02
08 2022
131

Volumul producției globale agricole, în descreștere

În primul semestru din anul curent, producția globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) s-a diminuat în comparație cu aceiași perioadă a anului precedent, cu 5,7%, (în prețuri comparabile) conform estimărilor preliminare publicate de Biroul Național de Statistică, deși, pentru roada anului 2022, au fost semănate 1568,1 mii ha sau cu 20,7 mii ha (cu 1,3%) mai mult faţă de anul 2021. 
 
Micșorarea producției globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 7,6% și a producției animaliere - cu 5,3%.


Detalii

03
05 2022
231

Producția globală agricolă, în diminuare

Conform estimărilor preliminare, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în trimestrul I al anului 2022 a însumat în preţuri curente 1,8 mld. lei, constituind 97,6% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2021. Potrivit Biroului Naţional de Statistică, micșorarea indicatorului a fost determinată preponderent de scăderea producţiei în sectorul zootehnic cu 2,2%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.
 
Statisticile oficiale denotă că producția (creşterea) vitelor şi păsărilor în masă vie în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2022 față de perioada respectivă a anului precedent a scăzut cu 1,8%, fiind cauzată
Detalii
02
02 2022
260

Producția globală agricolă s-a majorat în anul 2021 cu circa 50%

În anul 2021 producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi cele ale populaţiei), conform estimărilor preliminare ale Biroului Național de Statistică (BNS), a crescut cu circa 49,9% (în prețuri comparabile) faţă de anul 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză față de anul 2019 cu 27,2%.
 
Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creșterea producţiei vegetale cu 75,5%, ponderea căreia în anul 2021 a constituit 81% (în anul 2020 – 69%) din totalul producţiei agricole, celei animaliere revenind 19% (în anul 2020 – 31%).


Detalii

29
10 2021
410

Producția agricolă, în creștere

Producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în primele 9 luni ale anului curent a constituit 27,039 mld. lei,  fiind în creștere cu 20,5% faţă de aceiași perioadă din anul precedent, comunică Biroul Național de Statistică.
 
În trimestrul trei producția agricolă s-a majorat cu 30,9% față de perioada similară din anul 2020, inclusiv producția vegetală – cu 38,1% și cea animalieră - cu 2,1%. Ponderea producției agricole obținute în lunile iulie-septembrie 2021 constituie 81,9% din totalul acesteia obținut în 9 luni ale anului curent.


Detalii

29
04 2021
318

BNS: descreșterea producției agricole în trimestrul I

Producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și cele ale populației) în ianuarie-martie 2021, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 1721,4 mil. lei, constituind 86,7% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2020. Micșorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei în sectorul zootehnic cu 13,5%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole, comunică Biroul Naţional de Statistică.
 
Producția (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) în gospodăriile de toate categoriile în trimestrul I față de perioada respectivă a anului precedent s-a diminuat cu 13,1%
Detalii
26
02 2021
696

(29.1.7.8.6) Se va reține impozitul pe venit la achiziționarea producției agricole (floarea soarelui) de la persoanele fizice ce nu practică activitatea de întreprinzător?

 În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, rețin un impozit în mărime de 6% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier) şi a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103, pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural.


Detalii
29
10 2020
452

Producția globală agricolă s-a diminuat cu 25%

În primele nouă luni ale anului curent, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile a însumat 21000,5 mil. lei, constituind 74,7% faţă de perioada respectivă a anului 2019, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Diminuarea a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 35,5% și producţiei animaliere cu 2,8%, fiind resimțit impactul condiţiilor climaterice nefavorabile din anul curent.
 
Astfel, doar în trimestrul III al anului 2020 producția agricolă s-a redus cu 31,3% comparativ cu aceiași perioadă din anul precedent, inclusiv producția vegetală – cu 36,0% și cea animalieră – cu 9,3%.

Detalii
30
04 2020
630

Producţia globală agricolă în primele trei luni

În primele trei luni ale anului curent, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile a constituit în preţuri curente 1723 mil. lei, cu 2,4% mai mult decât în perioada similară a anului 2019, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 2,6%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.
Detalii
03
04 2020
1165

Impozitarea achiziționării producției agricole de la persoana fizică ce desfășoară activitate independentă

Întreprinderea de Stat de Alimentație Publică „X” a achiziționat pe parcursul lunii producție agricolă (de exemplu: cartofi) de la o persoană fizică ce desfășoară activitate independentă. Apare oare obligația ca instituția publică să supună impozitării plățile menționate cu 5% potrivit art. 901 alin. (35) din Codul fiscal (CF) sau veniturile menționate se vor impozita conform cap. 102 din CF?
Detalii
20
01 2020
2762

Noul regim fiscal pentru persoanele fizice care colectează produse agricole și/sau obiecte ale regnului vegetal și le comercializează agenților economici

Prin prisma Legii nr.171/2019 pentru modificarea unor acte legislative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2020, începând cu 1 ianuarie 2020, se implementează un nou regim fiscal aplicat asupra activității de achiziție a produselor din fitotehnie, horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal. Utilizarea regimului fiscal respectiv va acorda persoanelor fizice posibilitatea legalizării activități de achiziționare/ comercializare a producției agricole.

În acest sens, Legea prenotată reglementează completarea Titlului II al Codului fiscal cu capitolul 103„Regimul fiscal al persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal” (în continuare — produse din fitotehnie) ce va stabili sfera de aplicare, subiectul regimului, obiectul regimului, metodele de evidenţă, regimul fiscal aplicat, precum și procedura de înregistrare și evidență a titularilor regimului dat.
Detalii