03
12 2021
512

Citațiile SFS: formulare noi și examinarea online

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la aprobarea formularelor de citații. La momentul de față sunt utilizate formularele aprobate prin Ordinul nr. 1289/2016 al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (atât Citaţia privind examinarea cazului de încălcare a legislației (anexa nr.1), cât și cel al Citației la Serviciul Fiscal de Stat (anexa nr.2)).  Potrivit proiectului, la momentul punerii în aplicare a prevederilor noului ordin, actul în vigoare va fi abrogat, însă formularele din cadrul subdiviziunilor structurale ale autorității fiscale vor fi utilizate până la epuizarea stocului.
 


Detalii

01
12 2021
367

Către 1 decembrie SFS a asigurat încasarea a 42,0 mld. lei în BPN

Veniturile în bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit în 11 luni ale anului curent 42,0 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 6,1 mld lei sau cu 17,3 % în raport cu perioada similară a anului precedent.
 
Astfel, în bugetul de stat au fost încasate 17,7 mld. lei, ceea ce constituie cu 2,7 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sau o creștere cu 18,1 %
 


Detalii

29
11 2021
631

Modificările propuse în formularul UNIF21

Serviciul Fiscal de Stat propune pentru consultări publice proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 370/2020 prin care a fost aprobat formularul UNIF21 – Darea de seamă fiscală unificată/(Declarația) și modul de completare a acesteia.
 
Astfel, se propune ca în tabelul nr.3 al formularului, în col.7, unde în momentul de faţă se indică numărul de luni în care venitul a fost îndreptat spre achitare, să fie notat codul țării al cărei cetățean este beneficiarul plății conform Clasificatorului codurilor țărilor lumii (Anexa nr.3 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.95 din 30 iulie 2020). Totodată, coloana 7 nu se va completa în cazul în care beneficiarul plății este cetățean al RM, iar dacă beneficiarul plății deține două sau mai multe cetățenii, se va indica cetățenia cu care acesta s-a manifestat
Detalii
18
11 2021
1040

„Contul curent al contribuabilului”, suspendat de pe www.servicii.fisc.md

Astăzi, data de 18 noiembrie 2021, SFS inițiază procesul de migrare și integrare a serviciilor fiscale electronice la direct cu sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” (CPC), excluzând portalul intermediar www.servicii.fisc.md
Astfel, o parte din serviciile fiscale electronice vor fi accesibile doar din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, și anume:

Pentru persoane fizice:
  • Contul curent al contribuabilului;
  • Diseminare mesaje;

  • Detalii
15
11 2021
1822

Ce servicii vor fi suspendate pe portalul www.servicii.fisc.md

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre inițierea procesului de integrare a serviciilor fiscale electronice cu Sistemul Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” și suspendarea acestora de pe portalul www.servicii.fisc.md.

Astfel, începând cu 18 noiembrie 2021, o parte din serviciile fiscale electronice vor fi accesibile doar din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, și anume:

Pentru persoane fizice:
 

Detalii
11
11 2021
565

Contractele de locațiune înregistrate la SFS în perioada ianuarie-octombrie

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare voluntară și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Astfel, în perioada lunilor ianuarie – octombrie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 14 318 contracte de locațiune/chirie, în creștere cu 24,81% sau cu 3 552 contracte înregistrate mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2020.


Detalii

11
11 2021
632

Instruiri gratuite organizate de SFS

Serviciul Fiscal de Stat, în colaborare cu Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe va organiza mai multe sesiuni de instruire privind modul de utilizare a unor sisteme informaționale.

Scopul instruirilor este perfecționarea cunoștințelor contribuabililor și clarificarea întrebărilor apărute în procesul de utilizare a sistemelor informaționale: „Cabinetul personal al contribuabilului”, „Contul curent al contribuabilului” „Contul unic” și „e-Factura”.


Detalii

10
11 2021
825

Astăzi vor fi lansate noi funcționalități în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre lansarea noilor funcționalități în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului”, care  se referă la :

 

  • verificarea automatizată și afișarea mesajului de atenționare a utilizatorilor privind necesitatea semnării regulamentului de utilizare a serviciilor fiscale electronice de către noul Administratorul al entității;
  • încărcare logoul-ului companiei în cadrul sistemului de către administratorul și contabilul-șef al entității;

  • Detalii
04
11 2021
644

Noua Directoare a Serviciului Fiscal de Stat, prezentată angajaților instituției

Noua Directoare a Serviciului Fiscal de Stat, doamna Rozalina Albu, a fost prezentată angajaților instituției de către Ministrul finanțelor, domnul Dumitru Budianschi.

În cadrul evenimentului, ministrul finanțelor a menționat că, domeniul fiscal este unul de importanță majoră pentru întreaga societate, iar activitatea eficientă a instituției va asigura bunăstarea tuturor cetățenilor Republicii Moldova. În context, dl. Budianschi a urat noii directoare a SFS mult succes în activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul autorității fiscale naționale.


Detalii

04
11 2021
518

Rezultatele controalelor fiscale realizate în primele nouă luni

Ponderea încălcarilor stabilite de către Serviciul Fiscal de Stat în cadrul controalelor efectuate în primele nouă luni ale anului 2021 constituie 56%, constată autoritatea fiscală în raportul privind rezultatele verificărilor întreprinse în perioada de raportare. Comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut, indicatorul s-a diminuat cu 7%. Amintim că, în trimestrele I-III/2020 au fost efectuate 30785 verificări, iar în cadrul a 19466 dintre acestea (63%) au fost constatate încălcări.
 
Astfel, numărul total al controalelor fiscale efectuate de SFS în primele nouă luni ale anului curent a atins cifra de 26 441 unități. Cel mai mare număr de verificări (5859) au fost cele la fața locului prin metoda de verificare operativă,
Detalii