11
11 2020
217

Comunicarea dintre auditor și beneficiar

Auditorul selectat și instruit pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor proiectelor finanțate de UE în cadrul Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională trebuie să comunice în timp util cu beneficiarul – persoana juridică cu care s-a încheiat un contract de grant și care este responsabilă de inițierea și implementarea proiectului aprobat spre finanțare.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică proiectul ordinului cu privire la aprobarea procedurii privind modul de comunicare a auditorilor cu beneficiarii în procesul implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională.

Detalii
06
11 2020
268

Ordin privind modificarea Clasificației bugetare

În Monitorul Oficial de astăzi, 6 noiembrie, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 139 din 29 octombrie 2020 privind modificarea Clasificaţiei bugetare.

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


Detalii
20
10 2020
318

Criteriile de selectare a auditorilor pentru verificarea cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate de UE

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la aprobarea unor proceduri de selectare și participare la instruiri a auditorilor pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor finanţate de Uniunea Europeană.
 
Amintim, anterior autoritatea a încheiat cu Instituția Publică „Consiliul de supraveghere publică a auditului” un acord, conform căruia ministerul urmează să stabilească criteriile de selectare a auditorilor pentru activitatea respectivă.

Detalii
19
10 2020
151

Înregistrarea semnelor nominale ale producătorilor de metale și pietre preţioase

Datele din Registrul semnelor nominale personale, în care Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării înregistrează semnele nominale ale producătorilor de metale şi pietre preţioase, ar putea fi optimizate.
 
Ministerul Finanțelor și Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării au elaborat un proiect  de modificare al Ordinului nr. 10/2006 privind aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea semnelor nominale personale aplicate pe articole şi obiecte fabricate din metale preţioase şi pietre preţioase.

Detalii
12
10 2020
639

Modificări la Planul de conturi contabile în sistemul bugetar

În Monitorul Oficial din 9 octombrie curent Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr.123 din 28.09.2020 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.

 

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind
Detalii

09
10 2020
1286

Planul de conturi contabile în sistemul bugetar a fost completat

În Monitorul Oficial de astăzi, 9 octombrie 2020, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul  nr. 113 din 15.09.2020 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015. 

 

În temeiul articolului 11, alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar la modificările/ completările efectuate în Clasificația economică și Normele metodologice privind aplicarea Clasificației economice, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor privind Clasificația bugetară nr. 208/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 370-376 art. 2727 din 31.12.2015),

 


Detalii
07
10 2020
201

(40.4.12) Care producători agricoli afectați de calamitățile naturale pot beneficia de programul de subvenționare a dobânzilor?

 Potrivit art. 2 din Legea privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative nr. 60/2020, beneficiari ai Programului de subvenționare a dobânzilor sunt producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale care au contractat credite bancare, indiferent de data contractării acestora.

07
10 2020
207

(40.4.13) Ce documente urmează să prezinte producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale pentru confirmarea subvenţiei?

 Potrivit pct. 15 din Regulamentului privind modul de subvenţionare a dobînzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, aprobat prin Ordinul Ministerului Fianțelor nr. 66/2020, pentru confirmarea subvenţiei, se prezintă următoarele documente în copie: 


Detalii