27
01 2022
74

Volumul compensării tarifelor la energia termică se majorează

Cuantumul compensării diferenței de preț în urma majorării tarifelor reglementate la energia termică (inclusiv pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere) pentru fiecare consumator casnic pentru perioada 1 ianuarie 2022-31 martie 2022 se calculează în mărime de 80% din diferenţa dintre mărimea tarifului nou-stabilit la energie termică şi mărimea tarifului reglementat pentru luna octombrie 2021, înmulţită la volumul energiei termice consumate efectiv în limita de până la 1,5 Gcal (inclusiv) lunar.
 
Proiectul ordinului cu privire la modificarea Regulamentului privind restituirea cheltuielilor, legate de acordarea compensării diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice pentru consumatorii casnici în legătură cu majorarea prețurilor reglementate la
Detalii
14
01 2022
908

Tranziția la CORM 006-2021 va fi asigurată până la 30 iunie 2022

Noul Clasificator al Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021), aprobat prin Ordinul nr. 11 din 12 noiembrie 2021 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, este publicat astăzi, 14 ianuarie 2022, în MO. Este important de menționat că, în scopul asigurării tranziției la CORM 006-2021, CORM 006-14 va fi utilizat în paralel cu CORM 006-2021 până la 30 iunie 2022.
 
Astfel, CORM 006-2021 se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatoriu pentru toate autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică şi pentru alte persoane juridice şi fizice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere indicarea ocupaţiei.
13
12 2021
136

Noi standarde ocupaționale

Au intrat în vigoare două standarde ocupaționale noi – Tehnician-constructor pentru specialitatea „Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație” (Codul CORM: 3112013/ Nivelul CNCRM: 4) și Izolator termic (Codul CORM: 712409/Nivelul CNCRM:3). Acestea sunt aprobate prin ordinele Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (nr. 167 din 2 decembrie 2021 și respectiv, nr. 163 din 23 noiembrie 2021), ambele fiind publicate vineri, 10 decembrie curent, în Monitorul Oficial.
 
Standardele descriu competențele generice, condițiile de muncă solicitate, atribuțiile și sarcinile de lucru, riscurile profesionale, perspectiva pe piața muncii,
Detalii
22
11 2021
188

Încă 6 întreprinderi ale industriei ușoare vor beneficia de facilități fiscale

Lista agenților economici-întreprinderi ale industriei ușoare care prestează servicii pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă scutite de TVA cu drept de deducere a fost completată cu încă 6 entități.
 
Ordinul  nr. 150 din 17 noiembrie 2021 al Ministerului Economiei privind aprobarea completărilor la Ordinul nr. 66/2010 prin care a fost aprobată Lista respectivă, a fost publicat în Monitorul Oficial din 19 noiembrie curent.
 


Detalii

11
11 2021
477

Solicitarea compensațiilor salariaților din buget. SFS elaborează formularul și modul de completare a acestuia

Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS cu privire la aprobarea formularului și a modului de completare a solicitării privind acordarea din bugetul de stat a compensației salariaților pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației, în temeiul pct. 9 și 16 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19.


Detalii

08
11 2021
305

Noi modificări în modul de completare a declarației vamale în detaliu

În Ordinul nr. 346/2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobat de Serviciul Vamal, sunt operate modificări. Acestea vizează atât extinderea Codurilor vamale cu încă trei poziții, cât și  precizarea modului de declarare a medicamentelor introduse în RM (înregistrate sau neînregistrate în țara noastră).
 
Astfel, codurile vamale sunt suplinite cu pozițiile 9323 (SC „Inter-Tabac”), 9324 (COOP „Agrostoc”) și 9325 (SRL „Non Pharma Grup”).
Detalii
25
10 2021
322

Facilități fiscale pentru încă opt agenți economici

Lista agenților economici – întreprinderi ale industriei ușoare care prestează servicii solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, scutite de TVA, a fost completată cu încă opt agenți economici. În Monitorul Oficial din 22 octombrie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei nr. 142 din 18 octombrie 2021 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr.66/2010.


Detalii

18
10 2021
402

Restituirea mijloacelor din BASS. Ajustarea procedurii

Modificările la Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii, operate prin Ordinul nr. 201-A din 29 septembrie 2021 al Casei Naționale de Asigurări Sociale, a fost publicat în ediția MO din 15 octombrie. Ordinul a fost emis în scopul ajustării reglementărilor restituirii sau recuperării a mijloacelor din bugetul asigurărilor sociale de stat.
 
Astfel, restituirea mijloacelor din BASS se efectuează în baza cererii plătitorului. În caz de nedepunere a cererii privind restituirea mijloacelor din BASS, excedentul sumelor plătite în plus se lasă în contul stingerii obligaţiilor ulterioare. Totodată, restituirea va fi posibilă cu condiţia că plătitorul nu are restanţe faţă de BASS. În cazul în care plătitorul are obligaţii faţă de acest buget, în mod prioritar va fi asigurată stingerea acestora.


Detalii

11
10 2021
400

Standardul ocupațional pentru Casierii în sala de comerț

În Monitorul Oficial din 8 octombrie curent Ministerul Economiei a publicat Ordinul nr. 138 din 29 septembrie 2021 cu privire la aprobarea standardului ocupațional Casier în sala de comerț (codul CORM006-14: 523003). Acesta a fost emis în conformitate cu Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale, aprobată prin HG nr. 678/2020.
 
Standardul stabilește atribuțiile de bază, condițiile de muncă, riscurile profesionale, echipamentele și utiliajele necesare în procesul de lucru, perspectiva pe piața muncii și tendințele de viitor în domeniu.


Detalii