26
03 2020
124

Înregistrarea provizorie a valorilor mobiliare

Valorile mobiliare ce nu vor corespunde cerinţelor de admitere spre tranzacţionare pe piaţa reglementată sau în Sistemul Multilateral de Tranzacționare (MTF), vor fi înregistrate provizoriu, la cererea membrului acestor piețe, fără respectarea procedurii de admitere stabilită în Regulile pieței reglementate sau MTF, doar în scopul înstrăinării lor și pentru o perioadă ce nu depășește termenul maxim de plasare a unui ordin de bursă.

Comisia Națională a Pieței Financiare propune spre consultare publică proiectul hotărârii cu privire la modificarea Regulamentului privind circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.14/5/2016.
Detalii
18
03 2020
198

Regulamentul cu privire la auditul asiguratorilor poate fi modificat

Pentru a efectua auditul la asigurătorul care deţine licenţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă, entitatea de audit va trebui să dispună de renume și experiență recunoscută în domeniul auditului instituțiilor financiare internaționale.

Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat un proiect de hotărâre privind modificarea pct.8 din Regulamentul cu privire la auditul asiguratorilor, aprobat prin Hotărârea nr. 19/3/2019.
Detalii
12
03 2020
125

Creșterea siguranței la trafic. Programul de reparație a drumurilor 2020

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020. Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului a fost votat ieri de Executiv.

În nota documentului este menționat că acțiunile prioritare ale Programului se vor axa pe îmbunătățirea condițiilor de circulație prin ameliorarea stării părții carosabile a drumurilor și creșterea siguranței la trafic.
Detalii
11
03 2020
139

Consultări publice: modul de anulare a obligațiilor fiscale în SCITL

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune spre consultare publică proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal1.

Documentul reglementează modalitatea stingerii restantelor, ale căror evidență este ținută de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor (SCITL).
Detalii
10
03 2020
357

Procedura de negociere în achiziții publice

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere. Documentul descrie procesul prin care autoritatea contractantă consultă și negociază clauzele contractuale cu unul sau mai mulți prestatori.

Potrivit proiectului, procedurile respective vor derula exclusiv prin intermediul SIA „Registrul de stat al achizițiilor publice”. De asemenea, autoritatea contractantă este obligată să furnizeze electronic Documentul unic de achiziţii European (DUAE) completat cu informațiile solicitate în raport cu criteriile de calificare și selecție stabilite în anunțul de participare și în documentația descriptivă/de atribuire.
Detalii
06
03 2020
239

Extinderea garanțiilor privind aplicarea impozitului unic pentru rezidenții Parcului IT

Rezidenții parcului pentru tehnologia informației ar putea avea dreptul să activeze conform prevederilor inițiale ale Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației pe toată durata termenului de activitate a parcului, chiar dacă vor fi adoptate legi noi, prin care se va modifică cota sau componența impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor.
Detalii
06
03 2020
120

Diaspora 2025: planul de acțiuni pentru următorii doi ani

În anul curent, cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, PNUD Moldova și OIM Moldova, ar putea fi instituit consiliul bilateral Guvern-diasporă. Măsura este inclusă în Planul de acțiuni pentru anii 2020-2021 privind implementarea Strategiei Naționale „Diaspora 2025”. Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea planului de acțiuni a fost discutat în cadrul ședinței secretarilor generali din 5 martie 2020.
Detalii
05
03 2020
230

Utilități publice. Retragerea temporară din circuitul agricol sau silvic a terenurilor

Guvernul a susținut proiectul de lege pentru modificarea art. 74 din Codul funciar nr. 828/1991 (Cod). Propunerile prevăd posibilitatea oferirii permisiunii de retragere temporară a unor terenuri din circuitul agricol sau silvic pentru executarea lucrărilor de extragere, până la o adâncime de 5 m, a rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, a argilei nisipoase, a nisipului pentru construcția, reparația, modernizarea și extinderea drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecție contra inundațiilor, pentru prevenirea, stoparea și lichidarea consecințelor proceselor geologice periculoase.
Detalii
05
03 2020
111

Lista persoanelor asigurate de Guvern în AOAM poate fi extinsă

Veteranii de război vor fi incluși în categoria persoanelor asigurate de către Guvern în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Guvernul a aprobat ieri, 4 martie, un proiect de hotărâre de Guvern ce are ca scop protecția socială a veteranilor de război și a membrilor familiilor celor căzuți pe câmpul de luptă.

Astfel, se propune includerea acestora în categoria persoanelor specificate în art.4 al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.
Detalii
04
03 2020
172

Ministrul Finanțelor a a avut o întrevedere cu Directorul oficiului BERD în Republica Moldova

Viceprim-ministrul Serghei Pușcuța a avut o întrevedere cu Directorul oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Republica Moldova, Angela Sax. În cadrul discuției au fost trecute în revistă proiectele în derulare, precum și propunerile de proiecte noi.

În debutul întrevederii, Serghei Pușcuța a exprimat recunoștință Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru suportul acordat în cadrul multiplelor proiecte implementate în Republica Moldova, reiterând deschidere pentru dezvoltarea acestui parteneriat reciproc avantajos. În special, Vicepremierul a mulțumit Băncii pentru aranjamentul financiar privind împrumutul de 50 de milioane de dolari pentru procurarea rezervelor de gaze naturale.
Detalii