17
12 2018
1008

Particularități de stabilire a valorii în vamă în cadrul tranzacțiilor între părți afiliate

Într-o tranzacție pe picior de egalitate — unde cumpărătorul şi vânzătorul nu au nici un drept de proprietate sau control unul fată de altul, dar sunt motivați de interesul propriu de a-şi mări profitul — prețul negociat reprezintă valoarea de piață a bunurilor. Pe de altă parte, tranzacțiile cu părțile afiliate (interdependente, legate) nu au loc pe deplin în condiții de concurență şi, prin urmare, prețul părților poate fi determinat având la bază şi alte scopuri decât cele de piață.
Detalii
16
10 2018
573

Crearea Centrului de notificare și informare al Organizației Mondiale a Comerțului

În cadrul Ministerului Finanțelor va activa Centrul de notificare și informare al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în domeniul achizițiilor publice. În Monitorul Oficial din 12 octombrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la crearea acestuia.

Astfel, Centrul va fi responsabil de prezentarea datelor statistice din oferta de aderare a Republicii Moldova la Acordul privind Achiziţiile Publice Guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, separat pe bunuri, servicii şi servicii de construcţii și de acordare a suportului metodologic entităţilor contractante pentru publicarea anunţurilor, care depăşesc pragurile prevăzute în Acordul menționat.
Detalii
04
10 2018
652

Centrul de informare în domeniul achizițiilor publice

În cadrul ședinței de ieri a Guvernului a fost susținut proiectul Hotărârii ce prevede crearea Centrului de notificare și informare al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC)în domeniul achizițiilor publice şi va activa în subordinea Ministerului Finanțelor.

Potrivit documentului, Centrul va fi responsabil de prezentarea datelor statistice din oferta de aderare a Republicii Moldova la Acordul privind Achiziţiile Publice Guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, separat pe bunuri, servicii şi servicii de construcţii, de acordare a suportului metodologic entităţilor contractante pentru publicarea anunţurilor, care depăşesc pragurile prevăzute în Acordul menționat.
Detalii
17
05 2018
816

Achizițiile publice vor corespunde principiilor OMC

În scopul asigurării îndeplinirii obligațiilor Republicii Moldova și respectării principiilor Acordurilor privind Achizițiile Publice Guvernamentale ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), va fi creat Centrul de notificare și informare al OMC în domeniul achizițiilor publice, în subordinea Ministerului Finanțelor.

Un proiect de hotărâre de Guvern în acest sens este propus spre consultare publică.
Detalii
13
09 2017
1083

Preşedinte al Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare a fost ales un moldovean

Ministerul Economiei şi Infrastructurii al RM comunică, că Ambasadorul Tudor Ulianovschi, Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU și OMC la Geneva, a fost ales Președinte al Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare (Trade and Development Board), care reprezintă cel mai înalt organ decizional din cadrul UNCTAD pe lângă Conferințele Ministeriale, care au loc o dată la patru ani, urmare a votului unanim în plenul sesiunii anuale a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț si Dezvoltare (UNCTAD).
Detalii
26
06 2017
2826

Proiectul legii privind plata pentru poluarea mediului. Aviz negativ

În Monitorul Oficial din 26 iunie 2017 este publicat avizul Guvernului privind amendamentele înaintate la Legea nr. 37 din 24 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540-XII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului.

Guvernul nu susține amendamente propuse, iar în avizul său menționează că Legea nr.37 din 24 martie 2017 prevede concretizarea normelor ce țin de aplicarea noului mecanism de calculare, achitare și control al taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.
Detalii
11
10 2016
702

Simbolurile naționale pentru marcarea produselor au obținut protecție în peste 190 de state

Simbolurile naționale pentru marcarea produselor «Agricultura Ecologică — Republica Moldova», «Indicație Geografică Protejată — Republica Moldova» (IGP), «Denumire de Origine Protejată — Republica Moldova» (DOP) și «Specialitate Tradițională Garantată — Republica Moldova» (STG) au obținut protecție în peste 190 de state membre ale Convenției de la Paris privind Protecția Proprietății Industriale (Convenția de la Paris) și ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).
Detalii
25
06 2016
821

Moldova a devenit al 84 stat-membru OMC, care a ratificat Acordul privind Facilitarea Comerţului

Republica Moldova a devenit cel de al 84-lea stat-membru OMC din totalul celor 164, care a contribuit la procesul de aplicare şi implementare a acestui Acord multilateral în sistemul mondial de comerţ. Viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, a prezentat Directorului General al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), Roberto Azevêdo, instrumentul de ratificare de către Republica Moldova a Acordului privind Facilitarea Comerţului.
Detalii
23
06 2016
840

Republica Moldova a prezentat la OMC instrumentul de ratificare a Acordului privind achiziţiile publice

Republica Moldova a devenitmembră cu drepturi depline la Acordul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind achiziţiile publice.

Instrumentul de ratificare a documentului a fost prezentat la 22 iunie curent, la sediul OMC de către Delegaţia Guvernului Republicii Moldova în cadrul unei ceremonii speciale cu participarea reprezentanţilor celor 164 de state membre.
Detalii