26
04 2021
2355

IALS21 și CET18, modificate

Începând cu perioada fiscală 2021, codul fiscal al soţului (soţiei) se va indica în forma IALS21 doar în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea majoră pentru soţ (soţie). Astăzi, 23 aprilie 2021, în MO a fost publicat Ordinul nr. 63 din 20 aprilie curent cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor. Documentul vizează ajustarea prevederilor ordinelor aprobate anterior la modificările legislației puse în aplicare din 1 ianuarie 2021.
 
Astfel, intervin modificări în Ordinul nr.95/2020, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IALS21) „Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți”
Detalii
19
04 2021
905

Modificarea Clasificației bugetare

În Monitorul Oficial din 16 aprilie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 58 din 7 aprilie 2021 privind modificarea Clasificaţiei bugetare.


În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


ORDON:


Ordinul ministrului Finanţelor nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 370-376, art. 2727), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează :


Detalii

16
04 2021
2009

Extinderea Programului de rambursare TVA și pentru alte entități decât producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale

Astăzi, 16 aprilie 2021, au intrat în vigoare prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr.59 din 14 aprilie 2021 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor, prin care a fost modificat Ordinul MF nr.76/2020, documentul fiind publicat în MO. Astfel, în urma aprobării Dispoziției nr.02/2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale din Republica Moldova, au fost operate modificări în parte ce ține Programul de rambursare a TVA .
Deci, prin Ordinul nr.59 din 14 aprilie 2021 a fost completat/modificat Ordinul nr.76/2020 al Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA
Detalii
29
03 2021
615

Modificări în Cerințele de întocmire a Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare

În Monitorul Oficial din 26 martie curent a fost publicat Ordinul nr. 45 din 9 martie curent privind modificarea și completarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30 decembrie 2016.


Detalii

29
03 2021
1074

Modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar

În Monitorul Oficial din 26 martie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 43 din 4 martie curent privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.


Detalii

22
03 2021
1958

Indicațiile metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, modificate

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 48 din 12 martie 2021 publicat vineri, 19 martie, în „MO”, au fost introduse modificări la Indicațiile metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, aprobate prin Ordinul nr.118/2013 al Ministerului Finanțelor.
 
Documentul a intrat în vigoare și prevede substituirea unor noțiunii: „Sistem contabil în partidă simplă” cu „Contabilitate în partidă simplă – reflectarea unilaterală a faptelor economice, conform metodei „intrare – ieşire”, fără aplicarea conturilor contabile şi fără întocmirea situaţiilor financiare”; „Metodă de casă”
Detalii
22
03 2021
639

Modificări în componența Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lângă Ministerul Finanțelor

În Monitorul Oficial din 19 martie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 47 din 12 martie 2021 cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.101/2019.

În temeiul art. 9 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22), precum și în scopul realizării acţiunilor pentru dezvoltarea continuă şi perfecţionarea contabilităţii și raportării financiare,


Detalii

16
03 2021
778

Noua documentație standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul ordinului cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii.
 
Potrivit notei informative a proiectului, la elaborarea noii documentații standard s-a ținut cont de neajunsurile depistate pe parcursul ultimilor doi ani, precum și de reclamațiile autorităților contractante, operatorilor economici și altor actori din domeniul achizițiilor publici.
 


Detalii