05
02 2014
2069

Proiectul legii privind modificarea și completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997

Nota informativă privind modificarea şi completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-ХIII din 24 aprilie 1997

Actualmente, agricultura este una din activităţile preponderente din ţară, care urmează să contribuie la ridicarea nivelului de viaţă în sectorul rural şi nu numai, precum şi la majorarea încasărilor la bugetul de stat prin promovarea culturilor cu valoare adăugată înaltă.
Detalii
04
02 2014
1914

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale

Notă informativă


Scopul elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art. 103 alin. (1) pct. 29) al codului fiscal nr. 1163-X1I1 din 24 aprilie 1997 şi art. 28 lit. q2) al Legii 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, este implementarea unui mecanism eficient de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale sus-nominalizate.
Detalii
30
01 2014
2180

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art. 103 alin. (1) pct. 29) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 28 lit. q2) al Legii nr. 1380-XII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal

Scopul elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art. 103 alin. (1) pct. 29) al codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 28 lit. q2) al Legii 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, este implementarea unui mecanism eficient de aplicare a facilităţilor fiscale și vamale sus-nominalizate.
Detalii
22
01 2014
1617

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor
şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale GuvernuluiŢinem să menţionăm, că prin art. XXXVII al Legii nr. 324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în vigoare din 1 ianuarie 2014), cadru legislativ care stabileşte politica fiscală pentru anul 2014, s-au operat amendamente la art. 11 al Legii nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior în partea ce ţine de prestarea serviciilor de alimentaţie publică.
Detalii