09
10 2018
626

Notificarea privind inițierea activității de comerț pentru aparatele de cafea

Întreprinderea deține o serie de unități comerciale (magazine, gherete, pavilioane) amplasate pe teritoriul mun. Chișinău (orașul), în care desfășoară activitatea de comerț (codul CAEM 47.11 „Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”), pentru care în adresa AAPL sunt depuse Notificările privind iniţierea activităţii de comerţ.
Detalii
10
09 2018
272

8. (5.8.3) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare?

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) se prezintă de către persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător (cu excepţia întreprinzătorii individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A.). (Ordinul SFS nr. 108 din 19.05.2017//MO nr. 162-170/991 din 26.05.2017).
Detalii
10
09 2018
304

4. (5.6.7) Cum se calculează impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier)?

Începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2018, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare, pornindu-se de la baza impozabilă a acestora, conform situaţiei de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective pentru:
Detalii
08
12 2015
622

IFS Cimișlia verifică primăriile din teritoriul administrat

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cimișlia a efectuat, în perioada 30.11.2015-04.12.2015, verificări operative a agenţilor economici care desfăşoară activitate în unitățile comerciale şi a titularilor patentei de întreprinzător ce activează pe teritoriul pieței or. Cimișlia, fiind stabilite încălcări, pe cazurile atestate urmând a fi aplicate sancţiuni
Detalii
02
12 2015
644

IFS Cimișlia a verificat primăriile din teritoriul administrat

Pentru asigurarea unei administrări fiscale eficiente a taxelor locale de către autorităţile administraţiei publice locale, Inspectoratul Fiscali de Stat pe raionul Cimișlia a delegat, la 27 noiembrie curent, reprezentanţii săi, ca să participe la o masă rotundă specializată, de comun cu reprezentanţii APL şi membrii Comisiei bugetare din satul Gura Galbenei.
Detalii
20
11 2015
1070

Cu privire la evidenţa contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 190 din 09.11.2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 311-316 din 20.11.2015, au fost aprobate modificările la Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor),orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010.
Detalii
18
09 2015
959

Primarii vor mai multe surse financiare la bugetul local

Autorităţile locale solicită o reevaluare a tuturor imobilelor, o dată la trei ani, aşa cum prevede legislaţia. Ei spun că asta va permite stabilirea unui preţ real al acestora şi colectarea corectă a impozitelor.

Aceasta şi alte cerinţe au fost formulate în cadrul audierilor organizate de către Comisia Parlamentară pentru Administraţie Publică.
Detalii