03
06 2022
222

Încasările de la vânzarea bunurilor confiscate

Serviciul Fiscal de Stat, suplimentar atribuțiilor prevăzute de Codul fiscal, exercită și atribuții de evidență, evaluare și vânzare a bunurilor confiscate, a celor fără stăpân, a celor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune și a comorilor.
 
Astfel, la situația din 1 ianuarie 2022, la evidența autorității fiscale se aflau stocuri de bunuri confiscate în sumă de peste 17,587 mil. lei. Totodată, pe parcursul perioadei 1 ianuarie 2022 – 1 iunie 2022, la evidență au fost preluate bunuri confiscate în baza a 290 procese-verbale, valoarea acestora constituind 8,46 mil. lei.


Detalii

30
05 2022
526

Obligațiile fiscale la transmiterea imobilelor în locațiune prin Booking, Airbnb etc.

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care transmit în posesie şi/sau în folosinţă proprietate imobiliară altor persoane fizice prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele, urmează să-și onoreze obligațiile fiscale aferent veniturilor obținute, reamintește Serviciul Fiscal de Stat.


Conform prevederilor Codului fiscal, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit în posesie şi/sau în folosinţă proprietate imobiliară altor persoane fizice, inclusiv prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele, sunt obligate să depună la Serviciul Fiscal de Stat Declaraţie-Cerere, conform Ordinului SFS nr. 622/2018 (anexa nr. 2), în termen de 7 zile de la transmiterea proprietății imobiliare.


Detalii

26
05 2022
532

Planul de acțiuni al SFS pentru anul 2022

Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe data de 25 mai Planul de acțiuni al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2022 și Raportul cu privire la progresul înregistrat în implementarea acestuia aferent trimestrului I al anului curent. Documentul conține prioritățile, obiectivele și criteriile de performanță ale SFS, dar și descrierea succintă a nivelului de realizare a acestora.
 
Astfel, cele cinci priorități stabilite sunt reducerea costurilor serviciilor, eficientizarea acestora, consolidarea managementului conformării voluntare și forțate, dezvoltarea instituțională și digitalizarea în cadrul autorității fiscale.


Detalii

05
05 2022
724

Învingătorii primei ediții din anul 2022 a concursului „Loteria fiscală”, desemnați

Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina-web lista celor 174 de contribuabili învingători ai primei ediții (trimestriale) din anul 2022 a concursului „Loteria fiscală”, în cadrul căreia au participat 16 mil. de tranzacții efectuate cu cardurile bancare în perioada 1 ianuarie – 31 martie. Suma totală a tranzacțiilor a depășit 4,8 mld. lei.
 
În cadrul I etape a concursului din acest an numărul tranzacţiilor efectuate cu cardurile bancare a crescut cu 4,92 mil. de tranzacţii sau cu 30,77% faţă de etapa similară din anul 2021. Suma totală a tranzacţiilor participante, de asemenea, este în creştere cu 1,6 mld. lei sau cu 33,34% faţă de același indicator din anul precedent.


Detalii

29
04 2022
215

Programul de conformare: ponderea obligațiilor fiscale achitate a sporit cu 34%

Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări pentru contribuabilii înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA la situația din 31 decembrie 2021 constituie 0,0816 și a înregistrat o creștere cu 27% (sau cu 0,0172 lei) față de perioada similară a anului precedent. Totodată, ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări de această categorie de contribuabili a sporit cu 0,0189 lei la un leu vânzări (29%) comparative cu cea înregistrată la sfârșitul anului 2020 și a atins 0,0844 lei.
 
Serviciul Fiscal de Stat a publicat Rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare a acestora.


Detalii

11
04 2022
620

Utilizarea obligatorie a e-Factura. Categoriile contribuabililor vor fi extinse

Agenții economici care în ultimele 6 luni au fost monitorizați prin prisma postului fiscal și la momentul selectării, posturile fiscale nu mai funcționează, precum și cei ai căror fondator/conducător, pe parcursul a 12 luni anterioare momentului selectării, a deținut funcții de fondator/conducător la contribuabilii care a fost inițiată procedura de insolvabilitate, pot fi obligați să utilizeze factura fiscală electronică (e-factura).
 
Serviciul Fiscal de Stat propune pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura)
Detalii
23
03 2022
908

Ghidul de utilizare a SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”

Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina oficială Ghidul de utilizare a Sistemului Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” (rol contribuabil).  Potrivit documentului, SIA „Cabinetul Personal al Contribuabilului” vine să centralizeze opțiunile, modulele, funcționalitățile serviciilor fiscale electronice din mediul online, destinate interacțiunii reciproce a contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat.
 
Contribuabilii pot consulta modul de accesare a sistemului (autentificarea și acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare), precum și compartimentele acestuia (completarea și modificarea datelor personale, utilizarea, pas cu pas, a opțiunilor oferite de sistem etc.).


Detalii

21
03 2022
250

Numărul contractelor de locațiune înregistrate a sporit cu 13,66%

Serviciul Fiscal de Stat permanent întreprinde măsuri de conformare voluntară și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.


Astfel, în primele două luni ale anului 2022, la SFS au fost înregistrate 3321 contracte de locațiune/chirie, în creștere cu 13,66% sau cu 399 contracte înregistrate mai mult comparativ cu perioada similară a anului trecut.Detalii

22
03 2022
350

SFS a publicat Raportul de activitate pentru anul 2021

 Costul administrării fiscale la 1 (un) leu venituri la bugetul public național pentru perioada anilor 2019-2021 înregistrează o valoare constantă de 1% total cheltuieli bugetare raportate la total venituri administrate,constată autoritatea fiscală în Raportul anual de activitate pentru anul 2021. Documentul a fost publicat pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat. 
 
Totodată, în anul 2021 a fost înregistrată o micșorare a ponderii impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări ale contribuabililor incluși în lista de conformare cu 5% comparativ cu perioada similară a anului 2020 și constituie 27%, însă valoarea țintă stabilită de cel puțin 25% a fost atinsă, iar indicatorul a fost îndeplinit. 


Detalii

28
04 2022
1327

CET18: soluții pentru depunerea Declarației

Serviciul Fiscal de Stat informează că, persoanele fizice-cetățeni au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 până la data de 30 aprilie inclusiv a anului curent.

 

Ținând cont de faptul în anul curent de 30 aprilie 2022 este zi de odihnă, ultima zi de depunere a Declarației aferentă anului 2021 este prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă – respectiv, 3 mai 2022. Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele modalități:


Detalii