02
06 2022
2285

Ștampila nu va mai fi obligatorie

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul ordinului ce are drept scop excluderea din textul unor formulare tipizate obligativitatea de aplicare a ștampilei entității. Amintim, potrivit prevederilor Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017, printre elementele obligatorii ce urmează să le conțină documentele primare ștampila nu se regăsește. Și Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi stabilește că întreprinderile și întreprinzătorii nu sunt obligați să dețină și să aplice ștampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia prevede necesitatea aplicării ştampilei, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător.


Detalii

25
05 2022
507

Contabilitatea persoanelor fizice. Modificări în Indicațiile metodice

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul ordinului cu privire la modificare unor ordine aprobate anterior de autoritate. Principalele prevederi ale documentului țin de excluderea trimiterilor la prevederile Hotărârii Guvernului nr.764/1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, care a fost abrogată prin HG nr.326/2021 din conținutul unor Indicații metodice, și anume:
 
  • privind contabilitatea pentru persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, aprobate prin Ordinul nr.118/2013 al Ministrului Finanțelor;

  • Detalii
20
05 2022
428

Componenţa nominală a Consiliului controlului financiar public intern

În Monitorul Oficial de astăzi, 20 mai, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 54 din 6 mai 2022 cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului controlului financiar public intern.

În continuare publicăm documentul integral. 

În temeiul art. 30 din Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 86-92, art.140), cu modificările ulterioare, și pct. 15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului controlului financiar public intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 140/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.336-346, art. 1319),


Detalii

06
05 2022
465

Unele Indicații metodice vor fi modificate

Din conținutul unor Indicații metodice vor fi excluse trimiterile la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 764/1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, care a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 326/2021.
 
Ministerul Finanțelor a inițiat elaborarea proiectului de ordin în acest sens, iar modificările vizează următoarele acte normative:
  • Indicațiile metodice privind contabilitatea pentru persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, aprobate prin Ordinul nr.118/2013;

  • Detalii
29
04 2022
450

Factura fiscală: entitățile ar putea stabili semnele de protecție în funcție de necesități

Formularul facturii fiscale, executat tipografic, ca grad de protecţie conține cod cu bare, aplicarea ştampilei nu va mai fi obligatorie, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, iar gamă coloristică stabilită pentru exemplarele formularelor facturilor fiscale, executate tipografic, se exclude, prevede proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118/2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia, elaborat și propus pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor.
 
Potrivit proiectului, entitățile ce sunt în drept să imprime de sine stătător facturile fiscale pe hârtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea
Detalii
22
02 2022
958

Ajustarea formularului CET18

La prezentarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit CET18 pentru anul 2021 contribuabilii vor ține cont de unele intervenții în formular, ce urmează a fi aprobate prin ordin de către Ministerul Finanțelor. Proiectul acestuia este propus de autoritate pentru consultări publice și are drept scop aducerea în concordanță a formularului CET18 cu prevederile Codului fiscal, puse în aplicare din 1 ianuarie 2021, și acordând posibilitatea persoanelor fizice nerezidente de a-și deduce, în scopuri fiscale, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală la declararea veniturilor obținute în RM.
 
Astfel, se propune ca în anexa nr.1, Secțiunea a treia compartimentul H în rândul indicatorului H1 contribuabilul să reflecte veniturile sub formă de salariu
Detalii
28
01 2022
713

Consultăm proiectul modificărilor la ONG17, SIMM20, DAJ17 și DASS19

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul cu privire la modificarea OMF nr.08/2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (ONG17), OMF nr.40/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (SIMM20), OMF nr.09/2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (DAJ17)  și OMF nr. 146/2019 privind aprobarea formularului DASS19 - Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății.


Detalii

19
01 2022
557

Avizul de plată la taxa pentru parcaj, propus pentru consultări publice

Ordinul Ministrului Finanțelor nr.17/2020 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale Avizelor de plată va fi completat cu anexa nr. 7 – formularul tipizat al Avizului de plată la taxa pentru parcaj.
 
Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificare OMF nr. 17/2020. Documentul a fost elaborat în scopul executării prevederilor art. 191 și titlului VI din Codul fiscal, a Legii nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din CF, ținând cont de modificările şi completările operate prin Legea nr. 204/2021 (politica bugetar-fiscală pentru anul 2022).


Detalii

04
01 2022
7145

IPC21: completarea formularului modificat după 1 ianuarie 2022

Ordinul nr.156 din 29 decembrie 2021 al ministrului finanțelor cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020 a fost publicat în MO nr.325-333 din 31 decembrie 2021 vine cu modificări în formularul tipizat al dării de seamă forma IPC21. În continuare oferim răspunsuri la unele întrebări ce pot apărea contribuabililor.
 
Care sunt modificările operate și pe care contribuabili îi vizează aceste modificări?
 


Detalii

03
01 2022
14990

IPC21. Ce modificări intră în vigoare la 1 ianuarie 2022

La 1 ianuarie 2022 întră în vigoare prevederile Odinului nr.156 din 29 decembrie 2021 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.  Oferim contribuabililor posibilitatea de a lua cunoștință cu modificările și completările operate în Formularul IPC21.
 


Detalii