19
10 2021
150

SFS recomandă subiecților impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare să respecte legislația fiscală

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 30 iunie 2021 a expirat termenul pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice – cetăţeni subiecți ai impunerii, existente și/sau dobândite pînă la 31 martie inclusiv a anului curent.

În acest context, SFS îndeamnă contribuabilii persoane fizice-cetățeni care din anumite motive nu au achitat în termenul stabilit impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar, să se adreseze la Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL)
Detalii

29
01 2021
758

Aducerea în concordanță cu modificările efectuate prin Legea nr. 257/2020

În Monitorul Oficial din 29 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 9 din 19 ianuarie curent cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidenţa art.172 alin.(3) din Codul fiscal, aprobat prin Ordinul MF nr.46 din 19.03.2020.

Întru executarea prevederilor art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, precum și în legătură cu modificările efectuate prin Legea nr. 257 din 16.12.2020 privind modificarea unor acte normative, dar și întru asigurarea unei administrări fiscale eficiente,


Detalii
20
10 2020
395

(40.3.20) Sînt în drept producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale să beneficieze de rambursarea TVA, în cazul în care nu au avut obligația de a prezenta darea de seamă ”Calculul impozitului pe bunurile imobiliare” (forma BIJ17) pentru anul 2020?

Potrivit pct.4 subpct.7) din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, (în continuare Regulament), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020, cererea privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale se examinează în cazul în care solicitantul a prezentat darea de seamă BIJ 17 în care a reflectat impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă pentru anul 2020.         


Detalii
11
03 2020
522

Consultări publice: modul de anulare a obligațiilor fiscale în SCITL

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune spre consultare publică proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal1.

Documentul reglementează modalitatea stingerii restantelor, ale căror evidență este ținută de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor (SCITL).
Detalii
06
03 2020
774

SIA SCITL, lansat în exploatare industrială

Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în comun cu Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), au lansat, săptămâna curentă, în exploatare industrială Sistemul informațional automatizat „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale” (SIA SCITL).

Scopul principal al proiectului, elaborat de CTIF, administrator tehnico–tehnologic al sistemului informațional al SFS, este optimizarea proceselor de evidență, calculare și achitare a impozitelor și taxelor locale administrate de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor. Inițial, sistemul a fost lansat în exploatare experimentală în 11 primării, fiind ulterior dezvoltat și completat cu noi funcționalități.
Detalii
11
01 2020
2494

SIA SCITL. Totuși, 1 martie 2020

Evidenţa impozitelor și taxelor locale se va ține în Sistemul informațional automatizat „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale” (SIA SCITL) începând cu 1 martie 2020. În Monitorul Oficial din 10 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea nr. 7 din 3 ianuarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei.

Potrivit Hotărârii, SCITL administrează următoarele impozite şi taxe locale:
impozitul funciar de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
• impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetăţeni);
• taxa de la posesorii de câini;
• taxa pentru parcaj;
• taxa pentru salubrizare.

Detalii