04
08 2016
1629

Cu privire la înregistrarea facturii fiscale în RGEFF

Este obligat agentul economic să înregistreze în Registrul general electronic al facturilor fiscale (RGEFF) facturile fiscale eliberate cu semnul „minus”, ce depășesc mărimea stabilită la art. 1181 din Codul fiscal? Dar în cazul refacturării cheltuielilor compensate?

Conform art. 1181 alin. (1) din CF, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general electronic al facturilor fiscale
Detalii