04
03 2022
2119

Controlul fiscal planificat în luna martie 2022

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat lista contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metode de verificare totală și tematică pentru luna martie 2022. Amintim, autoritatea fiscală efectuează controalele în baza analizei riscurilor întrunite de către entități, cu determinarea metodei de verificare ce urmează a fi abordată în fiecare caz.
 
Potrivit Ordinului SFS nr.92 din 3 martie curent, în respectiva listă sunt incluși trei agenți economici:
 


Detalii

02
03 2022
369

Veniturile administrate de SFS au sporit cu 13,2%

În primele două luni ale anului 2022 încasările în bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 7,5 mld. lei, ceea ce denotă o creștere de 870,9 mil. lei sau cu 13,2 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

 

Astfel, în bugetul de stat (BS), au fost încasate peste 3,1 mld. lei, ceea ce constituie cu circa 328,3 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, sau o creștere cu 11,8 %. 


Detalii

18
02 2022
247

Acordul ce prevede schimbul de informații privind conturile financiare, ratificat

Parlamentul a ratificat în cadrul ședinței din 17 februarie 2022 Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare (Acord) care va permite Moldovei să efectueze schimbul de informații cu jurisdicțiile semnatare la nivelul standardului convenit de OCDE, în scopul identificării persoanelor fizice sau entităților care se eschivează de la declararea veniturilor și plata impozitelor prin transferul banilor în conturile din străinătate, acesta fiind un pas important spre transparentizarea veniturilor.
 
Acordul constituie cadrul normativ pentru realizarea prevederilor art. 6 din Convenția privind asistenta administrativă reciprocă în materie fiscală,
Detalii
16
02 2022
773

Monitorizarea modului de formare a prețurilor la produsele social importante rămâne în lista priorităților SFS

Serviciul Fiscal de Stat continuă monitorizează modului de formare a prețurilor la produsele incluse în Lista produselor social importante și modul de formare a prețurilor pentru acestea aprobată prin  Hotărârea Guvernului nr. 774/2016.
 
Astfel, SFS reiterează că, pentru produsele social importante se stabilește următorul mod de formare a prețurilor de comercializare pe piața internă:
  • produsele social importante se comercializează la prețuri de achiziţie/preţuri de livrare cu aplicarea adaosului comercial ce nu depășește 20%, cu excepția pâinii şi a colacilor, pentru care adaosul comercial aplicat nu va depăși 10%;

  • Detalii
02
02 2022
1944

SFS a aprobat lista entităților ce vor fi supuse controlului fiscal în luna februarie 2022

Autoritatea fiscală a aprobat lista celor 38 agenți economici ce vor fi supuși controlului fiscal în luna februarie 2022. Ordinul nr. 48 al Serviciului Fiscal de Stat a fost semnat ieri, 1 februarie, și plasat pe pagina oficială a autorității. Entitățile, în funcție de scorul riscurilor acumulate (în listă sunt incluse entitățile cu punctajul de la 16 la 88 puncte), vor fi supuse controalelor prin metoda verificării totale, parțiale sau tematice, iar câte o întreprindere – controlului fiscal repetat și controlului prin contrapunere.
 
Amintim că SFS planifică controlul fiscal la întreprinderile selectate în baza Programului de conformare a contribuabililor și operează cu opt categorii de riscuri
Detalii
13
01 2022
239

34.1.9 Cum poate fi înregistrată întreprinderea în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control cu memorie fiscală?

Articolul 1441 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, stipulează că furnizorii de mașini de casă și de control/imprimante fiscale și centrele de asistență tehnică pentru mașinile de casă şi de control (în continuare – CAT MCC/IF) sunt în drept să inițieze activitatea doar după înregistrarea la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și obținerea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control /imprimantele fiscale (în continuare – certificat CAT MCC/IF).


Detalii

03
01 2022
2908

Serviciul Fiscal de Stat are o nouă structură

Începând cu 1 aprilie 2017, Serviciul Fiscal de Stat activează ca entitate juridică unică responsabilă de asigurarea procesului de administrare fiscală pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Astfel, în vederea continuării realizării reformei Serviciului Fiscal de Stat inițiate în 2017, la data de 1 ianuarie 2022 a fost pusă în aplicare noua structură a autorității.


Detalii

24
12 2021
538

SFS a publicat Lista evaluatorilor pentru anul 2022

Autoritatea fiscală a aprobat prin Ordinul nr.618 din 15 decembrie curent Lista persoanelor cu drept de evaluare a bunurilor sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat pentru anul 2022. Documentul a fost publicat în MO și a intrat în vigoare astăzi, 24 decembrie.
 
Astfel, în conformitate cu licențele și certificatele deținute de evaluatori, în Listă se regăsesc 10 filiale ale Camerei de Comerț și Industrie, SRL „Centrul de Expertiză Independentă” și SRL „ProEstim Imobil” (cu dreptul de evaluare a diferitor categorii de bunuri mobile și imobile), precum și alți cinci agenți economici cu drept de evaluare a bunurilor imobile.


Detalii

21
12 2021
299

Numărul contractelor de locațiune înregistrate la SFS a sporit cu 25,78%

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare voluntară și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.
 
În perioada lunilor ianuarie – noiembrie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 16 382 contracte de locațiune/chirie,  dintre care:


Detalii