17
06 2021
250

Trecerea la pierderi a bunurilor din rezervele de stat va fi efectuată cu respectarea secretului de stat

Bunurile din rezervele de stat și de mobilizare ar putea fi trecute la pierderi sau la deșeuri în cazurile constatării unui nivel scăzut al calității (schimbarea caracteristicilor calitative prescrise, uzura fizică și morală, modificarea standardelor); învechirii fizice (expirării termenului de păstrare și/sau valabilitate); pierderii interesului comercial (nu prezintă interes social, care nu este necesar populației). Aceste norme sunt prevăzute de proiectul hotărârii de Guvern, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind modul de trecere la pierderi sau la deșeuri a bunurilor din rezervele de stat (proiectul Regulamentului) elaborat și propus pentru consultări publice de către Ministerul Afacerilor Interne.


Detalii

15
06 2021
113

BNM: activele oficiale de rezervă au depășit $3,783 mld.

Banca Națională a Moldovei informează că la 31 mai 2021, activele oficiale de rezervă au constituit $3 783,23 mil., în creștere cu $32,48 mil. în comparație cu 30 aprilie 2021, când acestea au însumat $3 750,75 mil.

Majorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:
  • intervențiile pe piața valutară internă sub formă de cumpărări de valută: $23,0 mil. 
  • înregistrarea creditelor și a granturilor în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova pentru proiecte investiționale: $14,37  mil.;

    Detalii
14
12 2020
2105

Particularitățile contabilității rezervelor ca parte componentă a capitalului propriu

Rezervele reprezintă, în principiu, beneficii capitalizate în mod durabil de entitate până la aprobarea unei decizii. Rezervele reprezintă componente ale capitalului propriu sub formă de capital de rezervă (rezerve stabilite de legislație), rezerve statutare (rezerve prevăzute de statut) și alte rezerve, cu excepția rezervelor din reevaluare, care constituie surplusul de reevaluare stabilit în urma reevaluării imobilizărilor corporale efectuate conform Standardului național de contabilitate (SNC) „Imobilizări necorporale și corporale”. În funcție de conținutul economic rezervele se împart în:


Detalii
16
08 2019
545

PNUD oferă granturi pentru crearea bazinelor de recoltare a apei pluviale

Granturile și asistența tehnică vor fi alocate în comun cu Agenția Austriacă de Dezvoltare. Conform PNUD, este vorba despre crearea bazinelor de recoltare a apei pluviale în localitățile rurale din raioanele Cantemir, Criuleni, Hâncești, Leova și Ungheni.

În perioada 2019-2022 în aceste zone vor fi construite 15 bazine pentru colectarea și depozitarea precipitațiilor. Cinci stații de pompieri locale din localitățile selectate vor fi reparate și dotate cu echipamentul necesar. Mărimea grantului este de $30 mii.
Detalii
14
06 2018
928

Rezervele de stat. MAI propune o altă abordare

Proiectul de lege cu privire la rezervele de stat, ce stabileşte bazele juridice, economice şi organizatorice privind crearea, acumularea, stocarea, păstrarea şi administrarea acestor rezerve este propus spre consultare de Ministerul Afacerilor Interne, în subordinea căruia este transmisă Agenţia Rezerve Materiale.

Proiectului de lege stabilește modul de creare de către Guvern a rezervelor de stat. Nomenclatoarele bunurilor, nivelurile maxime şi cele intangibile ale stocurilor se aprobă de Executiv, la propunerea Agenţiei,
Detalii
10
05 2018
1409

Agenția Rezerve Materiale - autoritate din subordinea MAI

Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern, ce conține Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Rezerve Materiale, structura și organigrama acesteia.

Agenţia este autoritate administrativă subordonată Ministerului Afacerilor Interne în urma reformei administrației publice, care a determinat MAI ca organ central de specialitate al administraţiei publice şi asigură elaborarea şi realizarea politicii guvernamentale în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare.
Detalii
23
10 2017
640

Suport pentru raioanele afectate de calamitățile naturale

Monitorul Oficial din 20 octombrie publică decizia Guvernului privind eliberarea de către Agenția Rezerve Materiale, cu titlu de deblocare, din rezervele materiale de stat consiliilor raionale Drochia și Fălești a materialelor de construcţie în sumă totală de 856,736 mii lei, pentru lichidarea consecinţelor calamităților naturale din 26 iunie 2017. Este vorba de ardezie, cherestea, sticlă de constructive, care vor fi utilizate, inclusiv, pentru reabilitarea acoperișului Şcolii sportive din Drochia, dar și altor instituții și case, ce au fost afectate de calamitate.
Detalii
19
10 2017
684

Producţia globală de grâu se menţine la nivelul record

Potrivit prognozelor Organizației pentru agricultură și alimentație a ONU (FAO), prezentate de expertul acesteia Natalia Merkușeva la Forumul agrar-logistic ”Nipru-Dunărea-Marea Neagră”, care se desfășoară la Chișinău, principalul exportator de grâu în acest sezon va fi Rusia. Aceasta va fi urmată de UE, SUA, Canada, Australia, Ucraina, Argentina, Kazahstan și Turcia.
Detalii