10
04 2020
4160

Modul de aplicare a taxei pentru salubrizare

Prin decizia consiliului local întreprinderea municipală (ÎM) este investită cu dreptul de colectare a taxei pentru salubrizare cu acordarea în localitatea respectivă a serviciilor de colectare a deșeurilor managere de la gospodăriile cetățenilor. Pe tot parcursul activității ÎM se confruntă cu problema colectării taxei, astfel suportând pierderi financiare. Care este modul de aplicare corectă a acestei taxe?

Procedura și principiile stabilirii, modificării și anulării taxelor locale, modul lor de plată, criteriile de acordare a înlesnirilor fiscale, sunt stabilite conform prevederilor Titlului VII al CF (Titlul VII al CF).
Detalii
01
10 2019
2136

Impozitul pe bunurile imobiliare se va percepe de la persoanele care le posedă în realitate

Asupra bunurilor imobile care fac obiectul înregistrării primare masive şi pentru care nu există acte ce demonstrează dreptul de proprietate, în registrul bunurilor imobile se va nota posesia de fapt, în baza adeverinţei eliberate de către autoritatea publică locală, contrasemnată de posesor. Dacă, până la înregistrarea posesorului ca proprietar, se prezintă acte de proprietate pe numele altei persoane, posesia se radiază din oficiu, fără a fi necesar acordul celui înscris şi se înregistrează dreptul de proprietate. Reglementarea va permite luarea la evidenţă a tuturor bunurilor din localitate, cât şi perceperea impozitelor de la persoanele care posedă în realitate bunul imobil.

Detalii
05
09 2019
6562

SIA SCITL, obligatoriu din 1 ianuarie 2020

Optimizarea evidenței contribuabililor și obligațiilor fiscale ale acestora, eficientizarea calculării și achitării impozitelor și taxelor locale de către perceptorii fiscali la buget sunt scopurile modificărilor preconizate la Hotărârea Guvernului nr.998 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei. Proiectul a fost examinat la ședința secretarilor de stat, care a avut loc săptămâna curentă.

Conform documentului, din 1 ianuarie 2020, perceptorii fiscali din cadrul primăriilor vor utiliza în mod obligatoriu Sistemul informațional automatizat «Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale» (SIA SCITL) în scopul organizării evidenței obligațiilor fiscale la impozitele și taxele locale aferente persoanelor fizice care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzător.
Detalii
09
10 2018
1893

Notificarea privind inițierea activității de comerț pentru aparatele de cafea

Întreprinderea deține o serie de unități comerciale (magazine, gherete, pavilioane) amplasate pe teritoriul mun. Chișinău (orașul), în care desfășoară activitatea de comerț (codul CAEM 47.11 „Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”), pentru care în adresa AAPL sunt depuse Notificările privind iniţierea activităţii de comerţ.
Detalii
10
09 2018
810

8. (5.8.3) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare?

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) se prezintă de către persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător (cu excepţia întreprinzătorii individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A.). (Ordinul SFS nr. 108 din 19.05.2017//MO nr. 162-170/991 din 26.05.2017).
Detalii
10
09 2018
1151

4. (5.6.7) Cum se calculează impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier)?

Începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2018, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare, pornindu-se de la baza impozabilă a acestora, conform situaţiei de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective pentru:
Detalii
08
12 2015
1080

IFS Cimișlia verifică primăriile din teritoriul administrat

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cimișlia a efectuat, în perioada 30.11.2015-04.12.2015, verificări operative a agenţilor economici care desfăşoară activitate în unitățile comerciale şi a titularilor patentei de întreprinzător ce activează pe teritoriul pieței or. Cimișlia, fiind stabilite încălcări, pe cazurile atestate urmând a fi aplicate sancţiuni
Detalii
02
12 2015
1061

IFS Cimișlia a verificat primăriile din teritoriul administrat

Pentru asigurarea unei administrări fiscale eficiente a taxelor locale de către autorităţile administraţiei publice locale, Inspectoratul Fiscali de Stat pe raionul Cimișlia a delegat, la 27 noiembrie curent, reprezentanţii săi, ca să participe la o masă rotundă specializată, de comun cu reprezentanţii APL şi membrii Comisiei bugetare din satul Gura Galbenei.
Detalii
20
11 2015
1663

Cu privire la evidenţa contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 190 din 09.11.2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 311-316 din 20.11.2015, au fost aprobate modificările la Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor),orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010.
Detalii