28
07 2022
435

SFS încurajează participarea contribuabililor la seminarele în trimestrul III al anului 2022

Serviciul Fiscal de Stat va oferi în continuare asistență și consultări fiscale contribuabililor, în vederea creării condiţiilor favorabile pentru conformarea voluntară la respectarea legislaţiei de către aceștia. În acest sens, autoritatea fiscală continuă organizarea  seminarelor cu participarea contribuabililor.
 
Programul celor 42 instruiri ce vor fi desfășurate în trimestrul III al anului 2022 a fost publicat pe pagina-web oficială a instituției la compartimentul „Seminare” și poate fi accesat aici.


Detalii

25
07 2022
269

Confirmarea statutului de rezident al RM în baza formularelor emise de statele străine

Conform art.5 pct.5) din Codul fiscal, rezident reprezintă orice persoană fizică care corespunde uneia din următoarele cerinţele:
i) are domiciliu permanent în RM, inclusiv:
              - se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare;
              - este persoană cu funcţii de răspundere a RM, aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare;
ii) se află în RM cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal;


Detalii

25
07 2022
242

SFS: minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”

Descurajarea fenomenului utilizării muncii ne/subdeclarate prin constatarea și sancționarea cazurilor de încălcare a legislației în domeniul muncii; asigurarea unui cadru legal legislativ care să contribuie la diminuarea fenomenului muncii la negru și achitarea salariilor în plic, consolidarea metodelor și instrumentelor Serviciul Fiscal de Stat de detectare a cazurilor de utilizare a muncii ne/subdeclarate; consolidarea interacțiunii între autoritățile responsabile de procesul de combatere a muncii ne/subdeclarate sunt măsurile întreprinse de autoritatea fiscală pentru contracararea fenomenului respectiv.
 
Raportul Serviciului Fiscal de Stat privind activitățile de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru” pentru primele trei luni
Detalii
20
07 2022
680

Ce modele de MCC vor fi scoase de la evidență și din exploatare

Modelele de mașini de casă și de control/imprimante fiscale incluse în Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control în perioada anilor 1998-2005, au fost excluse din registrul menționat prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control a Republicii Moldova nr.26-11/1-19/01-2022 din 13.07.2022 (MO nr. 208-2016 din 15   iulie 2022).

 
Conform deciziei, termenul limită de utilizare a modelelor menționate supra constituie 31 ianuarie 2023.
 


Detalii

19
07 2022
447

Efectele monitorizării contribuabililor cu risc sporit de neconformare fiscală

Obligațiile fiscale calculate în bugetul public național de către contribuabilii monitorizați prin prisma Programului de conformare a contribuabililor în trimestrul I al anului curent a înregistrat o creștere cu 387,13 mil. lei (sau 38%) comparativ cu perioada similară a anului precedent și au atins circa 1,4 mld. lei. Serviciul Fiscal de Stat a publicat Raportul trimestrial ce ține de rezultatele monitorizării contribuabililor din sectoarele economiei naționale cu risc sporit de neconformare fiscală1.
 
Totodată, obligațiile fiscale achitate în bugetul public național de către contribuabilii monitorizați au sporit cu 376,4 mil. lei (sau 36%) față de aceeași perioada a anului 2021 și au depășit 1,42 mld. lei.


Detalii

11
07 2022
324

Discuție directă cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat

Serviciul Fiscal de Stat lansează platforma de discuții cu reprezentanții mediului de afaceri din întreaga țară. Astfel, angajații autorității fiscale naționale vor întreprinde săptămânal vizite în teritoriu, în cadrul cărora vor avea întrevederi cu reprezentanții a diverse domenii de activitate din economia națională, precum:
 
  • Agricultura
  • Comerț
  • Comerț electronic
  • HoReCa
  • Construcții

  • Detalii
05
07 2022
179

Veniturile BPN administrate de SFS au sporit cu 19,6%

Încasările în bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat în 6 luni ale anului 2022 au constituit 27 mld. lei, fiind în creștere de 4,4267 mld. lei sau cu 19,6 % în raport cu perioada similară a anului precedent.
 
Astfel, în bugetul de stat (BS) au fost încasate 12,1 mld. lei, cu 2,52 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021 (în creștere cu 26,3 %). 
 


Detalii

04
07 2022
2552

Controlul fiscal planificat pentru luna iulie 2022

În luna iulie Serviciul Fiscal de Stat va efectua controlul fiscal la 22 contribuabili. Lista acestora este aprobată prin Ordinul nr.282 al autorității fiscale, care a fost semnat astăzi, 1 iulie, și publicat pe pagina oficială a SFS.
Reiterăm, potrivit legislației în vigoare controalele sunt efectuate în baza analizei riscurilor întrunite de către entități, cu determinarea metodei de verificare ce urmează a fi abordată în fiecare caz. Contribuabilii ce vor fi supuși controlului în luna curentă vor fi verificați prin:
  • metoda de verificare totală;
  • metoda de verificare tematică la  capitolul impozitul pe venit din salariu;

  • Detalii
16
06 2022
343

Regulamentul privind organizarea și funcționarea SFS va conține noi prevederi

Automatizarea proceselor de lucru a sporit productivitatea și eficiența administrării fiscale, ceea ce asigură extinderea și îmbunătățirea serviciilor prestate de către funcționarii fiscali, dar și permite  optimizarea numărului acestora. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărârii Executivului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.395/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat.
 
Potrivit documentului, se propune diminuarea efectivului-limită de personal pentru Serviciul Fiscal de Stat de la 1931 până la 1800 de unități de personal, la momentul de față cele 131 de unități ce urmează a fi reduse fiind vacante.


Detalii

07
06 2022
870

SFS prezintă aspectele generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar

Fiecare autoritate a administraţiei publice locale anual, prin intermediul deciziilor, stabilește cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar (în cazul bunurilor imobiliare evaluate – în limitele diapazoanelor stabilite de art. 280 din Codul fiscal, iar în cazul bunurilor imobiliare neevaluate, terenurilor – în limitele prevăzute de anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal), ce se aplică în teritoriul administrat. Deciziile autorităților admirației publice locale privind stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar pot fi vizualizate în Registrul de stat al actelor locale, accesând link-ul: www.actelocale.gov.md.


Detalii