22
07 2022
557

Zilierii în IPC21

Ținând cont de faptul că la 15 iulie 2022 au intrat în vigoare prevederile Legii nr.160/2022 pentru modificarea unor acte normative, care stabilesc persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional în condiţiile Legii nr.22/2018 drept o nouă categorie de persoane asigurate obligatoriu în sistemul public de asigurări sociale și, respectiv, devine necesară declararea de către beneficiarii muncii zilierilor a contribuțiilor de asigurări sociale (6% din remunerația zilnică acordată), Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020.
 


Detalii

21
07 2022
799

Noul catalog al mijloacelor fixe pentru autorități/instituții bugetare: comentarii și recomandări

În „Monitorul oficial” nr. 208-216 din 15.07.2022 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 77 din 29.06.2022 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale pentru  autorități/instituții bugetare (în continuare - OMF nr. 77/2022), care a intrat în vigoare din data publicării și se aplică în scopuri de evidență contabilă și raportare financiară doar pentru autoritățile/instituțiile bugetare.
Amintim,  prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2020 a  fost aprobat noul Catalog al mijloacelor fixe, care cuprinde clasificarea mijloacelor fixe şi duratele de funcționare utilă ale acestora stabilite în dimensiuni variabile. Pct. 16 și 17 din noul Catalog al mijloacelor fixe prevedea aplicarea acestuia:


Detalii

15
07 2022
1824

Catalogul mijloacelor fixe pentru autoritățile/instituțiile bugetare

În componenţa mijloacelor fixe în sistemul bugetar se includ active materiale cu durata utilă de exploatare mai mare de 1 an, deţinute în vederea utilizării pentru producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii pentru a fi folosite în scopuri administrative sau pentru a fi închiriate terţilor. În componenţa mijloacelor fixe sunt incluse clădiri; construcţii speciale; instalaţii de transmisie; maşini şi utilaje; mijloace de transport; unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc.
 
Astăzi, 15 iulie, în Monitorul Oficial nr. 208-216 este publicat și a intrat în vigoare Ordinul nr.77 din 29 iunie 2022 al Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale pentru autorități/instituții bugetare.
11
07 2022
2620

Modificarea clasificației bugetare

În Monitorul Oficial din 8 iulie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 78 din 30 iunie 2022 cu privire la modificarea Clasificației bugetare.

Vă oferim varianta integrală a Ordinului publicat.

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


Detalii

08
07 2022
4555

Obligația aplicării ștampilei pe documentele contabile, exclusă din mai multe ordine ale Ministerului Finanțelor

În Monitorul Oficial de astăzi, 8 iulie, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 76 din 24 iunie 2022 cu privire la modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor.

În continuare oferim varianta integrală a Ordinului nr. 76/2022.

În temeiul art.8 alin.(1) lit.b) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22), cu modificările ulterioare, şi în scopul excluderii prevederilor privind obligația aplicării ștampilei pe documentele
Detalii

01
07 2022
1466

Au fost operate modificări în mai multe ordine ale Ministerului Finanțelor

În Monitorul Oficial de astăzi, 1 iulie curent, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 65 din 1 iunie 2022 cu privire la modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor.

În continuare publicăm integral Ordinul nr. 65.

În vederea executării prevederilor art.92 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială) precum și în legătură cu modificările efectuate în Codul fiscal prin Legea nr.204/2021 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.325-333, art.494),


Detalii

28
06 2022
1609

Lista validărilor pentru Forma IPC21

Ordinul nr.94/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire a modul de completare a formularului nominalizat va fi suplinit cu Lista validărilor pentru Forma IPC21 tabelul nr.2, aceasta devenind noua anexă la Ordin.
 
Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice  proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020.


Detalii

10
06 2022
1813

Completarea formularului tipizat „Factura fiscală”: au fost publicate noi modificări

În Monitorul Oficial de astăzi, 10 iunie, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 66 din 1 iunie 2022 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118/2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia.

În continuare publicăm versiunea integrală a documentului. 

Întru executarea prevederilor Legii contabilității şi raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 1-6, art. 22) şi ale pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului
Detalii

03
06 2022
1128

Noi modificări în clasificația bugetară

În Monitorul Oficial de astăzi, 3 iunie curent, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 57 din 17 mai 2022 cu privire la modificarea Clasificației bugetare. 

În continuare publicăm documentul integral.

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


Detalii

02
06 2022
2142

Ștampila nu va mai fi obligatorie

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul ordinului ce are drept scop excluderea din textul unor formulare tipizate obligativitatea de aplicare a ștampilei entității. Amintim, potrivit prevederilor Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017, printre elementele obligatorii ce urmează să le conțină documentele primare ștampila nu se regăsește. Și Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi stabilește că întreprinderile și întreprinzătorii nu sunt obligați să dețină și să aplice ștampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia prevede necesitatea aplicării ştampilei, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător.


Detalii