11
01 2020
11995

Graficul controalelor 2020: Serviciul Fiscal de Stat

În anul curent, Serviciul Fiscal de Stat va efectua controale planificate la 928 de agenți economici. Lista entităților care urmează a fi incluse în planul controalelor fiscale pentru anul 2020 a fost aprobată prin Ordinul SFS nr. 599 din 23 decembrie 2019.

Astfel, 34 de agenți economici vor fi verificați de Direcția generală administrare contribuabili mari (DGACM). Alți 284 de contribuabili vor fi inspectați de către DGAF Chișinău, iar DGAF Centru va verifica în anul curent 252 de agenți economici. Conform listei, 227 contribuabili vor fi verificați de către DGAF Nord. DGAF Sud urmează să verifice 131 întreprinderi.
Detalii
10
01 2020
431

SFS a determinat domeniile de activitate economică ce urmează a fi monitorizate în anul 2020

Serviciul Fiscal de Stat continuă să promoveze spiritul de conformare a contribuabililor la prevederile legislației fiscale, utilizând în acest scop o gamă largă de instrumente orientate spre o deservire și tratare corectă a contribuabililor.

Astfel, SFS a aprobat „Programul de conformare pentru anul 2020”, care prezintă principalele obiective și priorități în activitatea de conformare voluntară și forțată stabilite pentru anul 2020.
Detalii
02
01 2020
416

În anul 2019, SFS a asigurat creșterea veniturilor la BPN cu 6%

Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la bugetul public național (BPN) în 12 luni ale anului 2019 au constituit 39,1 mld. lei și au sporit, comparativ cu perioada similară a anului precedent, cu 2,2 mld. lei sau cu 6 %. Respectiv, la cele patru componente ale BPN au fost înregistrate rezultatele prezentate în continuare.

La bugetul de stat, pe parcursul celor 12 luni ale anului 2019, au fost încasate 17,2 mld. lei, ceea ce constituie cu 760,4 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, sau o creștere cu 4,6 %.
Detalii
03
01 2020
1353

Loteria fiscală, în vigoare

La 1 ianuarie 2020 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr.657 din 17 decembrie 2019, prin care a fost aprobat Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală”. Măsura este calificată drept una ce va contribui la combaterea evaziunii fiscale prin limitarea achitărilor efectuate în numerar.

Astfel, la concurs vor fi admise tranzacțiile de achitare a mărfurilor și serviciilor efectuate cu cardul bancar emis de una dintre băncile comerciale licențiate din Moldova, la loterie fiind luate în calcul tranzacțiile ce vor depăși suma de 30 de lei. Nu vor fi admise la tragerea la sorți pentru obținerea premiilor tranzacțiile de retragere a numerarului de pe contul de card, cele efectuate cu cardul bancar de către persoanele fizice în afara RM, transferurile mijloacelor de pe contul de card pe conturile bancare ale persoanelor fizice și/sau juridice,
Detalii
31
12 2019
426

3. (29.2.11.1) În ce cazuri Serviciul Fiscal de Stat nu validează desemnarea procentuală?

Potrivit pct.20 din Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1286 din 30.11.2016, Serviciul Fiscal de Stat nu validează desemnarea procentuală în următoarele cazuri:

1) declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală a fost depusă după termenul stabilit de legislația fiscală;
Detalii
30
12 2019
278

Avizul SFS nu va fi necesar pentru încadrarea perceptorilor fiscali

Perceptorul care colectează impozitele și taxele locale va putea fi încadrat în serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale fără avizul Serviciului Fiscal de Stat.

Prevederea art. 160 alin. 2 din Codul fiscal de obținere a acestui aviz, precum și asigurarea instruirii perceptorului de către SFS şi acordarea ajutorului în exercitarea atribuţiilor de serviciu se abrogă, potrivit Legii nr.171 cu privire la modificarea unor acte legislative din 19 decembrie 2019, ce se referă la politica fiscală și vamală pentru anul 2020.

Amintim că, conform prevederilor CF, în sate (comune) funcţiile perceptorului pot fi exercitate, ca excepţie, de secretarul primăriei sau de un alt funcţionar al ei care nu este învestit cu dreptul de a semna documente de casă.
26
12 2019
858

Ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare pentru anul 2019 – 30 decembrie

Stimați contribuabili, amintim că, conform art.70 alin.(1) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, în ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, ci doar operaţiuni interne şi de încheiere a anului bugetar.

Respectiv, în anul 2019, ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare este ziua de luni, 30 decembrie. Ținând cont de cele expuse, Serviciul Fiscal de Stat informează că plățile la bugetul public național în anul curent urmează a fi efectuate până la data limită indicată.
Detalii
24
12 2019
468

Expiră termenul limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2019

Serviciul Fiscal de Stat amintește contribuabililor subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere că, la data de 25 decembrie 2019, survine termenul de achitare a impozitului respectiv. Deoarece ziua de 25 decembrie a fost declarată zi liberă, termenul limită a fost extins până la data de 26 decembrie.

Subiecții impunerii sunt persoanele fizice care dețin bunuri imobiliare cu destinație locativă şi căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor) care întrunesc, cumulativ, următoarele condiții: valoarea estimată la 1,5 mil. lei şi mai mult și au o suprafață totală de 120 m2 şi mai mult.
Detalii
24
12 2019
782

SFS intensifică acțiunile de conformare

În ajunul sărbătorilor de iarnă, când sporește cerința pentru diverse mărfuri și servicii, dar și riscul de admitere a încălcărilor legislației, Serviciul Fiscal de Stat vine cu acțiuni de informare și conformare benevolă a agenților economici.

Astfel, în perioada 24-30 decembrie 2019, SFS va desfășura o campanie de informare și conformare pe următoarele domenii:
comerț de produse alimentare en gros;
– prestarea serviciilor de frumusețe/cosmetologie;
– prestarea serviciilor din domeniul alimentației publice (restaurante/cafenele/baruri);
– comercializarea brazilor.

Detalii
23
12 2019
887

„e-Commerce-VAT” va fi disponibil din 1 ianuarie 2020

Serviciul Fiscal de Stat, anticipând punerea în aplicare, din 1 ianuarie 2020, a noilor reglementări ce prevăd un drept obiect al impunerii cu taxa pe valoarea adăugată – serviciile electronice livrate de către companiile nerezidente care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova pentru persoanele fizice rezidente ce nu practică activitate de întreprinzător, a elaborat un nou document. Acesta vine cu detalii asupra modului de înregistrare a entităților nerezidente, stabilește locul livrării serviciilor prin rețeaua Internet, dar și obiectul și subiectul impunerii cu TVA.
Detalii