10
06 2022
278

29.2.12.1 Care este modalitatea de solicitare a confirmării de rezidență a cetățenilor RM care intenționează să deschidă conturi la instituțiile bancare din străinătate?

În conformitate cu prevederile Ordinului SFS nr.231/2022 (publicat în Monitorul Oficial nr.164-169 din 3 iunie 2022), persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care intenționează să deschidă un cont bancar în străinătate pot să solicite eliberarea „Confirmării de rezidență cu scopul deschiderii conturilor la instituțiile bancare din străinătate (Forma 2-CR22)”.


Detalii

06
12 2021
429

28.17.45 Care este regimul fiscal privind TVA în cazul importului și/sau livrării dovleacului pe teritoriul Republicii Moldova?

În conformitate cu art.96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020,
Detalii
12
05 2021
312

Republica Moldova vs Uniunea Europeană

Biroul Naţional de Statistică a prezentat date statistice „Republica Moldova (RM) versus Uniunea Europeană (UE-27)”. Setul de date reprezentate grafic cuprinde cele mai importante, dar şi cele mai recente date disponibile, care prezintă situaţia social-economică a țării noastre în comparație cu cea a mediei pe țările UE-27. Datele sunt utile pentru publicul larg, dar şi factorilor de decizie pentru dezvoltarea în continuare a politicilor sociale şi economice ale RM.
 
Statisticile economice prezintă date ce țin de Produsul Intern Brut în RM comparativ cu UE; producţia industrială;
Detalii
15
02 2019
1785

Implicații fiscale ale statutului de rezident și nerezident al cetățeanului străin la determinarea obligației privind impozitul pe venit

Notă: Articolul dat este primul din seria de articole dedicate impozitării persoanelor fizice şi juridice străine pentru activitatea în RM, inclusiv prin prisma convențiilor de evitare a dublei impuneri la care RM este parte

Odată cu dezvoltarea tot mai accelerată a relațiilor economice și personale internaționale, înțelegerea modului de impozitare a cetățenilor străini într-o țară sau alta, dar și stabilirea unor reguli clare rezultate din consens larg asupra modului cum urmează aceștia să fie impozitați devine un subiect aparte de discuții atât pe platforme naționale, cât și internaționale.
Detalii
07
08 2018
1495

Cota TVA la livrarea pe teritoriul RM a producției din zootehnie procurate de la subiecții care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar

La ce cotă TVA sе livrează pe teritoriul RM producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală procurată de la persoanele juridice și fizice, subiecți ai activității de întreprinzător, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat, care se află pe teritoriul RM și care nu au relații
fiscale cu sistemul ei bugetar?

Detalii
01
08 2018
833

Înregistrarea electronică a navelor maritime comerciale

Nava cumpărată sau construită în alt stat va primi dreptul de a naviga sub pavilionul Republicii Moldova în momentul introducerii înscrierilor corespunzătoare în registrul navelor sau în catalogul electronic naval și al eliberării de către Agenţia Navală a certificatelor provizorii care atestă acest drept.

Prevederea dată se conține în Legea pentru modificarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial din 27 iulie curent.
Detalii
17
07 2017
1009

UTA Găgăuză va obţine granturi pentru implementarea Programului ”Măsuri de consolidare a încrederii”

Negocierea și semnarea unui amendament la Acordul de finanțare dintre Guvernul RM și Uniunea Europeană privind Programul „Măsuri de consolidare a încrederii” din 26 martie 2014 a fost aprobat de Guvern. Decizia Executivului este publicată în Monitorul Oficial din 14 iulie.

Amendamentul prevede extinderea termenului de implementare a componentei IV a Acordului nominalizat ”Integrarea UTA Găgăuze în cadrul național de dezvoltare regională”, termenul de implementare fiind extins pentru 24 luni. În opinia Guvernului, extinderea termenului va permite valorificarea deplină a mijloacelor bănești alocate și implementarea tuturor acțiunilor prevăzute în Program.
Detalii