27
09 2022
99

Lista proiectelor de asistență tehnică beneficiare de facilități fiscale și vamale va fi actualizată

Ministerul Finanțelor propune actualizarea listei proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, la implementarea cărora se aplică facilități fiscale și vamale.

 

Conform proiectului propus de autoritate pentru consultări publice, respectiva listă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 246/2010, urmează a fi suplinită cu 20 de proiecte noi de asistență externă, printre care:


Detalii

20
09 2022
123

FACEM. Un nou instrument de finanțare pentru antreprenori

Accesul limitat la finanțare este una dintre problemele mediului de business din țara noastră, iar pentru a oferi soluții în acest sens, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a prezentat astăzi, 20 septembrie, un nou instrument de susținere a antreprenorilor – Fondul pentru Antreprenoriat și Creșterea Economică a Moldovei (FACEM).
 
Acesta va fi creat cu statut de subdiviziune internă și va funcționa în cadrul ODA, fiind finanțat din alocările de la bugetul de stat și mijloacele financiare ale partenerilor de dezvoltare sau donatori.
 


Detalii

14
09 2022
95

Prezența alergenilor sau a produselor genetic modificate va fi indicată pe etichetă

Asigurarea plasării pe piață a produselor alimentare sigure, dar și oferirea consumatorului a informaţiilor complete și veridice referitoare la respectivele produsele sunt obiectivele proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.279/2017, analiza impactului de reglementare fiind propusă pentru consultări publice de către autorul proiectului – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
 
Potrivit documentului, neetichetarea sau etichetarea neconformă a produselor pun în pericol sănătatea consumatorilor, provocând diferite maladii și patologii.
Detalii
12
09 2022
132

Nu mai puțin de 80% din volumul accizelor la produsele petroliere ar putea fi direcționat în Fondul rutier

ÎS ,,Administrația Națională a Drumurilor” poate fi reorganizată în societate pe acțiuni (SA), care va fi o societate comercială cu capital integral de stat de interes strategic național, în care organul central de specialitate în domeniul infrastructurii drumurilor va realiza funcția de exercitare a drepturilor de acționar și de administrare a proprietății publice. Totodată, respectiva SA va realiza atribuțiile privind administrarea drumurilor naționale și a suprafețelor de teren aferente acestora – proprietate publică a statului în condițiile contractelor de concesiune.
 


Detalii

05
09 2022
185

Revizuirea cerințelor de solicitare a autorizațiilor CEMT

În  procesul de solicitare, repartizare și eliberare a autorizațiilor CEMT (autorizație multilaterală pentru transportul rutier internațional de mărfuri) au fost depistate unele bariere normative și tehnice, din cauza cărora unor operatori de transport rutier li s-a diminuat parcul de autovehicule eligibil pentru participarea la repartizarea autorizațiilor.
 
Pentru soluționarea acestor probleme, dar și pentru stabilirea unor cerințe unice de solicitare a autorizațiilor, ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern prin care sunt propuse modificări la Regulamentul privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere, aprobat prin HG. nr.257/2017.
 


Detalii

02
09 2022
113

Agenda anticriză: de la susținerea furnizorilor locali până la „Fondul de Argint”

Oferirea antreprenorilor accesului la resurse financiare mai ieftine, politici fiscale stimulatorii, diversificare și eficiență energetică, valorificarea oportunităților de logistică și transport, asigurarea securității alimentare, redresarea și reziliența economică și asigurarea unei protecții sociale eficiente și juste sunt ariile de intervenție ale Guvernului, incluse în proiectul Agendei aticriză pentru anii 2022-2023. Documentul a fost elaborat de Cancelaria de Stat și este supus consultărilor publice până la data de 9 septembrie curent.
 
Agenda este un document cu un set de acțiuni orientative și va putea fi modificat, completat și actualizat în funcție de evoluțiile înregistrate în ariile de intervenție,
Detalii
12
08 2022
137

Programul-pilot CUPS va fi extins

Experiența reușită a implementării Programului-pilot „Centre Unificate de Prestare a Serviciilor Publice” (CUPS) la nivelul administrației publice locale și succesul înregistrat în cele 17 localități rurale din țară, de la demararea programului (februarie 2022), a trezit interesul mai multor primării de a-și moderniza serviciile publice oferite la nivel local cetățenilor
 


Detalii

22
07 2022
790

Zilierii în IPC21

Ținând cont de faptul că la 15 iulie 2022 au intrat în vigoare prevederile Legii nr.160/2022 pentru modificarea unor acte normative, care stabilesc persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional în condiţiile Legii nr.22/2018 drept o nouă categorie de persoane asigurate obligatoriu în sistemul public de asigurări sociale și, respectiv, devine necesară declararea de către beneficiarii muncii zilierilor a contribuțiilor de asigurări sociale (6% din remunerația zilnică acordată), Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020.
 


Detalii

21
07 2022
173

Prevederile proiectului Programului de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2023-2025

Stimularea competitivității agriculturii și silviculturii, asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale, combaterea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă sunt obiectivele de bază ale Programului de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2023-2025, proiectul căruia a fost elaborat și propus pentru consultări publice de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
 
Conform proiectului, zonele rurale vor beneficia de sprijin pentru a fortifica comunitățile și vor avea acces la servicii pentru a facilita inovarea socială.
Detalii
20
07 2022
229

Diminuarea poverii fiscale pentru reducerea nivelului de angajare informală

Povara fiscală asupra forței de muncă, în special pentru lucrătorii cu salarii mici, urmează a fi revizuită pentru a încuraja ocuparea forței de muncă, precum și pentru a reduce stimulentele individuale de a lucra informal, prevede unul din indicatorii de bază al proiectului Programului Național pentru Ocuparea Forței de Muncă 2022-2026. Documentul este elaborat și propus pentru consultări publice de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
 
Potrivit autorilor, realizarea acestui obiectiv va asigura diminuarea poverii fiscale generale asupra forței de muncă de la 38% înregistrate în anul 2019
Detalii