22
07 2020
960

CNAS: ajustarea procesului de restituire sau recuperare a mijloacelor din BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale comunică despre modificarea a două regulamente. Conform autorității, prin Ordinul 107-A din 16 iulie 2020 CNAS a intervenit în Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii, iar prin Ordinul nr. 108-A – în Regulamentul cu privire la restituirea sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei.
 
Ambele modificări au fost condiționate de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 230 din 10 aprilie 2020 cu privire la organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi în scopul ajustării reglementărilor
Detalii
24
06 2020
1780

1. (28.15.84) Apare obligația emiterii facturii fiscale electronice (e–Factura) de către subiectul impozabil cu TVA în cazul livrărilor de mărfuri/servicii în cadrul achizițiilor publice de valoare mică?

În conformitate cu art.117 alin. (12) din Codul fiscal, începând cu 1 iulie 2020, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.


Detalii
18
06 2020
3001

Impozitul pe venit: noi prevederi pentru determinarea obligațiilor fiscale

Trei Regulamente ce țin de determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice și juridice ce practică activitate de întreprinzător, dar și ale persoanelor fizice ce nu sunt antrenate în asemenea activitate vor fi modificate. Necesitatea de intervenție în actele respective este impusă de Legea nr.60  privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului, prin care sunt propuse ajustări, în contextul în care o parte din prevederile Legii nr.60 deja sunt puse în aplicare și vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2021, la Regulamentele aprobate anterior.

Detalii
02
04 2019
918

Obiectele de proprietate intelectuală vor fi remunerate în baza contractelor

Ministerul Economiei și Infrastructurii și AGEPI au elaborat și propun pentru consultări publice modificări în Regulamentul privind obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu. Amintim că acesta a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1609 în că în anul 2003 și prevede că obiectele de proprietate intelectuală (OPI) create în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu urmează a fi remunerate, iar cuantumul remuneraţiei va constitui cel puţin 15% din profitul realizat sau prezumat, fiind calculat şi plătit autorului (coautorilor) nu mai târziu de sfârşitul fiecărui an de utilizare.
Detalii
15
12 2018
615

Când dizabilitatea va deveni abilitate

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social (Comisie) și a listei genurilor de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social, aprobat de Guvern în ședința din 28 noiembrie, a fost publicat ieri, 14 decembrie, în MO.

Documentul stabilește componența, drepturile și obligațiile membrilor Comisiei, modul de organizare și funcționare a Comisiei, procedura de examinare a solicitării sau contestațiilor privind atribuirea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție, evaluarea conformării la statutul respectiv, dar și modul de retragere al acestuia.
Detalii
20
11 2018
1068

Consiliul Național de Soluționare a Disputelor nu va soluționa petițiile individuale

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat.

Documentul stabilește procedura de organizare și funcționare a Consiliului, de selecție și desemnare a membrilor acestuia, atribuțiile, drepturile și obligațiile membrilor, precum și modalitatea de examinare a practicilor sistemice defectuoase în domeniul controlului de stat de către Consiliul Național.
Detalii
14
11 2018
3839

Ce genuri de activitate vor fi scutite de utilizarea echipamentelor de casă și control

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul hotărârii cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor.

Documentul a fost elaborat în contextul intrării în vigoare a Legii nr. 118 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, prin care au fost substituite noțiunile aferente dispozitivelor și sistemelor pentru înregistrarea operațiunilor în numerar cu noțiunea echipamente de casă și de control.
Detalii
02
11 2018
1277

”Prima Casă”. Regulamentul poate fi modificat

Carnetul de muncă va fi exclus din lista actelor ce urmează să le prezinte instituțiilor bancare, la solicitarea creditului ipotecar în cadrul programului ”Prima Casă”, potențialii beneficiari. Proiectul unei hotărâri de Guvern este propus pentru consultări publice de către Ministerul Finanțelor.

Conform proiectului, carnetul de muncă urmează a fi substituit cu un certificat eliberat de angajator și care va servi pentru confirmarea raporturilor de muncă între acesta și beneficiarul programului.
Detalii
03
08 2018
1269

Reglementarea activității în domeniul jocurilor de noroc

Regulamentul privind organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice prevede că sistemul informatic central al organizatorului trebuie să deţină interfaţă care să ofere Serviciului Fiscal de Stat posibilitatea de a se conecta la acesta permanent în scopul verificării vânzărilor organizatorului.

În ședința din 1 august curent Guvernul a aprobat Regulamentele-tip privind organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc, ce constituie monopol de stat.
Detalii
02
04 2018
899

La baza proiectelor comitetelor sectoriale vor sta cerinţele pieţei muncii

Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.253 din 27 martie 2018, care stabileşte modul de susţinere financiară a comitetelor respective din buget, a fost publicat în MO din 30 martie.

Regulamentul prevede că proiecte sunt activitățile desfăşurate de comitete timp de un an şi au drept scop promovarea intereselor pieţei forței de muncă, dezvoltarea profesiilor, dar şi profesioniştilor, la baza cărora vor sta necesităţile angajatorilor.
Detalii