25
10 2016
750

Privind motivul instituirii postului fiscal

Entitatea „X” SRL în ultimele luni are instituit post fiscal mobil, fiindu-i monitorizată activitatea de către IFS teritorial. Entitatea nu cunoaşte în detaliu motivul instituirii postului fiscal respectiv. Care ar putea fi acesta şi este în drept entitatea să cunoască motivul?

Potrivit prevederilor pct. 8-9 din Regulamentul privind funcţionarea posturilor fiscale aprobat prin Ordinul IFPS nr. 409 din 18 mai 2015 (în vigoare din 28.08.2015, publicat în MO nr. 241-246 din 28.08.2015), postul fiscal se instituie în cazul în care au fost epuizate alte măsuri/instrumente disponibile de administrare, monitorizare, control, inclusiv măsurilor de conformare benevolă.
Detalii
18
09 2015
628

ORDIN IFPS NR. 768 din 17.09.2015 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

26
05 2015
985

ORDIN IFPS NR. 416 din 22.05.2015 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

28
01 2014
934

5. (29.3.6) Urmează să se reţină ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% conform prevederile art. 90 din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul mediatorului care activează sub forma de birou individual al mediatorului în perioada de pînă la 31 decembrie 2013?

Răspunsul dat este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013. Conform art.16 alin.(2) din Legea cu privire la mediere nr. 134-XVI din 14.06.2007, biroul individual al mediatorului funcţionează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. Totodată, conform prevederilor lit. b) pct. 3 art. 5 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.199, persoană fizică reprezintă cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid.
Detalii