13
02 2015
1323

Registrul garanțiilor reale mobiliare: credibilitate pentru debitori, siguranță pentru creditori

În Republica Moldova urmează să fie creat Registrul garanţiilor reale mobiliare. Acesta va încorpora mai multe registre, și anume: Registrul deţinătorilor de valori mobiliare nominative, Registrul deţinătorilor de valori mobiliare ale statului, Registrul proprietăţii intelectuale şi Registrul gajului, în partea ce ţine de înregistrarea gajurilor şi altor drepturi de garanție. O asemenea soluţie, precum se menționează într-un proiect de hotărâre a guvernului, expus pentru consultări publice, va asigura unificarea informaţiilor despre gajurile existente.
Detalii