12
11 2018
114

Optimizarea procesului de сооrdоnare а asistenței externe

Cabinetul de miniștri, în cadrul ședinței din 8 noiembrie, a aprobat un șir de modificări în cadrul normativ ce vin să eficientizeze și să optimizeze procesul de сооrdоnare а asistenței externe.

Completările la Regulamentul cu privire la cadrul instituțional şi mecanismul de coordonare și management al asistenței externe, aprobat prin HG nr. 377/2018, prevăd că acordurile/contractele de împrumuturi de stat externe încheiate în numele Guvernului Republicii Moldova și/sau Republicii Moldova și amendamentele la acestea se vor semna de către Prim-ministru sau de către ministrul Finanțelor.
Detalii
09
11 2018
146

TVA în cazul prestării serviciilor în cadrul unor proiecte

Întreprinderea A SRL, platitor de TVA, resident al RM, presteaza servicii de elaborare a unei platforme web (servicii IT), pentru întreprinderea B AO, de asemenea platitor TVA, resident RM. Serviciile se prestează în cadrul proiectului X, sustinut de o organizație din UK, nerezidentă RM, care achită costul lucrărilor fără TVA. Organizația din UK nu este indicătă în Anexa la HG nr.246 din 8 aprilie 2010. Această situație poate fi considerată ca export de servicii?
Detalii
09
11 2018
339

Contribuția în sumă fixă la BASS va constitui 9456 lei

Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) pe anul 2019 se aprobă la venituri și cheltuieli în sumă de 21427381,2 mii lei. În cadrul ședinței de ieri, cabinetul de miniștri a aprobat proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019.

Astfel, față de veniturile precizate pentru anul 2018, cele estimate pentru anul viitor sunt în creștere cu 10,8%. Ponderea veniturilor BASS în PIB pentru anul 2019 se estimează la 10,2%. Sunt în creștere și cheltuielile prognozate pentru anul 2019, la fel cu 10,8%.
Detalii
08
11 2018
773

Modificarea SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”

Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare” va fi modificat. În acest sens, Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor privind aprobarea modificărilor și completărilor la SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”.

Proiectul a fost elaborat în scopul reglementării raportării financiare prin includerea formatului situațiilor financiare prescurtate conform cerințelor Legii contabilității și raportării financiare.
Detalii
07
11 2018
617

Patenta de întreprinzător, în vigoare până la 31 decembrie 2019

Data limită de desfășurare a a activităților de comerț cu amănuntul în baza patentei ar putea fi prelungită de la 31 decembrie 2018 până la 31 decembrie 2019. Un proiect de lege ce are drept scop stimularea și gestionarea tranziției activității de comerț cu amănuntul de la patenta de întreprinzător la activitatea independentă sau alte forme legale de antreprenoriat este propus spre consultare de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
Detalii
31
10 2018
112

A doua șansă pentru antreprenori

Zilele trecute a avut loc primul eveniment tematic din cadrul Proiectului Danube Chance 2.0 „Acceptarea eșecului pentru a facilita accesul antreprenorilor la a doua șansă în regiunea Dunării”, implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

Secretarul general de stat din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iulia Costin, a vorbit despre necesitatea sprijinului antreprenorilor, care sunt în dificultate sau în prag de faliment, prin măsuri de încurajare. Proiectul Danube Chance oferă un instrument nou de stimulare și suport pentru antreprenori, care va contribui nemijlocit la crearea unor politici de susținere a sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din Republica Moldova.
Detalii
20
10 2018
150

FAOAM 2019: perspectiva de creștere a veniturilor

Atât veniturile, cât şi cheltuielile Fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) în anul 2019 ar putea contitui peste 7,326 mld. lei, informează Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Proiectul legii FAOAM pentru anul 2019 a fost discutat în cadrul ședinței Consiliului de administrație al CNAM.

Conform documentului, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă ar putea fi păstrată la nivelul ultimilor ani şi va constitui 4 056 lei. De asemenea, va fi menţinută reducerea cu 50% a primei în sumă fixă pentru majoritatea categoriilor de plătitori şi cu 75% pentru proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, în cazul achitării până pe 1 aprilie 2019.
Detalii
12
10 2018
116

Redistribuiri de alocații pentru implementarea unor proiecte

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018.

Potrivit documentului, redistribuirea alocațiilor a fost solicitată de unele autorități publice centrale. Astfel, vor fi redistribuite mijloace financiare Cancelariei de Stat (303,1 mii lei), Ministerului Justiției (2814,2 mii lei), Ministerului Afacerilor Interne (60 471,1 mii lei), Ministerului Apărării (4 531,2 mii lei), Consiliului Superior al Magistraturii (1 055,2 mii lei) etc.
Detalii
11
10 2018
409

Contabilitatea activităţii profesionale în sectorul justiției: Indicații metodice

Începând cu 1 ianuarie 2019, persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției vor ține contabilitatea în baza unor noi indicații metodice. Ministerul Finanțelor a propus spre consultare proiectul ”Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”.

Actul normativ cuprinde prevederi referitor la regulile de ținere a contabilității, documentarea operațiunilor economice, contabilitatea veniturilor și cheltuielilor, a proprietății pentru care se calculează amortizarea, contabilitatea stocurilor, numerarului, inventarierea patrimoniului și rapoartele persoanei fizice.
Detalii
05
10 2018
208

Licitaţiile publice: câştigătorii vor fi selectaţi conform sistemului de factori de evaluare

Ministerul Finanțelor propune spre consultări publice Regulamentul cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri. Acesta stabilește temeiurile juridice de organizare și desfășurare a procedurii de cerere a ofertelor în scopul asigurării economisirii și eficientizării achizițiilor de bunuri și servicii, satisfacerii necesităților autorităților contractante de bunuri și servicii, participării largi a operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziție publică și dezvoltării concurenței în domeniu.
Detalii