25
09 2019
1683

Relațiile de muncă. De la angajare până la concediere

Reglementările actuale ale raporturilor de muncă, precum și prevederile proiectului pentru modificarea Codului muncii au fost discutate ieri, 24 septembrie curent, în cadrul training-ului ”Relațiile de muncă. De la angajare până la concediere”, organizat de Confederația Națională a Patronatului cu suportul Organizației Internaționale a Muncii. La instruiri au participat reprezentanți ai angajatorilor (contabili, specialiști HR, manageri), dar și ai autorităților de stat din domeniu.

În proiectul pentru modificarea Codului muncii (CM) este prevăzută instituirea Registrului electronic al contractelor individuale de muncă, în care fiecare angajator, în mod obligatoriu, după semnarea contractelor, le va înregistra. Măsura este necesară în contextul excluderii carnetelor de muncă, la care s-a referit Dorin Josanu, expert în domeniul dreptului muncii și co-autor al CM nou.
Detalii
12
12 2018
991

Lista rapoartelor statistice solicitate de la agenții economici de către BNS va fi revizuită

Premierul Pavel Filip a participat ieri, 11 decembrie 2018, la o ședință de lucru cu membrii biroului permanent al Confederației Naționale a Patronatului din Moldova (CNMP). În cadrul acesteia, au fost abordate o serie de probleme social-economice din țară și modalitățile de rezolvare a acestora.

Un subiect important al discuțiilor a vizat situația în care agenții economici sunt obligați să prezinte Biroului Național de Statistică un număr exagerat de rapoarte statistice, unele dintre care sunt irelevante pentru activitatea întreprinderilor.
Detalii
05
10 2017
640

BNM și Patronatele vor susţine un dialog permanent

Conducerea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a avut o întrevedere cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) cu care a discutat despre efectele politicii monetare, fluctuațiile pe piața valutară și accesul agenților economici la credite .
Detalii
11
07 2017
708

Comitete sectoriale pentru formare profesională

Cabinetul de miniștri a aprobat în cadrul ședinței din 10 iulie proiectul de lege cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională. Documentul promovează amplificarea și eficientizarea colaborării dintre angajați și angajatori în vederea dezvoltării învățământului vocațional tehnic conform necesităților pieței muncii.

Comitetele sectoriale vor putea fi create de organizațiile patronale și sindicale pentru a dezvolta parteneriate sociale cu scopul de a sprijini învățământul profesional tehnic și formarea continuă a specialiștilor, precum și a corela formarea profesională a angajatorilor cu cerințele pieței forței de muncă.
Detalii
13
12 2016
5299

Modificări la Codul muncii

În cadrul unei şedinţe speciale, reprezentanții Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, sindicatelor, patronatelor, mediului de afaceri și experți din Lituania, au dezbătut un șir de modificări care urmează să fie propuse spre examinare ulterioară factorilor de decizie.
Detalii
15
04 2016
650

Eliminarea barierelor în calea businessului rămâne preocuparea majoră a CNPM

Confederaţia Naţională a Patronatelor din Moldova (CNPM) a fost şi rămâne activ angajată în promovarea şi implementarea reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător (reforma regulatorie), iniţiată de Guvern în încă 2004. Scopul reformei regulatorii este de a crea un mediu favorabil pentru dezvoltarea businessului, de a înlătura barierele în lansarea şi desfăşurarea afacerilor şi corespunde întru totul obiectivelor pe care şi le propune CNPM, care consemnează zilele acestea 20 de ani de la creare, notează IPN cu referire la preşedintele Confederaţiei, Leonid Cerescu.
Detalii
07
10 2015
694

Patronatele vin cu propuneri pentru eficientizarea activităţii agenţilor economici

Patronatele au lansat trei documente de poziţie care se referă la combaterea economiei informale, eficientizarea dialogului social şi la necesitatea flexibilizării legislaţiei muncii. Documentele, care au fost prezentate miercuri, 7 octombrie, conţin un set de politici pentru reducerea economiei şi angajărilor informale, dar şi recomandări legislative de flexibilizare şi ajustare a legislaţiei muncii la actualul context economico-social, transmite Ipn.
Detalii
07
09 2015
737

Ministerul Economiei va intensifica dialogul cu patronatele pentru identificarea măsurilor de atenuare a impactului crizei asupra activităţilor economice și investiţionale

Ministrul Economiei, Stephane Bride a avut o întrevedere cu reprezentanții Confederaţiei Naţionale a Patronatelor din Republica Moldova.

Principalele subiecte abordate au vizat intensificarea dialogului dintre Ministerul Economiei și CNPM, măsurile de atenuare a impactului crizei asupra activităţilor economice și investiţionale, precum și aspecte legate de activitatea Grupului de lucru și a Secretariatul Evaluării Impactului de Reglementare.
Detalii
31
03 2015
726

Ministerul Muncii, Protecției Sociali și a Familiei va susține Confederația Patronatelor în Construcție

Ministrul Ruxanda Glavan împreună cu viceministrul Sergiu Sainciuc s-au întâlnit în după-amiaza zilei de ieri cu Pavel Caba, președintele Confederației Patronatelor în Construcție. Discuțiile s-au axat pe o mai bună conlucrare între cele două instituții și posibilitatea angajării în câmpul muncii a lucrătorilor din domeniu.
Detalii