26
09 2018
1703

SFS a stins obligaţiile fiscale a 107358 contribuabili, prin anulare

Prin Legea nr.178 din 21 iulie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (MO nr. 301-315 din 18.08.2017, art. 537) au fost operate modificări la Codul fiscal (CF) în partea ce ține de stingerea obligațiilor fiscale, inclusiv a restanțelor, prin anulare.

Potrivit modificărilor, a fost abrogat art.265 alin.(11), iar art.172 a fost completat cu alin.3, care prevede că se supun anulării, conform situației din data de 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune, restanțele unui contribuabil (persoană fizică sau juridică), în cuantum de până la 10 lei în total, înregistrate în sistemele proprii de evidență ale organelor abilitate cu atribuții de administrare fiscală, menționate la art. 131 alin. (1) din CF, la plățile reglementate de CF.
Detalii
27
04 2018
2651

Perceptorii fiscali vor utiliza SIA SCITL din 1 iunie 2018

Începând cu data de 1 iunie 2018 perceptorii fiscali din cadrul primăriilor vor utiliza în mod obligatoriu Sistemul informațional automatizat „Stingerea obligațiilor fiscale” prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale (SIA SCITL).

Cabinetul de miniștri a aprobat un proiect ce conține modificări la Hotărârea Guvernului privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, aprobată de Executiv în cadrul şedinţei din 25 aprilie 2018.
Detalii
12
04 2018
2621

SIA GEAP: eliberarea actelor permisive

Conceptul Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) este propus spre consultare publică de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Sistemul va fi integrat cu serviciile guvernamentale comune, precum MPay, MSign, MPass, MConnect şi și va fi plasat pe Nourul Guvernamental (MCloud).

În prezent procesul de eliberare a actelor permisive este foarte diferit în funcție de autoritatea publică emitentă, procedurile nu sunt standardizate pentru toate instituțiile de stat și nu există mecanisme pentru a asigura transparența întregului proces, de aceea a fost necesară elaborarea acestui sistem.
Detalii