28
07 2020
1123

Modificările operate la compartimentul impozitelor indirecte (2020)

Serviciul Fiscal de Stat a perfectat prezentarea modificărilor operate la compartimentul impozitelor indirecte pentru anul 2020. Acestea sunt structurate în funcție de data punerii în aplicare a modificărilor ce țin de restituirea TVA la investiţii (cheltuieli) capitale; deducerea TVA pentru mărfurile, serviciile procurate; scutirea de TVA fără drept de deducere etc.

 

Totodată, prezentarea include modul de calculare a accizelor și facilitățile la plata lor; trecerea la cont şi restituirea accizelor achitate, dar și completările puse în aplicare în anul curent în Titlul III și Titlul IV din Codul fiscal.


Detalii
21
07 2020
328

Subvențiile pentru dobânzile la credit sunt surse de venit neimpozabile

Serviciul Fiscal de Stat informează agenții economici că, prin Legea nr.60 din 23 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative , a fost lansat Programul de subvenționare a dobânzilor. Esența Programului constă în susținerea mediului de afaceri în condiţiile efectelor economice ale situaţiei epidemiologice (COVID-19).
 
 Astfel, dreptul la subvenționarea dobânzilor poate fi realizat aferent creditelor contractate sau care vor fi contractate în perioada 1 mai 2020–31 decembrie 2020.

Detalii
22
07 2020
262

1. (10.3.22) Care sunt condițiile și termenele de restabilire și de prelungire a termenului de valabilitate a patentei de întreprinzător pe motiv de boală?

Restabilirea și prelungirea patentei de întreprinzător pe motiv de boală se realizează de către subdiviziunile teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat, în baza cererii titularului de patentă, începînd cu ziua următoare zilei în care a expirat/expiră durata patentei valabile la momentul deschiderii certificatului de concediu medical, indiferent de data depunerii acesteia.


Detalii
20
07 2020
820

Sistarea accesului la RGEFF

Serviciul Fiscal de Stat informează că, prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, a fost abrogat art.1181 din Codul fiscal, ce conținea prevederi cu privire la înregistrarea obligatorie a facturii fiscale eliberate de către furnizor subiect al impunerii cu TVA în Registrul general electronic al facturilor fiscale.
 
 Respectiv, începând cu data de 1 august 2020, va fi sistat accesul tuturor contribuabililor la sistemul informațional automatizat „Registrul general electronic al facturilor fiscale”.
 
 Serviciul Fiscal de Stat comunică că, în cazul în care este necesară verificarea înregistrării facturii fiscale în Registru, se va accesa serviciul „Verificarea facturii fiscale în RGEFF” de pe portalul: www.servicii.fisc.md.

Detalii
17
07 2020
404

Consultăm proiectul UNIF21

Din 1 ianuarie 2021 va fi pus în aplicare ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/ (Declarația) și a Modului de completare a acesteia. Proiectul este propus de autoritatea fiscală pentru consultări publice.

 

Conform documentului,  Forma UNIF21 va fi prezintă de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier) în cazul în care numărul mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale nu depăşeşte 3 unităţi și entitatea nu este înregistrată ca plătitor al taxei pe valoarea adăugată.

Detalii
15
07 2020
1151

Cu privire la facturile fiscale cu seria 0AA emise prin SIA „e-Factura”

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 01.07.2020, prin intermediul sistemului „e-Factura” au fost emise facturi fiscale cu seria 0AA (zero AA). Facturile fiscale emise cu seria respectivă sunt valide și vor fi recunoscute de către toate sistemelor informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv și de către sistemul de raportare electronică – SIA „Declarație electronică”.
Furnizorii care au efectuat corectarea facturii fiscale, prin anularea facturii fiscale emise cu seria 0AA, crearea unei noi facturi fiscale conform procedurii reglementate, unde data livrării mărfurilor/serviciilor corespunde cu data livrării conform facturii fiscale anulate,
Detalii
15
07 2020
1021

Rambursarea sumelor TVA din buget

Serviciul Fiscal de Stat informează agenții economici înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA că, prin Legea nr.60 din 23 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative a fost aprobat Programul de rambursare a TVA. Esența acestuia constă în acordarea plătitorilor TVA a dreptului la rambursarea din buget a sumelor TVA înregistrate spre deducere pentru perioada ulterioară.
 
Astfel, dacă plătitorii TVA, conform Declarației privind TVA pentru decembrie 2019, au înregistrat sume aferente deducerii în perioada fiscală următoare, aceștia au dreptul la rambursarea sumelor TVA spre deducere pentru perioada ulterioară reflectate în declarațiile privind TVA în perioadele fiscale pentru care se solicită rambursarea. Perioada este cuprinsă între luna ridicării stării de urgență (luna mai 2020) și luna decembrie 2020.

Detalii
14
07 2020
541

Prețul la produsele social importante: rezultatele acțiunilor de control

Serviciul Fiscal de Stat, în vederea prevenirii încălcării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante, în perioada 1 martie–30 iunie 2020 a efectuat 1556 verificări la unitățile comerciale a produselor alimentare și farmacii/depozite farmaceutice, fiind stabilite 179 cazuri de încălcare a prevederilor modului de formare a prețului prin depășirea adaosului comercial aplicat stabilit de legislația în vigoare.
 
La 125 contribuabili controlul fiscal a fost definitivat, fiind stabilit venit ilicit obţinut ca rezultat al depăşirii adaosului comercial admisibil în sumă totală de 183326 lei.

Detalii
07
07 2020
1028

SFS va exercita urmărirea penală în cazul infracțiunilor economice

Atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat pentru prevenirea şi combaterea infracțiunilor economice vor fi extinse prin acordarea competențelor suplimentare de efectuare a activității speciale de investigație în conformitate cu Legea nr.59/2012 privind activitatea specială de investigaţii și a urmăririi penale în conformitate cu Codul de procedură penală.
 
Guvernul, în ședința din 3 iulie 2020, a aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Acesta prevede operarea modificărilor în Codul fiscal (CF), Codul de procedură penală (CPC), Codul contravenţional și Legea nr. 333/2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală și alte acte legislative.

Detalii
06
07 2020
302

Comercializarea bunurilor infracționale, altfel

Serviciul Fiscal de Stat va putea comercializa bunurile sechestrate prin licitație cu strigare sau cu reducere. În Monitorul Oficial din 3 iulie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 424 din 24 iunie 2020 pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate).
 
Modificările au drept scop îmbunătățirea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării și valorificării bunurilor sechestrate, anterior fiind constatate lacune în procesul de aplicare a normelor existente.

Detalii