26
09 2022
125

ONC vor obține finanțare nerambursabilă pentru realizarea proiectelor de utilitate publică

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința din 23 septembrie 2022 priectul Hotărârii de Guvern privind Regulamentul-cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale, ce stabilește modul de finanțare nerambursabilă a proiectelor în diferite domenii de dezvoltare și priorități stabilite de interes public național, regional sau local care se implementează în RM.
 
Potrivit documentului, organizațiile necomerciale care desfășoară activitate de utilitate publică vor beneficia de sprijin financiar prin finanțare nerambursabilă pentru proiectele de dezvoltare, în limitele alocațiilor aprobate anual în acest scop în bugetul de stat și în bugetele unităților administrativ-teritoriale.


Detalii

29
08 2022
71

Contabilitatea în organizațiile necomerciale. Curs practic

    • Ești la curent cu situațiile financiare și rapoartele fiscale?

 

    • Cunoști că modul de contabilizare a tranzacțiilor în aceste organizații este reglementat de către un act normativ separat?

 

  • Ai neclarități ce țin de contabilitatea veniturilor și cheltuielilor organizațiilor necomerciale?

 

Înregistrează-te aici sau ne contactați la nr. de telefon: 062089997.


Detalii

31
05 2022
120

Contabilitatea în organizaţiile necomerciale

Contabilitatea în organizaţiile necomerciale este condiţionată de un şir de particularităţi care rezultă din scopul şi specificul activităţii acestora. Modul de contabilizare a tranzacţiilor în aceste organizaţii este reglementat de către un act normativ separat. Pentru organizaţiile necomerciale sunt prevăzute formulare distincte de situaţii financiare, care diferă de formularele similare ale entităţilor economice.

 

În acest context cursul „Particularitățile contabilității si raportării în organizaţiile necomerciale” este necesar şi binevenit. Acesta cuprinde materialele aferente studiului aprofundat al contabilităţii surselor de finanţare, activelor, veniturilor şi cheltuielilor, precum şi modul de întocmire şi prezentare al situaţiilor financiare și fiscale.


Detalii

02
02 2022
180

Particularitățile raportării în ONC

Contabilitatea în organizaţiile necomerciale este condiţionată de un şir de particularităţi care rezultă din scopul şi specificul activităţii acestora. Pentru organizaţiile necomerciale sunt prevăzute formulare distincte de situaţii financiare, care diferă de formularele similare ale entităţilor economice.

 

În acest context cursul „Particularităţile raportării în organizaţiile necomerciale (ONC)” este necesar şi binevenit.

 

Program:
1. Actele normative de reglementare a contabilităţii în ONC;
2. Politicile contabile şi bugetul în ONC;
3. Contabilitatea mijloacelor cu destinaţie specială;

Detalii
16
11 2021
404

Cum vor confirma ONC statutul de utilitate publică

Comisia de certificare – organul care atribuie și retrage organizațiilor necomerciale statutul de utilitate publică se transferă din subordinea Ministerului Justiției și va activa pe lângă Agenția Servicii Publice. În Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 321 din 10 noiembrie 2021 cu privire la modificarea HG nr. 266/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Certificare și a modelului Certificatului de utilitate publică.
 
Modificările operate au ca scop aducerea Regulamentului în concordanță cu Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale,
Detalii
09
11 2021
402

Finanțarea nerambursabilă a ONC. Proiectul noului regulament

Organizațiile necomerciale vor beneficia de sprijin financiar prin finanțare nerambursabilă a proiectelor de interes public din orice domeniu de dezvoltare, în limitele alocațiilor aprobate anual în acest scop în bugetul de stat şi în bugetele unităților administrativ-teritoriale.
 
Proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale elaborat de Cancelaria de Stat este propus pentru consultări publice.


Detalii

05
10 2021
1521

Ghidul privind regimul fiscal al ONG

Organizația necomercială care efectuează pe parcursul anului fiscal plăți în folosul
persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum și plăți în folosul angajaților săi prezintă, în termenele stabilite, organului fiscal teritorial dări de seamă fiscale prevăzute în art.92 din Codul fiscal:

- Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC);
Detalii
17
09 2021
264

Statutul de utilitate publică va fi probat prin extrasul din RPJ

Transferul Comisiei de certificare – organul colegial instituit pentru atribuirea statutului de utilitate publică organizațiilor necomerciale – din subordinea Ministerului Justiției în subordinea Agenției Servicii Publice este obiectul proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea HG nr. 266/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei, care a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali.
 
Proiectul a fost elaborat pentru executarea art. 27 din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale, conform căruia Guvernul urmează să-și aducă în concordanță cu legea dată actele sale normative într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii.


Detalii

21
08 2021
1131

Obligațiile fiscale aferente donației mijloacelor bănești în scopuri filantropice de către o persoană juridică unei organizații necomerciale

O persoană juridică efectuează o donație sub formă de mijloace bănești în scopuri filantropice către o organizație necomercială. Care este modul de confirmare a donației, cum urmează a fi deduse cheltuielile aferente și cum urmează a fi reflectată această donație în Darea de seamă VEN12?


Detalii

06
07 2021
259

Managementul financiar în cadrul organizațiilor necomerciale

Managementul Financiar în cadrul organizațiilor necomerciale are un caracter specific și individual. Acesta presupune planificarea, organizarea, controlul și monitorizarea resurselor financiare a unei organizații necomerciale pentru atingerea obiectivelor. În acest context vă invităm la data de 8 iulie curent la un curs necesar și util pentru entitățile non-profit.

 


Detalii