22
07 2020
670

Confirmarea veniturilor obținute și obligațiilor fiscale achitate va fi modificată

Formularul confirmării eliberate de către Serviciul Fiscal de Stat ce atestă că un cetățean al Republicii Moldova, conform datelor din Sistemul Informațional al SFS, la situația de la o anumită dată a obținut venituri și i-au fost reținute obligații fiscale aferente acestor venituri va fi modificat.
 
Serviciul Fiscal de Stat a înaintat pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS  nr. 82 din 27 februarie 2019 cu privire la eliberarea confirmării  veniturilor  obținute și obligațiilor fiscale reținute/achitate din venitul  obținut în Republica Moldova
Detalii
22
07 2020
434

CFV21. Consultări publice

În darea de seamă pentru prima perioadă de raportare a anului 2021 se va indica F/1/2021 cu contribuțiile calculate aferente facturilor fiscale eliberate în perioada de la 01 ianuarie – 30 aprilie 2021, inclusiv pentru facturile fiscale eliberate în perioada 01 septembrie - 31 decembrie 2020 și nedeclarate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
 
Serviciul Fiscal de Stat propune pentru consultări publice proiectul ordinului  despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului (FVV) și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă CFV21.
21
07 2020
238

Excluderea suprareglementării domeniului metrologiei

Mijloacele de măsurare pe care sunt aplicate marcajul de conformitate CE și marcajul metrologic suplimentar, prevăzute de reglementările tehnice menționate în pct.5 din Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, se introduc pe piață sau se dau în folosință fără verificări metrologice inițiale. La decizia importatorului sau reprezentantului autorizat al producătorului, mijloacele de măsurare respective care posedă certificat de aprobare de model în termen pot fi supuse verificării metrologice inițiale.
 
Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de ieri proiectul  hotărârii pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1042/2016.
Detalii
20
07 2020
578

Răspuns de Urgență la COVID-19 şi suport pentru IMM

În cadrul ședinței Executivului din 20 iulie 2020 a fost aprobat proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea semnării Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19 şi Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii”.
 
Documentul are la bază angajarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) de a oferi finanțare flexibilă și în timp util țărilor membre pentru consolidarea sistemului de sănătate publică și atenuarea impactului socio-economic al pandemiei.
Detalii
14
07 2020
467

CNAM va efectua AOAM a părinților cu mulți copii

Pentru părintele, inclusiv adoptiv, care exercită în mod efectiv creșterea și educarea a patru și mai mulți copii pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani, CNAM acordă/suspendă statutul de persoană asigurată de Guvern în baza cererii, adeverințelor de naștere ale copiilor, certificatului privind componența familiei și a atestatului de adoptator, după caz, prezentate de către persoana fizică.
 
Prevederea va fi inclusă în  Regulamentul  privind acordarea/ suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală în scopul executării Hotărârii Curții Constituționale (CC) nr.3 din 18 ianuarie 2019 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 1585  cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și din Regulamentul indicat supra.

Detalii
13
07 2020
746

Ion Chicu: proiecte importante pentru cetățeni

Ieri, 12 iunie, au expirat 72 de ore pe care le-au avut la dispoziție deputații pentru a depune moțiunea de cenzură asupra Guvernului ca urmare a angajării răspunderii pe cele patru proiecte, printre care rectificarea bugetului, a declarant Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi în cadrul ședinței de astăzi cu Președintele țării și Prim-ministrul RM. Respectiv, urmează semnarea documentelor în Parlament și promulgarea acestora de către Președintele statului.
 
Sper că pe parcursul săptămânii proiectele vor fi promulgate, astfel încât să putem începe implementarea lor, acestea fiind atât de importante pentru cetățeni și necesare economiei”, a precizat Ion Chicu în cadrul briefingului.

Detalii
10
07 2020
2216

Determinarea obligațiilor fiscale din 1 ianuarie 2021

Art. VII (pct.8 și 19) din Legea nr.60  privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative va fi pus în aplicare din 1 ianuarie 2021. Amintim, prevederile respective vizează redistribuirea poverii fiscale între angajat și angajator: salariații vor achita primele de asigurare obligatorie de asistență medicală (PAM), iar patronii – contribuțiile de asigurare socială (CAS).
 

 

Aceste modificări necesită revizuirea unor norme actuale prevăzute în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului,
Detalii
10
07 2020
1120

Subvenționarea dobânzilor și rambursarea TVA: regulamentele pot fi modificate

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul ordinului cu privire la modificarea unor Ordine ale autorității, având în vedere Ordinul Ministerului Finanțelor nr.66 din 20.05.2020 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de subvenţionare a dobânzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020”  și Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 76 din 16.06.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară”.
 
Conform documentului, ținând cont de prevederile Legii 60/2020, va fi modificată valoarea maximă a creditului în raport cu care poate fi realizat dreptul la subvenționare conform Regulamentului: aceasta va constitui suma cumulativă a plăților salariale declarate de beneficiari la SFS pentru lunile
Detalii
08
07 2020
639

Proiectul completărilor la Codul muncii, pe ordinea de zi a Parlamentului

Programe flexibile de muncă vor putea fi stabilite de angajator de comun acord cu salariatul și la solicitarea angajatului, dacă această posibilitate va fi prevăzută în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, sau în regulamentul intern al unităţii, ori în alt act normativ la nivel de unitate.
 
Această normă poate fi introdusă în Codul muncii (CM) prin completarea acestuia cu art. 1001 ce va reglementa programul flexibil de muncă și este parte componentă a unui proiect de lege elaborat de Guvern și propus pentru aprobare Parlamentului.

Detalii
07
07 2020
1455

Evidența ECC va fi realizată în mod automatizat

Evidența echipamentelor de casă și control (ECC) va fi realizată de subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în mod automatizat prin intermediul Sistemului informațional al SFS (SISFS), cu utilizarea informației din Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de control întocmit manual în fiecare subdiviziune SFS prin completarea indicatorilor respectivi. Evidenţa sigiliilor de protecție se efectuează în mod automatizat prin SISFS cu utilizarea informației din Condica de înregistrare a MCC/IF recepționate/restituite de către centrul de asistență tehnică.
 
Serviciul Fiscal de Stat a elaborat proiectul  ordinului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și control.

Detalii