17
06 2022
223

Accesarea SIA „Cabinetul Personal al Contribuabilului”

Sistemul Informațional Automatizat „Cabinetul Personal al Contribuabilului” (SIA „CPC”) este parte componentă a Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat și are ca obiectiv de bază stimularea contribuabililor în utilizarea serviciilor fiscale electronice și interacțiunea acestora cu Serviciul Fiscal de Stat.

Contribuabilii beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice prin intermediul SIA „CPC” aceasta fiind disponibil pe portalul www.sfs.md, cu titlu gratuit și în mod automatizat.

Pentru a accesa SIA „CPC” este necesar de efectuat următorii pași:


Detalii

08
06 2022
114

SIA „e-AEO”: gestionarea automatizată a raporturilor juridice

Procedura de eliberare, suspendare, retragere, modificare și anulare a autorizației agentului economic autorizat (AEO) se va efectua prin intermediul sistemului informațional automatizat de gestionare a autorizației (SIA „e-AEO”), care reprezintă o soluție informatică, constituită din interconexiunea unui ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii, precum și infrastructură destinată utilizatorului pentru procesarea informației și formarea resursei informaționale privind gestionarea proceselor de aplicare, eliberare a autorizațiilor AEO, monitorizare și reevaluare a condițiilor de autorizare.
 
Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul modificărilor
Detalii
27
05 2022
438

Schimbarea conducătorului: procedura de obținere a accesului la serviciile fiscale electronice

Contribuabilii beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” (SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”), accesibil pe portalul www.sfs.md, cu titlu gratuit și în mod automatizat.

Datele aferent administratorilor se înregistrează la Agenția Servicii Publice, iar oferirea accesului la serviciile fiscale electronice este totalmente automatizată.


Detalii

10
11 2021
654

Astăzi vor fi lansate noi funcționalități în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre lansarea noilor funcționalități în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului”, care  se referă la :

 

  • verificarea automatizată și afișarea mesajului de atenționare a utilizatorilor privind necesitatea semnării regulamentului de utilizare a serviciilor fiscale electronice de către noul Administratorul al entității;
  • încărcare logoul-ului companiei în cadrul sistemului de către administratorul și contabilul-șef al entității;

  • Detalii
16
09 2021
428

SIA „Evaluarea gradului de satisfacție a contribuabililor” este lansat în exploatare industrială

Ieri, 15 septembrie 2021, Serviciul Fiscal de Stat a lansat în exploatare industrială Sistemul Informațional Automatizat „Evaluarea gradului de satisfacție a contribuabililor”, soluție informațională destinată pentru a determina nivelul de satisfacție a contribuabililor în raport cu serviciile prestate de către autoritatea fiscală națională.
 
Obiectivele de bază ale noului sistem informațional sunt:
  • determinarea opiniilor contribuabililor pentru a oferi posibilitatea de a analiza și modifica procedurile/metodologiile;

  • Detalii
10
09 2021
596

Contribuabilii apreciază activitatea funcționarilor fiscali

Serviciul Fiscal de Stat a lansat în perioada 21 iunie-23 iulie 2021, în regim de pilotare, Sistemul Informațional Automatizat „Evaluarea gradului de satisfacție a contribuabililor”, soluție informațională destinată pentru a determina nivelul de satisfacție al contribuabililor în raport cu serviciile prestate de către autoritatea fiscală națională.

În perioada menționată  au fost propuse contribuabililor spre completare 4 chestionare cu genericul: „Înregistrarea contractelor de locațiune”, „Prezentarea Declarației cu privire la venit, „Opinia contribuabililor aferent vizitei la SFSși „Solicitarea formularelor tipizate”, acestea fiind completate de către 3775 respondenți.


Detalii

16
07 2021
1000

Modul de creare a companiilor în cadrul SIA „e-Factura”: modificări la funcțional

„Cauza nereflectării la Cumpărător a facturii fiscale create de Furnizor în sistemul „e-Factura” a fost explicată în respectivul articol, oferit recent de publicația noastră. Astăzi, întru minimizarea  erorilor comise de către utilizatorii sistemului „e-Factura”, comunicăm că, la data de 8 iuie 2021, SFS a lansat modificări la acest funcțional și venim cu unele detalieri.


Detalii

06
05 2021
471

Conceptul SI „Înregistrare cu statut de șomer”

Implementarea Sistemului informațional „Înregistrare cu statut de șomer” (SI „îSȘ”) va modifica modul de depunere a cererii de înregistrare cu statut de șomer și a documentelor aferente serviciului, precum și examinarea întrunirii condițiilor necesare de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj, prevede proiectul Conceptului SI „ÎSȘ” elaborat  de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor de stat.
 
SI va asigura ținerea evidenței în registrul persoanelor înregistrate cu statut de șomer, a beneficiarilor de ajutor de șomaj și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă doar în regim informațional, eliminând necesitatea păstrării registrelor pe suport de hârtie.
Detalii
26
03 2021
730

Evidenţa unică a contravenţiilor și cauzelor contravenționale

Proiectul hotărârii de Guvern prin care se propune aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa unică a contravenţiilor, a cauzelor contravenționale şi a persoanelor care au săvârşit contravenții și crearea Registrului de stat al contravenţiilor – SIA ECPSC, a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali din 25 martie 2021.
 
Sistemul reprezintă un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii, aflate în interconexiune și destinate evidenței contravenţiilor, a cauzelor contravenţionale şi a subiecților,
Detalii
22
01 2021
433

Продлен срок внедрения Стратегии развития менеджмента публичных финансов

Правительство Молдовы внесло поправки в постановление №573/2013, продлив на два года срок реализации Стратегии развития менеджмента публичных финансов на 2013-2020 гг. в связи тем, что некоторые предусмотренные в документе цели не были достигнуты из-за нестабильности и ограничительных мер, введенных в 2020 г. в связи с эпидемиологической ситуацией. Для поддержания последовательной политики управления госфинансами и обеспечения полной реализации конкретных целей развития во всех приоритетных областях, Стратегия будет внедряться до конца 2022 г.
 

Detalii