30
07 2020
665

Achitarea amenzii pentru neinstalarea terminalului POS aplicate de SFS în proporție de 50% fără adoptarea deciziei corespunzătoare de către autoritatea fiscală

Întreprinderea „X” a fost sancționată de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) pentru neinstalarea terminalului POS cu amendă în mărime de 6 000 lei, în ziua recepționării deciziei fiind achitate 3 000 lei (50 % din amendă). După expirarea a 30 zile s-a constatat că SFS nu a adoptat decizia de reducere a amenzii achitate, deși agentul economic la alte plăți obligatorii la bugetul public național (BPN) nu a admis restanță. Întreprinderea s-a adresat SFS cu o cerere de acordare a reducerii de 50%. Ce prevede legislația la compartimentul dat?


Detalii
02
02 2016
3043

Некоторые аспекты применения ККМ и POS-терминалов

После сканирования кода продукта (штрих-кода) было введено ошибочное количество продукта, и в результате ([количество]*[цена единицы продукта]) был выпущен на контрольно-кассовой машине с фискальной памятью кассовый чек на большую сумму (ошибочную). Как исправляется такая ошибка в контрольно-кассовой машине?
Detalii
23
09 2015
1611

Comunicat SFS cu privire la instalarea terminalelor POS

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat ține să atenționeze că potrivit prevederilor art.71 alin. 1 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 ,,Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, începând cu 1 iulie 2012 agenţii economici (cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de microfinanţare) al căror volum de vânzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent sunt obligaţi, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor
Detalii