09
09 2020
142

CMC: proiectul regulamentului de gestionare a imobilelor nelocuibile

Încăperile nelocuibile din proprietatea publică a mun. Chișinău vor fi transmise în locaţiune/folosinţă în baza unei decizii aprobate de către Consiliului municipal Chișinău (CMC), contractul de locaţiune/comodat fiind încheiat doar în cazul adoptării deciziei, prin care va fi stabilit termenul de acțiune a contractului (cel mult 10 ani). Acesta se va încheia între Consiliu în calitate de locator şi locatar, cel din urmă având obligația să-l înregistreze la Agenția servicii publice.
 
CMC propune pentru consultări publice proiectul  noii redacții a deciziei cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă – proprietate municipală.

Detalii
08
09 2020
186

Înregistrarea provizorie în Registrul fiscal de stat a concurenților electorali

Concurenții electorali urmează să fie înregistrați la evidență fiscală la Direcția deservirea fiscală Centru din cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău sau la subdiviziunea teritorială a SFS unde se desfășoară alegerile şi să-şi primească Confirmarea privind luarea la evidenţă fiscală.
 
Serviciul Fiscal de Stat propune spre consultare publică proiectul   Ordinului cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de luare la evidență fiscală și atribuire provizorie a codului fiscal concurenților electorali și grupurilor de inițiativă, care reprezintă acțiunile Serviciului Fiscal de Stat de înregistrare provizorie în Registrul fiscal de stat a categoriilor de persoane în perioada alegerilor.

Detalii
08
09 2020
498

Extinderea drepturilor Inspecției Financiare

Inspecției Financiare îi va fi acordat dreptul să adreseze în instanţa de judecată acţiuni în apărarea intereselor statului, în cazul în care entităţile publice supuse inspectării nu vor întreprinde măsuri necesare în rezultatul controalelor efectuate. De asemenea, Inspecţia va efectua verificarea utilizării sumelor de desemnare procentuală şi va trage la răspundere beneficiarii care au încălcat regulile stabilite de utilizare.
 
Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul  hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Inspecția Financiară.

Detalii
26
08 2020
476

CPDIV20 – cererea de prelungire a termenului de prezentare a declarației

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat proiectul ordinului pentru aprobarea cererii privind prelungirea termenului de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venitul persoanei  fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător – formularul CPDIV20.
 
La perfectarea documentului autoritatea fiscal a ținut cont de prevederile art.83 alin.8 din Codul fiscal, care prevede că, la cererea în scris a persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, SFS poate prelungi în limite rezonabile termenul de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit. Prelungirea termenului se admite numai în cazul în care cererea a fost depusă înainte de expirarea termenului stabilit pentru prezentarea declaraţiei.

Detalii
22
08 2020
856

Clasificatorul ocupațiilor va fi actualizat

Ocupațiile în Republica Moldova vor fi clasificate în zece grupe majore : 1. Legislatori, membri ai executivului, demnitari şi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori din unităţile economice sociale și politice; 2. Specialişti cu ocupații intelectuale și științifice; 3.Tehnicieni, maiștri şi alţi specialişti asimilați; 4. Funcţionari administrativi; 5.Lucrători în domeniul serviciilor şi comerţului; 6. Agricultori și lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură şi pescuit; 7. Meșteșugari și lucrători în meserii de tip artizanal; 8. Operatori și asamblori de maşini și instalaţii; 9. Muncitori necalificați și 10. Forțele armate.

Detalii
19
08 2020
328

Operatorii din sectorul alimentar vor întreprinde măsuri de prevenire a risipei alimentare

Pe agenda ședinței secretarilor generali din 20 august este inclus proiectul hotărârii cu privire la aprobarea proiectului de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare.

 

 
În anul 2015, Republica Moldova, împreună cu alte 192 de state membre ale ONU, s-a angajat să pună în aplicare Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030. Reducerea pierderilor și a deșeurilor alimentare reprezintă o țintă importantă a Obiectivului 12.3. de Dezvoltare Durabilă. Obiectivul dat prevede reducerea cu 50% a deșeurilor alimentare pe cap de locuitor pe plan mondial la nivelul comerțului cu amănuntul și al consumatorului până în 2030, precum și reducerea pierderilor alimentare la nivelul lanțurilor de producție.

Detalii
03
08 2020
735

Modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale, simplificată

În cadrul solicitării de către contribuabil a modificării termenului de stingere a obligației fiscale, actul emis de Agenția Servicii Publice ce confirmă faptul că contribuabilul solicitant nu se află în procedură de insolvabilitate/ lichidare ar putea fi exclus din lista documentelor prezentate Serviciului Fiscal de Stat. În acest sens, Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect  de modificare a unor ordine și îl propune spre consultare publică.
 
Astfel, este propusă modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.55 din 2 martie 2018  prin excluderea necesității prezentării către SFS a informației respective, modificările având ca scop eliminarea anumitor etape birocratice în procesul de solicitare a modificării termenului de stingere a obligaţiei fiscale.

Detalii
29
07 2020
933

Evaluarea sistemică și reevaluarea funcțiilor în sectorul bugetar

Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar   va fi completată cu anexa ce va reglementa modul de evaluare sistemică și de reevaluare a funcțiilor în sectorul respectiv. Proiectul  a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali.
 
Potrivit documentului, sistemul de evaluare a funcțiilor din sectorul bugetar are drept scop sistematizarea funcțiilor generice conform grupurilor ocupaționale și subgrupurilor de funcții în raport cu domeniul de activitate, precum și de a stabili poziționarea acestora în ierarhia funcțiilor existente în sectorul bugetar.

Detalii
24
07 2020
237

Investițiile în orașele-poli vor asigura creșterea economică regională

Municipiile Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Cahul, Comrat care, conform unor studii, posedă potențialul necesar de a deveni motoare ale creșterii economice la nivel național și regional, vor beneficia de un program de suport în dezvoltarea regională.
 
Pe agenda ședinței secretarilor generali din 23 iulie curent a fost inclus proiectul  cu privire la aprobarea Programului Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova.

Detalii