19
11 2018
101

JOBs4YOUTH: începe instruirea

Primul grup de tineri este instruit în cadrul proiectului transfrontalier de formare antreprenorială “Joint Opportunities in Business for Youth (JOBs4YOUTH)”.


Proiectul este implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Organizația Publică de tineret “Noua Generație a Europei” din Ucraina. Amintim că cursurile se vor desfășura în trei grupe a câte 20 de tineri. Acestea vor fi organizate a câte 3 zile în Moldova și a câte 2 zile – în Ucraina. În acest răstimp participanții selectați vor beneficia de instruire și mentorat, dar și vor fi ghidați în realizarea unui business-plan, care, la încheierea instruirii, vor participa la un concurs al planurilor de afaceri.
Detalii
07
11 2018
111

PARE «1+1»: финансирование продолжается

Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) сообщила о финансировании 33 новых проектов в рамках программы PARE «1+1». Сумма, одобренная для поддержки предпринимателей, превышает 8,1 млн леев.

Предоставление указанных грантов привлечет в национальную экономику порядка 20,1 млн леев и помогут создать 74 рабочих места. Согласно информации ODIMM, получателями средств являются 22 предприятия на стадии расширения или развития, а 11 проектов – стартапы.
Detalii
31
10 2018
135

A doua șansă pentru antreprenori

Zilele trecute a avut loc primul eveniment tematic din cadrul Proiectului Danube Chance 2.0 „Acceptarea eșecului pentru a facilita accesul antreprenorilor la a doua șansă în regiunea Dunării”, implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

Secretarul general de stat din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iulia Costin, a vorbit despre necesitatea sprijinului antreprenorilor, care sunt în dificultate sau în prag de faliment, prin măsuri de încurajare. Proiectul Danube Chance oferă un instrument nou de stimulare și suport pentru antreprenori, care va contribui nemijlocit la crearea unor politici de susținere a sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din Republica Moldova.
Detalii
16
10 2018
172

Программа «PARE 1+1» будет продлена

В соответствии с бюджетным прогнозом на среднесрочный период (на 2019-2021 гг.) и Стратегией секторальных расходов на развитие частного сектора, для финансирования Программы «PARE 1 + 1» предлагается предусмотреть выделение около 40 млн леев в год, что позволит софинансировать около 480 рабочих-мигрантов и / или их родственников первой очереди.

Министерство экономики и инфраструктуры предлагает проект внесения изменений и дополнений в Постановление Правительства № 972/2010 о Программе по привлечению денежных переводов в экономику «PARE 1+1».
Detalii
12
10 2018
328

Finanțare nerambursabilă pentru 250 de afaceri iniţiate de tineri

Autoritățile și-au propus să susțină tinerii în lansarea propriilor afaceri. În acest sens, Guvernul a aprobat Programul ,„Start pentru Tineri: о аfасеrе durаbilă la tine acasă”.

Programul va fi implementat deOrganizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și urmează a fi realizat în perioada 2018-2020. Documentul are drept scop intеgrаrеа tinеrilоr din Republica Moldova în circuitul economic рrin facilitarea lansării și dezvoltării аfасеrilог sustenabile.
Detalii
03
10 2018
219

Programul “Prima Casă: garanţii de stat de circa 116 mil. lei

În cadrul programului „Prima Casă” 500 de beneficiari deja au obținut credite. Alte 27 de cereri privind acordarea împrumuturilor au fost acceptate, iar încă 33 sunt în proces de examinare.

Per total, prin intermediul celor cinci bănci participante la program, au fost oferite credite în sumă de peste 230 mil. lei, iar suma garanțiilor de stat oferite este de aproape 116 mil. lei.
Detalii
22
09 2018
265

ODIMM: încă 27 proiecte investiţionale

Prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1", gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), 27 proiecte investiționale noi create de lucrătorii migranţi sau rudele acestora vor beneficia de susţinere financiară. Aceştia au semnat cu ODIMM contractele de finanțare nerambursabilă în sumă totală de 6,63 mil. lei. Potrivit estimărilor, vor fi create circa 60 de noi locuri de muncă, iar investiţiile cumulative în economia naţională vor constitui 16,54 mil.lei.
Detalii
03
09 2018
172

Garanţii de stat pentru IMM-uri

Guvernul a aprobat un nou regulament de activitate a Fondului de Garantare a Creditelor, prin care statul va acorda IMM-urilor garanții în mărime de 80% din valoarea creditelor contractate de la bănci pentru dezvoltarea afacerilor.

Executivul a comunicat că anterior peste 300 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM), care nu dispuneau de gajul necesat pentru a obținerea creditelor de la bănci, au fost susținute de stat prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC), gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
Detalii
03
09 2018
237

Больше кредитов под гарантии государства для МСП

Малые и средние предприятия (МСП) могут воспользоваться финансовыми гарантиями, выданными Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM), в пределах 80% от суммы кредитов, запрашиваемых от банков и других кредитных организаций (в отличие от действующего сегодня максимального лимита — до 70%). Это предусматривает Положение об организации, функционировании и использовании Фонда гарантирования кредитов для малых и средних предприятий. Документ опубликован в «MO» и вступил в силу 24 августа.
Detalii
21
08 2018
207

Finanțări mai accesibile pentru IMM-uri

Statul va acorda Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) garanții în mărime de 80% din valoarea creditelor contractate de la bănci pentru dezvoltarea afacerilor. Prevederile sunt incluse în noul Regulament de activitate a Fondului de Garantare a Creditelor, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
Detalii