22
03 2019
258

Protecția datelor cu caracter personal: 639 operatori înregistrați în 2018

În anul 2018 au fost înregistrați în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal 639 operatori şi 938 sisteme de evidență a datelor cu caracter personal.

Totodată, potrivit Raportului de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) pentru anul 2018, în total, pe parcursul anului au fost examinate 1388 de notificări depuse în vederea înregistrării în Registru.
Detalii
17
12 2018
1026

Unele indemnizații se vor stabili de către angajator

Ajutorul de deces, indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, indemnizațiile de maternitate și cele de paternitate în cazul angajaţilor a căror identitate şi calitate este protejată de stat, se vor stabili de către angajator.

Cabinetul de miniștri a aprobat o hotărâre ce conține modificări în mai multe acte normative:
Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă

Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii
Detalii
05
07 2018
380

Listele în format electronic permit ridicarea pensiilor în orice oficiu poştal

Structurile teritoriale de asistenţă socială vor prezenta către Î.S. „Poșta Moldovei” listele persoanelor care beneficiază de compensație pentru servicii de transport în format electronic, astfel va fi exclusă necesitatea completării acestei liste și pe suport de hârtie.

Ieri Executivul a aprobat un proiect de hotărâre de Guvern ce are ca scop uniformizarea procedurii de plată a compensației pentru serviciile de transport cu cea stabilită la plata drepturilor sociale.
Detalii
12
04 2018
596

EDENRED a fost autorizată în calitate de operator de date cu caracter personal

Compania EDENRED MD, operator al tichetelor de masă, a obținut autorizația operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

EDENRED MD a primit în acest sens din partea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) numărul de înregistrare 0001744 în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal.

Autorizația CNPDCP certifică conformitatea activităților EDENRED MD cu normele privind protecția datelor cu caracter personal și asigură protecția drepturilor și confidențialitatea datelor cu caracter personal ale partenerilor și clienților săi.
Detalii
01
03 2018
717

Noua structură a echipelor mobile din cadrul Serviciului Vamal

Centrul de coordonare din cadrul echipelor mobile ale Serviciului Vamal a fost redenumit în Centrul de analiză şi coordonare, devenind o subdiviziune cu statut de secţie din cadrul Direcţiei investigare a fraudelor vamale. În rezultat, s-a modificat şi sarcina subdiviziunii — aceasta nu mai coordonează activitatea echipelor mobile pe întreg teritoriul vamal şi are drept obiectiv colectarea, înregistrarea, prelucrarea şi generalizarea informaţiei cu privire la fraudele vamale.

Faptul impune necesitatea modificării Hotărârii Guvernului nr.466 din 16 iunie 2014 „Privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea și desfășurarea activității echipelor mobile ale Serviciului Vamal”.
Detalii
15
02 2018
1679

Datele cu caracter personal: obligativitatea notificării

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal obligatoriu va fi notificat de orice entitate ce operează cu aceste date, în conformitate cu Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. În același timp, în mai 2018 intră în vigoare Regulamentul european privind datele cu caracter personal, prevederile căruia vor fi aplicate în toate țările în care sunt cetățeni ai UE, inclusiv în Republica Moldova.

Despre aspectele legislației naționale şi celei comunitare ce ţin de datele cu caracter personal, s-a discutat în cadrul seminarului Noutăți legislative 2018 – principalele provocări pentru entități, organizat de ACAP.
Detalii
25
10 2017
453

CNPDCP solicită verificarea constituţionalităţii unor prevederi ale Codului contravenţional

Instanţa de judecată în toate cauzele contravenţionale pornite de Centrul Naţional de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal (în continuare — CNPDCP) are rolul de autoritate competentă de examinare şi soluţionare a cauzelor contravenţionale, CNPDCP având doar rolul de constatare a faptei contravenţionale , prin întocmirea procesului–verbal cu privire la contravenţie şi expedierea acestuia de comun cu materialele acumulate instanţei de judecată.
Detalii
11
07 2017
1148

Datele cu caracter personal, mai protejate. Cresc efectivul şi salariile

Guvernul a avizat pozitiv o inițiativă legislativă ce se referă la consolidarea capacităților administrative și instituționale ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Proiectul prevede creșterea efectivului limită al Centrului, de la 21 de unități la 45, precum și majorarea cuantumului salariului lunar al conducătorilor instituției. Astfel, salariul directorului va crește de la 7000 la 8300, iar a directorului-adjunct — de la 6500 la 7500.
Detalii
27
04 2016
753

Seminare interne de instruire la inițiativa Direcţiei securitate internă şi anticorupție a IFPS

În perioada 19-21 aprilie curent, Direcţia securitate internă şi anticorupție a IFPS, de comun cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, a desfășurat mai multe seminare, la care auditoriul a fost familiarizat cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 ”Privind protecția datelor cu caracter personal”
Detalii