15
02 2019
787

Implicații fiscale ale statutului de rezident și nerezident al cetățeanului străin la determinarea obligației privind impozitul pe venit

Notă: Articolul dat este primul din seria de articole dedicate impozitării persoanelor fizice şi juridice străine pentru activitatea în RM, inclusiv prin prisma convențiilor de evitare a dublei impuneri la care RM este parte

Odată cu dezvoltarea tot mai accelerată a relațiilor economice și personale internaționale, înțelegerea modului de impozitare a cetățenilor străini într-o țară sau alta, dar și stabilirea unor reguli clare rezultate din consens larg asupra modului cum urmează aceștia să fie impozitați devine un subiect aparte de discuții atât pe platforme naționale, cât și internaționale.
Detalii
07
08 2018
635

Cota TVA la livrarea pe teritoriul RM a producției din zootehnie procurate de la subiecții care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar

La ce cotă TVA sе livrează pe teritoriul RM producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală procurată de la persoanele juridice și fizice, subiecți ai activității de întreprinzător, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat, care se află pe teritoriul RM și care nu au relații
fiscale cu sistemul ei bugetar?

Detalii
01
08 2018
292

Înregistrarea electronică a navelor maritime comerciale

Nava cumpărată sau construită în alt stat va primi dreptul de a naviga sub pavilionul Republicii Moldova în momentul introducerii înscrierilor corespunzătoare în registrul navelor sau în catalogul electronic naval și al eliberării de către Agenţia Navală a certificatelor provizorii care atestă acest drept.

Prevederea dată se conține în Legea pentru modificarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial din 27 iulie curent.
Detalii
17
07 2017
548

UTA Găgăuză va obţine granturi pentru implementarea Programului ”Măsuri de consolidare a încrederii”

Negocierea și semnarea unui amendament la Acordul de finanțare dintre Guvernul RM și Uniunea Europeană privind Programul „Măsuri de consolidare a încrederii” din 26 martie 2014 a fost aprobat de Guvern. Decizia Executivului este publicată în Monitorul Oficial din 14 iulie.

Amendamentul prevede extinderea termenului de implementare a componentei IV a Acordului nominalizat ”Integrarea UTA Găgăuze în cadrul național de dezvoltare regională”, termenul de implementare fiind extins pentru 24 luni. În opinia Guvernului, extinderea termenului va permite valorificarea deplină a mijloacelor bănești alocate și implementarea tuturor acțiunilor prevăzute în Program.
Detalii
19
06 2017
2910

Privind deducerea cheltuielilor de reprezentanță

Care cheltuieli potrivit prevederilor Codului fiscal limitează suma cheltuielilor permise spre deducere în scopuri fiscale, precum și corectitudinea confirmării documentare a acestora?

Inițial este necesar de menționat că nu în toate cazurile sumele cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară sunt identice cu cele recunoscute în scopuri fiscale de impozitare.
Detalii
13
05 2017
1660

Paza unor obiective de stat va fi efectuată de întreprinderile de stat specializate

Întreprinderile de stat specializate în acordarea serviciilor de pază şi securitate, vor putea efectua, în mod exclusiv, activității particulare de pază la obiectivele ce aparţin instituţiilor şi organizaţiilor finanţate de la bugetele de stat şi cele locale, cu excepția acelor instituții care beneficiază de serviciile de pază ale Serviciului de Protecție și Pază de Stat sau dispun de propriul serviciu de pază, precum şi întreprinderilor cu capital preponderent de stat.
Detalii
13
04 2016
564

Banca Mondială va acorda 80 de milioane de dolari pentru reabilitarea drumurilor locale din Republica Moldova

Prim-ministrul Pavel Filip a avut astăzi o întrevedere cu Managerul de țară al Băncii Mondiale în Moldova, Alex Kremer, în cadrul căreia a avut loc un schimb de opinii privind evoluțiile dezvoltării social-economice a Republicii Moldova, precum şi cu privire la cadrul de parteneriat al ţării noastre cu Banca Mondială (BM).
Detalii
12
04 2016
914

Agentul economic, care activează în Transnistria, acordă servicii unei persoane juridice rezident al Republicii Moldova, înregistrată ca plătitor T.V.A., cum se califică aceste servicii și în ce mod se vor nr. 1(29), februarie 2016 pagina | 43 impozita cu T.V.A.?

Aplicarea T.V.A. pentru livrarea de mărfuri, servicii persoanelor juridice și fizice rezidente, care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu
sistemul ei bugetar, de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu
Detalii
12
04 2016
637

Consiliul economic al Prim-ministrului, într-o nouă componență

Prim-ministrul Pavel Filip a semnat dispoziția cu privire la desemnarea noii componențe a Consiliului Economic. Astfel, 59 de membri: miniștri, antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice și comunității donatorilor au format grupuri de lucru tematice, după cum a propus recent chiar Premierul.
Detalii