10
09 2020
1172

Guvernul a aprobat conceptul SIA Registrul electronic al angajaților

Membrii Cabinetului de miniștri au aprobat astăzi conceptul Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților”, acțiune prevăzută în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020 – 2023.

 

Potrivit Secretarului de stat al Ministerului Finanțelor, Tatiana Ivanicichina, prin concept se propune instituirea unui sistem informațional care va permite automatizarea proceselor de evidență a persoanelor angajate în câmpul muncii: „Sistemul va asigura păstrarea istoricului aferent raporturilor de muncă și va facilita accesul la date în timp real, fapt ce va contribui la combaterea fenomenelor salariului „în plic” și a muncii nedeclarate”.

Detalii
09
01 2020
3375

Consultarea Registrului electronic al angajaților

În anul 2020 va fi implementat Sistemul Informațional Automatizat „Registrul electronic al angajaților”. Acesta va permite automatizarea proceselor de evidență a persoanelor angajate în câmpul muncii, a salariaților, inclusiv a zilierilor și va asigura păstrarea istoricului aferent raporturilor de muncă.
Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” (SIA REA).

Conceptul este elaborat ca urmare a modificărilor operate în Codul muncii și abrogării Hotărârii nr. 1449 din 24 decembrie 2017, conform cărora, din 1 ianuarie 2019, mecanismul privind carnetele de muncă nu mai este aplicabil, precum și în contextul lipsei, la momentul actual, a unui sistem electronic de evidență integrată și sistematizată a informației aferente persoanelor angajate și a raporturilor de muncă ale acestora.
Detalii
14
06 2016
2372

Privind emiterea facturii fiscale către un nerezident și înregistrarea ei în Registrul electronic al facturilor fiscale

Rezidentul Republicii Moldova urmează de a efectua lucrări la cota „0” a T.V.A. pe teritoriul Republicii Moldova pentru un nerezident. Poate fi emisă către nerezident factura fiscală și trebuie oare aceasta să fie înregistrată în Registrul facturilor fiscale, în cazul în care totalul valorii impozabile a acestei livrării depășește suma de 100 mii lei?

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) din Legea contabilității nr. 113- XVI din 27.04.2007, pentru operațiunile de export-import al activelor și serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.
Detalii
04
02 2015
1888

Mecanismul de prezentare și verificare a declarațiilor de avere, interese personale și conflicte de interese va fi perfecționat

Proiectul Legii privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor de către persoanele cu funcții de demnitate publică, judecători, procurori, funcționari publici și unele persoane cu funcții de conducere a fost plasat de Ministerul Justiției pentru consultări pe site particip.gov.md.
Detalii