04
12 2020
42

Reglementarea compensării dispozitivelor medicale din FAOAM

Din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală vor putea fi compensate doar dispozitivele medicale aprobate prin ordin comun al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, categoriile acestora fiind stabilite anual de către Consiliul pentru dispozitive medicale compensate. Prevederile ar putea fi incluse în Regulamentul privind mecanismul de compensare a dispozitivelor medicale din FAOAM în condiții de ambulator.
 
În cadrul ședinței secretarilor generali a fost examinat proiectul  de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege ce vizează modificări în mai multe acte legislative, dar și aprobarea regulamentului menționat, care va asigura temeiul legal de reglementare a compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale în condițiile asigurării obligatorii de asistență medicală.

Detalii
02
12 2020
142

Comisia economie, buget și finanțe a aprobat conceptul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021

 Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a aprobat, în ședința de astăzi, raportul asupra proiectului de modificare a unor acte normative (politica bugetar-fiscală pentru anul 2021), pentru prima lectură.

 

Documentul a fost elaborat de către Guvern, ținându-se cont de situația epidemiologică existentă la nivel național și internațional, dar și de condițiile climaterice nefavorabile și, respectiv, de necesitatea susținerii mai multor domenii economice, sectorului agroindustrial și populației. Potrivit autorilor, proiectul reflectă soluțiile optime de racordare la condițiile existente.

 


Detalii
03
12 2020
32

(ne)Dezvăluirea informației de către emitenții valorilor mobiliare

Organele competente ale emitentului de valori mobiliare ar putea decide nedezvăluirea unor informaţii, cu condiţia anunțării despre acest fapt a acţionarilor societăţii. Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat proiectul  hotărârii privind modificarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare
 
Astfel, în scopul evitării prejudierii reputației entității, organul competent ar putea avea dreptul să nu dezvăluie informațiile în raport cu:
 

Detalii
30
11 2020
580

Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021

Bugetul de stat pentru anul 2021 se aprobă la venituri în sumă de 41415400,0 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 55399600,0 mii de lei, cu un deficit în sumă de 13984200,0 mii lei.
 
 
Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul  2021 a fost  propus astăzi, 30 noiembrie, pentru consultări publice de către Ministerul finanțelor. Documentul prevede aprobarea alocaţiilor pentru scopuri specifice în bugetele unor autorităţi/instituţii bugetare, care pot constitui:

Detalii
20
11 2020
224

Câștigătorii procedurilor de achiziții publice vor declara beneficiarii efectivi

Ofertantul sau ofertantul asociat care va fi desemnat câștigător în cadrul unei procedurii de achiziție publică vor declara pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic respectiv nu au fost condamnați prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani în ultimii 5 ani (de la data depunerii declarației).
 
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la aprobarea Declarației privind neîncadrarea beneficiarului
Detalii
19
11 2020
153

Pensia în cazul pierderii întreținătorului pentru familiile angajaților structurilor de forță

Proiectul   de hotărâre ce are ca scop reglementarea modului de calculare a pensiei în cazul pierderii întreținătorului pentru familiile militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor CNA și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare a fost aprobat de Executiv în ședința din 18 noiembrie curent.
 
Acesta prevede ca pensia pentru familiile militarilor și ale funcţionarilor publici cu statut special, care au decedat în urma unei răniri, contuzionări sau schilodiri în timpul unui accident legat de îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar/special să constituie 50% din venitul mediu lunar al întreţinătorului pentru fiecare membru de familie inapt pentru muncă,
Detalii
19
11 2020
113

Proiectul bugetului Consiliului de supraveghere publică a auditului pentru anul 2021

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică proiectul  hotărârii de Guvern privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2021. Acesta prevede la venituri  suma  de 1724,3 mii lei și la cheltuieli  – 2366,3 mii lei, cu un deficit în sumă de 642,0 mii lei, care se va acoperi din contul soldului de mijloace băneşti la 1 ianuarie 2021.
 
 
Potrivit proiectului, veniturile care reprezintă plăţile şi cotizaţiile efectuate de auditori, de entităţile de audit și de stagiarii în audit vor constitui 1524,3 mii lei.
Detalii
17
11 2020
122

Avizul de expertiză în domeniul securităţii industriale

Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase  prevede că, pentru fiecare dintre genurile de activitate care necesită expertizarea, Guvernul aprobă lista de documente în baza cărora se eliberează avizul de expertiză în domeniul securităţii industriale pentru activitatea respectivă. Astfel, Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul hotărârii Executivului cu privire la aprobarea listelor respective.
 
Amintim, deținerea avizului de expertiză este obligatoriu pentru desfășurarea următoarelor activități:

Detalii
16
11 2020
215

Îngrijire socială la domiciliu: metodologia de calcul al costului

Pe agenda ultimei ședințe a secretarilor generali a fost inclus proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu (SÎSD).
 
Potrivit proiectului, costul serviciului va fi constituit din cheltuielile curente planificate din contul componentei de bază pentru anul bugetar (cheltuielile de personal, contribuțiile la BASS și primele asigurărilor obligatorii de asistență medicală, cheltuielile pentru inventarul moale, obiectele de mică valoare și scurtă durată, cheltuielile de regie/alte cheltuieli pentru consumul materialelor și serviciilor cheltuielile privind formarea profesională); cheltuielile curente din contul mijloacelor speciale pentru anul bugetar, precum și cheltuielile pentru uzura mijloacelor fixe.

Detalii
13
11 2020
229

Noi exigențe pentru produsele apicole

În ședința din 11 noiembrie, Guvernul a aprobat proiectul de hotărârea cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru produsele apicole, inclusiv ceara de albine, propolisul, lăptișorul de matcă și polenul destinate consumului uman.

Documentul stabilește cerințele de calitate, siguranță, prezentare și de etichetare, care vor fi respectate la producerea, colectarea, procesarea, ambalarea, depozitarea, păstrarea, transportarea și la comercializarea produselor apicole provenite atât din producția internă, cât și din cea de import. În același
Detalii