumentul de susținere privind digitalizarea IMM”, finanțat din bugetul de stat și suplinit din fondurile partenerilor de dezvoltare (Uniunea Europeană și GIZ Moldova).

Detalii
15
01 2021
351

„Start pentru tineri”, extins

Termenul de implementare al Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” va fi extins de la 3 la 6 ani, în scopul susținerii afacerilor create de tineri. Respectiv, bugetului estimativ de implementare va fi majorat de la 60 mil. lei la 120 mil. lei.
 
Proiectul pentru modificarea HG nr. 973/2018 cu privire la aprobarea Programului a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii în colaborare cu ODIMM și propus pentru examinare secretarilor generali în ședința desfășurată ieri, 14 ianuarie 2021.
 

Detalii
08
12 2020
275

ODIMM: credite pentru capital circulant garantate de stat

Recent Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a inițiat un proces de ajustare a acordurilor-cadru semnate cu băncile comerciale, în paralel fiind organizate instruiri pentru ofițerii de credit din cadrul băncilor partenere. În cadrul sesiunilor sunt explicate beneficiile oferite tuturor părților implicate în proces, condițiile de garantare, procesul de solicitare, monitorizare și executare a garanțiilor financiare.
 
Amintim, ODIMM a îmbunătățit condițiile produsului de garantare destinat ÎMM-lor afectate de criza pandemică, aria de aplicare a acestuia fiind extinsă semnificativ.

Detalii
18
11 2020
364

Ghid de finanțare pentru IMM-uri şi startup-uri

Ghidul resurselor financiare pentru IMM-uri și startup-uri” a fost lansat ieri, 17 noiembrie, în cadrul unui eveniment online. Astfel, toată informația de interes pentru viitorii și actualii antreprenori, începând de la finanțarea startup-ului, resursele de asistență disponibile la etapa de dezvoltare și poate fi accesată într-un document consolidat.
 
Ghidul conține informații utile și practice despre toate tipurile de suport în afaceri disponibile în țara noastră, începând de la finanțări nerambursabile până la servicii de consultanță, mentorat şi instruire antreprenorială. Acesta a fost elaborat la solicitarea Organizației pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (ODIMM) și publicat prin intermediul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”,
Detalii