29
01 2020
2428

Toate modificările operate în legislația fiscală sunt în favoarea contribuabilului

Expoziția națională „Fabricat în Moldova” a deschis ușile pentru vizitatori. Pe lângă vizitarea spațiilor expoziționale din cele 3 pavilioane, oferă un amplu program de afaceri. Astăzi, 29 ianuarie 2020, în cadrul acestuia au fost prezentate cele mai importante modificări ale legislației fiscale.

Şefa Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, a trecut în revistă prevederile noi ce sunt aplicate începând cu anul 2020 și care vor avea impact asupra mediului de afaceri.
Detalii
15
02 2019
883

Colegiul Serviciului Fiscal de Stat. Activitatea și atribuțiile acestuia

În Monitorul Oficial din 4 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 707 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea Componenței nominale, Secretarului și a Regulamentului de activitate ale Colegiului Serviciului Fiscal de Stat (SFS).

Colegiul SFS, conform Ordinului SFS nr. 707/2018, este un organ colegial pentru examinarea situaţiilor ce ţin de administrarea fiscală, de activitatea SFS și de politicile promovate în administrarea fiscală, fără a dispune de personalitate juridică.
Detalii
04
01 2019
2075

Componența Colegiul SFS, aprobată

În Monitorul Oficial de astăzi, 4 ianuarie 2019, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 707 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea Componenței nominale, Secretarului și a Regulamentului de activitate ale Colegiului Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
14
11 2018
2708

Patenta sau activitatea independentă?

În baza declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2017, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă au raportat un venit de circa 84 mil. lei. Suma cheltuielilor suportate pentru procurarea mașinilor de casă și control aferente înregistrării activității independente au constituit 3,79 mil. lei. Impozitul pe venit din activitatea independentă în anul 2017 a constituit 185 mii lei.

Informațiile au fost oferite de șefa direcției generale metodologia impozitelor si taxelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, în cadrul ședinței Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, care a analizat situația cu privire la practicarea și impozitarea activității independente în domeniul comerțului.
Detalii
08
09 2018
1730

Reforma fiscală: aşteptările autorităţilor şi mediului de afaceri

Pachetul de legi ce vizează reforma fiscală nu prevede înăsprirea regulilor de joc și nu presupune nicidecum o presiune suplimentară asupra mediului de afaceri. Afirmația a fost enunțată de directorul Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța, în cadrul unei ședințe a Camerei Americane de Comerț, organizată cu scopul de a informa comunitatea de business despre implementarea reformei fiscale.

În mesajul său, șeful fiscului a menționat că pachetul de legi este o măsură importantă și bine gândită, asumată de Guvern, reieșind dintr-o analiză profundă a situației economice și vine să perfecționeze și să ajusteze legislația fiscală la evoluțiile economice și sociale atât la nivel național cât și internațional.
Detalii
05
04 2018
725

Modificări în componența nominală a unor structuri de la Ministerul Finanțelor

Guvernul a aprobat ieri o hotărâre de modificare a componenței Consiliului de Supraveghere a Activității de audit, Comisiei de Certificare și Consiliului Consultativ pe lângă Ministerul Finanțelor.

Potrivit ministrului Finanțelor, Octavian Armașu, modificările date sunt operate în contextul reformei administrației publice centrale. Astfel, funcția de membru al Consiliului de supraveghere a activităţii de audit, deținută anterior de Iurii Cicibaba, va fi substituită cu Cristinei Iachim – consultant principal, Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ.
Detalii
14
05 2013
3443

При каком объёме налогооблагаемых поставок, осуществляемых в течение 12 следующих друг за другом месяцев, субъект налогообложения НДС может аннулировать свой статус плательщика НДС?

Ситуации, при которых осуществляется аннулирование статуса плательщика НДС, перечислены в
ст.113 Налогового кодекса. Во 2-ой части статьи 113 НК перечислены ситуации, при которых Государственная налоговая служба вправе самостоятельно аннулировать регистрацию плательщика НДС.
Detalii
14
05 2013
2349

La ce valoare a livrărilor impozabile cu T.V.A., efectuate în termen de 12 luni consecutive, subiectul impunerii cu T.V.A. îşi poate anula statutul de plătitor al T.V.A.?

Situaţiile în care se realizează anularea statutului de plătitor al T.V.A. sunt enumerate în art. 113 din Codul Fiscal. În alineatul (2) al articolului 113 din CF sunt stabilite cazurile în care Serviciul Fiscal de Stat este în drept de a anula înregistrarea subiectului impunerii cu T.V.A.
Detalii