29
09 2015
1159

Conform Ordinului Ministerului Finanţelor, Standardele Naţionale de Contabilitate, Indicaţiile metodice şi Planul general de conturi contabile se aplică de către entități de la 1 ianuarie 2014 cu titlu de recomandare, iar de la 1 ianuarie 2015 cu titlu obligatoriu. Potrivit Standardelor noi, întreprinderea, în baza politicii de contabilitate, este în drept a stabili un prag de semnificaţie pentru mijloacele fixe, altul decît plafonul valoric prevăzut în legislaţia fiscală.

Are dreptul sau nu întreprinderea a calcula, în scopuri fiscale, uzura pentru activele, valoarea cărora depășește pragul de semnificație stabilit în scopuri financiare, dar este mai mică de 6 000 lei?

În conformitate cu art. 26 alin. (2) din CF, proprietatea pe care se calculează uzura este proprietatea materială reflectată în bilanțul contabil al contribuabilului în conformitate cu legislația şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoarea scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale
Detalii
03
09 2015
938

Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de administrare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special în situații speciale

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de administrare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special în situații speciale.
Detalii
17
08 2015
1257

Abrogarea Indicaţiilor metodice privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor şi TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locaţiune şi serviciilor comunale

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 117 din 05.08.2015 publicat în Monitorul Oficial din 14.08.2015 au fost abrogate Indicaţiilor metodice nr.10/2-06-134 din 19.05.2009 privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor şi TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locaţiune şi serviciilor comunale, care explicau modul de reflectare a operaţiunilor de transmitere a încăperilor în locaţiune, oferind posibilitatea aplicării a două variante de evidenţă, în cazul eliberării facturii fiscale de către locator cu indicarea cheltuielilor aferente serviciilor comunale utilizate de locatari.
Detalii
21
07 2015
1497

Ordinul Ministerului Finanţelor privind completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.98 din 28 noiembrie 2005

Potrivit Ordinului nr. 96 din 29.06.2015, au fost modificate Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28.11.2005.
Detalii
21
07 2015
1155

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la retragerea certificatului de calificare al auditorului

Conform Ordinului nr. 91 din 26.06.2015, a fost retras certificatul de calificare al unui auditor pentru încălcarea prevederilor art. 15 lit. f) al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit, ce presupune că auditorul este obligat ca în fiecare an, începând cu anul următor după anul primirii certificatului de calificare al auditorului, să-şi ridice nivelul de calificare
Detalii
20
07 2015
2910

Ordinul Ministerului Finanțelor privind completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 72 din 25 mai 2015

Conform Ordinului nr. 97 din 30.06.2015, a fost completat punctul 5 din anexa nr. 2 a Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 72 din 25.05.2015 cu privire la aprobarea Formularului-tip «Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc» și a modului de completare a acestuia.
Detalii
14
05 2015
1884

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 146 din 23 octombrie 2014 privind aprobarea Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control

Întru asigurarea executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 «Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15 aprilie 2008), cu modificările ulterioare
Detalii
06
04 2015
7181

Planul general de conturi contabile – pentru contabili practicieni

Planul general de conturi contabile în vigoare, a fost aprobat prin Ordinul MF nr. 119 din 06.08.2013 (publicat în MO nr. 233-237/1534 din 22.10.2013), prin care s-a stabilit, că Planul general de conturi contabile se va aplica de entităţi cu titlu de recomandare de la 1 ianuarie 2014 şi obligatoriu – de la 1 ianuarie 2015.
Detalii
23
01 2015
4474

Completări în Planul general de conturi contabile!

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 188 din 30.12.2014, a fost completat Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul MF nr. 119 din 06.08.2013. Aceste completări au fost efectuate pentru evidenţa rezultatelor activităţii, veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale, pe fundalul aprobării prin același ordin a Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale.
Detalii
23
01 2015
1186

Proiectul ordinului MF „Cu privire la aprobarea termenilor de referință pentru auditarea situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social”

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului Ministrului Finanţelor „Cu privire la aprobarea termenilor de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social”.
Detalii