26
02 2021
118

(29.1.7.8.6) Se va reține impozitul pe venit la achiziționarea producției agricole (floarea soarelui) de la persoanele fizice ce nu practică activitatea de întreprinzător?

 În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, rețin un impozit în mărime de 6% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier) şi a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103, pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural.


Detalii
29
10 2020
208

Producția globală agricolă s-a diminuat cu 25%

În primele nouă luni ale anului curent, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile a însumat 21000,5 mil. lei, constituind 74,7% faţă de perioada respectivă a anului 2019, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Diminuarea a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 35,5% și producţiei animaliere cu 2,8%, fiind resimțit impactul condiţiilor climaterice nefavorabile din anul curent.
 
Astfel, doar în trimestrul III al anului 2020 producția agricolă s-a redus cu 31,3% comparativ cu aceiași perioadă din anul precedent, inclusiv producția vegetală – cu 36,0% și cea animalieră – cu 9,3%.

Detalii
30
04 2020
399

Producţia globală agricolă în primele trei luni

În primele trei luni ale anului curent, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile a constituit în preţuri curente 1723 mil. lei, cu 2,4% mai mult decât în perioada similară a anului 2019, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 2,6%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.
Detalii
03
04 2020
783

Impozitarea achiziționării producției agricole de la persoana fizică ce desfășoară activitate independentă

Întreprinderea de Stat de Alimentație Publică „X” a achiziționat pe parcursul lunii producție agricolă (de exemplu: cartofi) de la o persoană fizică ce desfășoară activitate independentă. Apare oare obligația ca instituția publică să supună impozitării plățile menționate cu 5% potrivit art. 901 alin. (35) din Codul fiscal (CF) sau veniturile menționate se vor impozita conform cap. 102 din CF?
Detalii
20
01 2020
2048

Noul regim fiscal pentru persoanele fizice care colectează produse agricole și/sau obiecte ale regnului vegetal și le comercializează agenților economici

Prin prisma Legii nr.171/2019 pentru modificarea unor acte legislative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2020, începând cu 1 ianuarie 2020, se implementează un nou regim fiscal aplicat asupra activității de achiziție a produselor din fitotehnie, horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal. Utilizarea regimului fiscal respectiv va acorda persoanelor fizice posibilitatea legalizării activități de achiziționare/ comercializare a producției agricole.

În acest sens, Legea prenotată reglementează completarea Titlului II al Codului fiscal cu capitolul 103„Regimul fiscal al persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal” (în continuare — produse din fitotehnie) ce va stabili sfera de aplicare, subiectul regimului, obiectul regimului, metodele de evidenţă, regimul fiscal aplicat, precum și procedura de înregistrare și evidență a titularilor regimului dat.
Detalii
06
08 2019
388

Prețurile producătorului la produsele agricole în I semestru

În primul semestru al anului curent, indicele prețurilor producătorului la produsele agricole, fată de perioada respectivă a anului 2018 a constituit 94,7%, potrivit datelor publicate de Biroul National de Statistică.

Astfel, la produsele vegetale preturile producătorului s-au micșorat în medie cu 7,3%. Esențial au scăzut preturile la struguri – cu 46,1%, fructe sămânțoase – cu 41,9%, culturi leguminoase boabe — cu 21,1%, soia – cu 14,4%, porumb – cu 4,3%. În același timp, au crescut preturile de vânzare la tutun – cu 58,9%, cartofi – cu 33,7%, legume — cu 27,7%, grâu — cu 19,7%, rapița – cu 7,7%.
Detalii
01
08 2019
445

Producția globală agricolă în Moldova, în scădere

În primul trimestru, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile din Moldova (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti şi gospodăriile populaţiei), conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri comparabile 5,235 mld. lei sau cu 4,2% mai puţin faţă de perioada respectivă a anului 2018.

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, diminuarea producţiei agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 8,8% și a producţiei animaliere — cu 3,2%.
Detalii
16
10 2018
508

3. (28.17.18). Arhiva: La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală procurată la cota de 20% de la agenții economici din regiunea transnistreană care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova la livrarea ulterioară a acesteia pe teritoriul țării?

În conformitate cu prevederile art. 96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, (în redacția Legii nr. 138 din 17 iunie 2016) începînd cu 1 iulie 2016, producția din zootehnie în formă naturală,
Detalii
03
05 2018
953

Creşterea neesenţială a volumului producţiei agricole

Producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile din Republica Moldova (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești și gospodăriile populației), conform estimărilor preliminare, a însumat în trimestrul I al anului 2018 în preţuri curente 1,633 mld. lei, ceea ce constituie 101% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2017.

Datele sunt prezentate de Biroul Naţional de Statistică, care constată că majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 1%.
Detalii
02
02 2018
606

BSN: în anul 2017 a crescut producția agricolă

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în anul 2017 a constituit 108,6% faţă de anul 2016, majorarea fiind determinată de creșterea producţiei vegetale cu 13,1%, ponderea căreia a constituit 74% din totalul producției agricole în anul 2017.
Detalii