18
01 2016
680

Tranziția Moldovei la economia formală

Organizația Internațională a Muncii (OIM) lansează o campanie de sensibilizare asupra economiei informale și a muncii nedeclarate în Moldova.

Economia informală și munca nedeclarată sunt probleme majore care afectează piața forței de muncă și sistemul de securitate socială în Republica Moldova.
Detalii
31
07 2014
965

Ion Prisăcaru: SFS și OIM își conjugă eforturile în combaterea economiei subterane

Chișinău, 31 iulie 2014 — Combaterii economiei subterane și a muncii fără forme legale trebuie să se acorde o atenție deosebită, deoarece munca nedeclarată afectează buna funcționare a activităților productive și calitatea forței de muncă, împiedicând politicile economice, sociale și bugetare orientate spre creștere și punând sub semnul întrebării eforturile în vederea atingerii ambițioaselor obiective economice și ocupaționale urmărite de vectorul integrării europene a |Republicii Moldova, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii cu reprezentantul Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), Coordonator Național al Proiectului “Formalizarea economiei informale”, Oxana Lipcanu.
Detalii