03
10 2017
1969

Rezultatele reevaluării mijloacelor fixe și conexiunea cu mărimea capitalului social al entității

În ultima perioadă, tot mai frecvente sunt cazurile în care fondatorul întreprinderii de stat sau societății pe acțiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social (statul) solicită majorarea capitalului social cu surplusul din reevaluarea activelor imobilizate. Motivele invocate se bazează pe faptul că entitățile menționate au fost dotate cu imobilizări (în mare parte clădiri, edificii etc.) de către stat, valoarea acestora, consemnată în capitalul social fiind valoarea stabilită la data depunerii în capitalul social al entității (fondării). Ulterior, valoarea de piață a activelor menționate a suferit modificări, de regulă în partea majorării acesteia.
Detalii
04
09 2017
6381

Modificarea și completarea Standardelor Naționale de Contabilitate – componentă importanta a reformei contabilității și raportării financiare în Republica Moldova

Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.112 din 2 iulie 2014 (în vigoare din 1.09.2014) și Planurile naționale de acțiuni pentru implementarea acestuia, prin care Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, stabilesc că prevederile actelor normative europene urmează a fi încorporate în legislația națională în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului (până la 1 septembrie 2017).
Detalii
22
08 2017
3707

„Prezentarea situațiilor financiare” – un nou SNC

Componența și formatul situațiilor financiare va fi reglementat printr-un Standard Național de Contabilitate nou — „Prezentarea situațiilor financiare”.

Un proiect ce prevede completarea şi modificarea SNC cu prevederi ce reies din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale este propus de Ministerul Finanţelor spre consultare.
Detalii
12
02 2016
36285

Standardele Naționale de Contabilitate

Stimați contabili,

Redacţia PP Monitorul Fiscai FISC.MD publică pentru utilizatorii site-ului monitorul.fisc.md cu statut ”Premium” noile Standarde Naționale de Contabilitate, și ţinem să vă informăm că prin Ordinul Ministrului Finanţelor Nr. 204 din 23.12.2015 “Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 6 august 2013”, ( care a fost Publicat 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369 art Nr: 2697), in scopul perfecţionarii conţinutului Standartelor Nationale de contabilitate au fost aprobate modificările si completările la Ordinul respectiv.
Detalii
05
03 2015
4978

Modul general de transpunere a conturilor vechi în noul Plan general de conturi contabile (cl. 1-5) – în ediția din luna martie a P.P. ”Monitorul Fiscal FISC.md”

Avînd la bază prevederile Recomandărilor metodice şi a Planului general de conturi contabile, în materialul Repere aplicative privind tranziția la noile reglementări contabile din rubrica SNC noi (autori – Valentina Panuș, contabil, certificat CIPA, doctor în științe economice și Natalia Zlatina, conferențiar universitar, doctor în științe economice, ASEM)
Detalii
30
09 2014
9268

Людмила Скакунова: Нормативное регулирование для предприятий, переходящих на новые НСБУ с 1 января 2015 года

Согласно приказам Министерства финансов № 118 и № 119 от 6.08.2013 г., с учетом изменений и дополнений от 28.11.2013 г., рекомендуются предприятиям к применению с 1.01.2014 г. и обязательны к применению с 1.01.2015 г.:
Detalii
15
05 2014
6606

Aspecte-cheie conexe tranziţiei la noile Standarde Naţionale de Contabilitate

Prezentăm discursul Stelei Recean, Senior Manager PwC Moldova, susținut în cadrul Conferinței Internaționale Noile reglementări contabile: peisajul actual și noi orizonturi.

Noile Standarde Naţionale de Contabilitate (SNC) au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014 şi se vor aplica în mod obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2015.
Recomandările metodice privind tranziţia la noile SNC publicate de către Ministerul de Finanţe stipulează următoarele etape principale de trecere şi anume:
Detalii
11
03 2014
13990

Implicaţiile fiscale aferente modificărilor contabilităţii imobilizărilor corporale potrivit noilor SNC

Tranziţia entităţilor la noile reglementări contabile, care se efectuează benevol de la 1 ianuarie 2014 sau în mod obligatoriu de la 1 ianuarie 20151, condiţionează anumite efecte cu caracter fiscal. În prezentul articol se examinează unele aspecte de impozitare, care sînt conexate cu modificările în contabilitatea activelor materiale pe termen lung, denumite în noile acte normative contabile „imobilizări corporale”.
Detalii