25
03 2015
2273

2. (28.25.18) Cum pot fi corectate datele înscrise eronat la înregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale ?

În conformitate cu prevederile pct.13 și pct.14 din Instrucțiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale aprobată prin Ordinul IFPS nr.446 din 21.06.2012 (Monitorul Oficial nr.131-134/802 din 29.06.2012), corectarea datelor înscrise eronat la înregistrarea facturii fiscale în Registru se asigură prin anularea înregistrării anterioare a facturii fiscale şi reînregistrarea acesteia.
Detalii

03
06 2014
2516

Întreprinderea, care este plătitoare de T.V.A., a emis o factură fiscală a cărei valoare impozabilă fără T.V.A. constituie 120 000 lei. Pînă la înmînarea cumpărătorului a facturii date, un contabil a observat că au fost înregistrate incorect rechizitele bancare ale cumpărătorului. Astfel, factura fiscală în cauză a fost anulată, fiind completată o altă factură fiscală. În cazul dat survine obligaţia de înregistrare a facturii fiscale anulate în Registrul?

Referindu-ne la obligaţia de înregistrare a facturii fiscale în Registrul electronic nominalizat, vom menţiona că aceasta este stabilită de art. 1181 din CF.

În conformitate cu acesta, factura fiscală, eliberată în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de 100 000 lei, se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma şi modul stabilit de IFPS.
Detalii
13
09 2013
2843

5. (28.25.3) Care facturi fiscale urmează a fi înregistrate în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

În conformitate cu art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu TVA în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma şi modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA depăşeşte suma de 100 000 lei.
Detalii
13
09 2013
2500

4. (28.25.5) Care este termenul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Potrivit prevederilor art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată, ce corespunde cerinţelor menţionate la acest articol, se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale. Potrivit alineatului (11) al articolului menţionat, factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării.
Detalii

13
09 2013
2558

2. (28.25.10) Facturile fiscale cu o valoarea totală a livrării impozabile (inclusiv TVA) în sumă de pînă la 100 mii de lei se reflectă în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, potrivit art. 1181 din Codul fiscal, survine doar pentru facturile fiscale a căror valoarea impozabilă a livrării impozabile depăşeşte 100 mii lei. Valoarea impozabilă a livrării impozabile, determinată în corespundere cu art. 97 din Codul fiscal, reprezintă valoarea achitată sau care urmează a fi achitată fără TVA Prin urmare, dat fiind faptul că valoarea totală a livrării impozabile (inclusiv TVA) este în sumă de pînă la 100 mii de lei şi valoarea impozabilă a livrării impozabile a acesteia este mai mică ca plafonul stabilit, factura fiscală respectivă nu urmează de a fi înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale.
Detalii
13
09 2013
3118

La înregistrarea facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, termenul de 10 zile stabilit pentru înregistrare, include şi ziua eliberării facturii fiscale?

Conform art.1181 alin. (11) al Codului fiscal, factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării. În conformitate cu prevederile art.261 alin.(1) al Codului civil, termenul de 10 zile pentru înregistrarea facturii fiscale în Registru se va determina, începînd cu ziua lucrătoare următoare celei în care a fost eliberată factura fiscală.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 172 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 173-176 (4491-4494) din 09.08.2013, în vigoare de la 09.08.2013]
Detalii
12
08 2013
1205

Invitație la conferința de presă

Stimaţi reprezentanţi ai instituţiilor mass-media!

La data de 13 august 2013, Serviciul Fiscal de Stat organizează o conferinţă de presă cu ocazia lansării sistemului informaţional automatizat „Registrul electronic al cererilor şi deciziilor privind restituirea TVA”.
Detalii
09
08 2013
2740

Atenţie! De astăzi în Registrul general electronic se înregistrează facturile fiscale ce depăşesc 100 000 de lei!

La data de 09.08.2013 a intrat în vigoare Legea nr. 172 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 173-176 din 09.08.2013, prin intermediul căreia se introduc următoarele modificări în Codul fiscal:

În cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor nu a înregistrat factura fiscală eliberată în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depăşirea termenului stabilit la art. 1181 alin. (11), cumpărătorul va avea dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. în condiţiile stabilite de articolul 102 din Codul fiscal, cu informarea organului fiscal, în modul şi în termenul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 1181. Atragem atenţie că această prevedere intră în vigoare din 14 septembrie 2012.
Detalii
28
05 2013
3298

Видение Налогового и Юридического Комитета Американской Торговой Палаты в Молдове («AmCham Moldova») необходимости, эффективности и стоимости внедрения и использования Генерального электронного регистра налоговых накладных

AmCham Moldova
Aмериканская Торговая Палата в Молдове

Настоящая публикация готовилась представителями Налогового и Юридического Комитета AmCham в мае 2012 г., — до того, как Министерство финансов на своем сайте представило на рассмотрение всех министерств и ведомств уже видоизмененную версию проекта закона о налоговой политике на 2013 г., в том числе изменения статьи 1181 и статьи 102 НК.
Detalii