25
06 2021
734

ECC: certificarea și schimbul de date cu SIA MEV

Astăzi, 25 iunie, în MO al RM a fost publicată și a intrat în vigoare Decizia nr. 26-11/1-19/01-2021 a Comisiei  interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control din 10 iunie 2021, prin care au fost  aprobate:
1. Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul  informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”;
2. Regulamentul privind certificarea echipamentelor de casă și de control;
3. Regulamentul privind funcționarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de  control;
4. Nomenclatorul serviciilor și tarifelor pentru certificarea echipamentelor de casă și de control. 
15
06 2021
243

Regulamentul privind evidența plătitorilor la BASS, modificat

Persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali înregistrați conform punctului 6 se pot informa despre luarea la evidenţă ca plătitori prin accesarea serviciului „Află numărul CNAS al plătitorului” la compartimentul „Agent economic” prin accesarea butonului „ Extrage numărul” de pe pagina oficială www.cnas.md.
 
Casa Națională de Asigurări Sociale anunță contribuabilii despre modificarea prevederilor Regulamentului privind evidența plătitorilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. Potrivit informației oferite de CNAS, documentul a fost completat prin Ordinul CNAS nr. 141-A din 9 iunie 2021 și este publicat pe portalul autorității.


Detalii

09
06 2021
151

Regulamentul privind reorganizarea și dizolvarea OPCVM poate fi modificat

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a înaintat pentru consultări publice proiectul privind modificarea unor acte normative ale CNPF (proiect) ce vizează operarea amendamentelor la Hotărârea CNPF nr.1/11/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind reorganizarea și dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și societăților de administrare fiduciară a investițiilor (Regulament) și Hotărârea CNPF nr.10/19/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrului deținătorilor de unități de fond.
 


Detalii

13
05 2021
318

Modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziție

Regulamentul cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziție (în continuare – Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.56 din 29 aprilie 2021, a fost publicat în MO și a intrat în vigoare pe data de 7 mai curent. Obiectivul Regulamentului constă în fortificarea mecanismului de achiziții centralizate pentru utilizarea eficientă și optimă a mijloacelor financiare, prin stabilirea principalelor cerințe obligatorii față de autoritățile centrale de achiziții create. Achiziția centralizată de bunuri, lucrări sau servicii se efectuează conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și a altor acte normative aprobate pentru implementarea acesteia.
 


Detalii

20
04 2021
202

Impactul incinerării și coincinerării deșeurilor

Analiza impactului implementării măsurilor din proiectul Regulamentului privind incinerarea și coincinerarea deșeurilor (Regulament) elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) va fi analizat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.
 
Proiectul este elaborat în temeiul Legii nr. 209/2016 privind deșeurile și pentru executarea prevederilor din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023. Se așteaptă că, în urma implementării activităților din Regulament la nivel național, operatorii vor putea contribui la reducerea cu până la 90% a volumului deșeurilor ajunse la groapa de gunoi și, respectiv, micșorarea treptată a suprafețelor de teren supuse contaminării prin depozitare a deșeurilor,
Detalii
06
04 2021
329

Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului: noi reguli de acordare a permisiunii

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) propune revizuirea modului și condițiilor de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial, fiind elaborat proiectul unui nou Regulament, propus pentru examinare Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.
 
Autorii proiectului menționează că, deși în condițiile actuale cadrul juridic național stabilește posibilitatea acordării permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului
Detalii
26
02 2021
311

Măsuri de susținere a mediului de afaceri: subvenționarea creării locurilor de muncă

Persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, organizațiile necomerciale – rezidenți ai RM vor primi subvenții din bugetul de stat ca urmare a angajării a persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri salariale, aferent categoriilor codului 101 (persoană angajată pe bază de contract individual de muncă), 105 (persoană angajată prin contract civil), 123 (persoană angajată prin cumul) din Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate și a persoanele cu dizabilități.
 
Proiectul Regulamentului privind mecanismul de subvenţionare a locurilor de muncă elaborat de Ministerul Finanțelor a fost inclus pe ordinea de zi
Detalii
25
02 2021
308

ECC: perfecționarea cadrului legal continuă

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică setul de acte ce au ca scop reglementarea certificării echipamentelor de casă și control:
 
Proiectul Regulamentului privind certificarea echipamentelor. Este destinat Furnizorilor care sunt obligați să certifice ECC la Centrul de certificare. Documentul va descrie procedura de certificare a echipamentelor, a mașinilor de casă și de control, sistemelor informaționale cu dispozitive electronice și cu/fără imprimantă fiscală, sistemelor informaționale fără dispozitive electronice fără imprimantă fiscală.
 

Detalii
16
02 2021
779

Modificări în raportarea impozitului pe venit, propuse de Ministerul Finanțelor

Ținând cont de modificările operate în Codul fiscal pentru anul 2021, Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul modificărilor în patru ordine și un Regulament, toate documentele reglementând prezentarea dărilor de seamă cu privire la impozitul pe venit.
 
 Lista categoriilor contribuabililor ce vor prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale ONG17 va fi suplinită cu categoria B1 – Instituții private. Această completare este propusă în Ordinul nr.8/2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale.

Detalii
12
02 2021
365

Modificări în Regulamentul privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art.172 alin.(3) din Codul fiscal

În Monitorul Oficial de astăzi, 12 februarie 2021, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 647 din 31 decembrie 2020 cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art.172 alin.(3) din Codul fiscal, aprobat prin Ordinul nr.417 din 14.08.2018.

În temeiul art.1323 alin.(10) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 8 februarie 2007, ediţie specială), cu modificările ulterioare, și al Legii privind modificarea unor acte normative nr.257 din 16.12.2020,


Detalii