17
08 2022
112

Contabilitatea leasingului financiar în conformitate cu SNC și IFRS 16 și impactul acesteia asupra analizei situațiilor financiare

 
În practica autohtonă, modul de contabilizare a operațiunilor de leasing și de prezentare a informațiilor aferente în situațiile financiare ale locatarilor și locatorilor sunt reglementate de Standardul Național de Contabilitate ,,Contracte de leasing” (în continuare - SNC „CL”) și Standardul Internațional de Raportare Financiară 16 ,,Contracte de leasing” (în continuare - IFRS 16).

 

SNC ,,Contracte de leasing” este utilizat, la contabilizarea operațiunilor de leasing, de către entitățile, care
Detalii
12
08 2022
189

Subvențiile primite sub orice formă. Modul de contabilizare

Subvențiile pot avea diferite denumiri - alocații, plăți, asistență financiară, asistență tehnică, plăți directe per cap animal, recompense, și pot fi primite sub formă de mijloace bănești, active imobilizate, active circulante, diminuare a datoriilor faţă de stat şi/sau alţi creditori etc.   
 
În articolul „Modul de contabilizare a subvențiilor primite sub orice formă” publicat în ediția din august a revistei „monitorul fiscal FISC.md”, elaborat de Lidia Foalea,
Detalii
13
04 2022
161

Note explicative la situațiile financiare conform noilor SNC și politici contabile

Politicile contabile adoptate în cadrul entității reprezintă actul intern ce reglementează modalitatea ținerii evidenței contabile și întocmirii situațiilor financiare în contextul respectării standardelor de contabilitate, iar elaborarea acestui act este o mare provocare.

Politicile contabile cât și notele explicative la situațiile financiare reprezintă acte importante de care depinde: calitatea informației economice ale entității și în final veridicitatea deciziilor luate de antreprenori.


Suntem cei care dorim să aducem claritate în ceea ce privește elaborarea de politici
Detalii

19
01 2022
564

29.1.3.5.6 Care este costul de intrare a mijloacelor fixe procurate?

 În conformitate cu prevederile art.261 alin.(18) din Codul fiscal, costul de intrare a mijloacelor fixe se stabileşte în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate sau ale IFRS, care nu contravin prevederilor Codului fiscal.

 

     Excepție fac doar mijloacele fixe constatate în conformitate cu art.261 alin.(3) din Codul fiscal, pentru care costul de intrare constituie suma excedentului cheltuielilor de reparaţie peste limita stabilită în art.261 alin.(11) din Codul fiscal.


Detalii

09
12 2021
334

Contabilitatea în cadrul parteneriatului public-privat: IFRS versus SNC

Serviciile acordate de către instituțiile statului (servicii publice) sunt importante pentru organizarea vieții cotidiene a oricărei comunități. Infrastructura pentru serviciile publice precum drumurile, spitalele, rețelele de distribuire a apei, rețelele de distribuire a energiei electrice și termice, rețelele de telecomunicații, transportul public etc., în mod tradițional, este construită, exploatată și întreținută de către instituțiile publice și finanțată din bugetul public. În același timp, în unele țări, pe parcursul timpului, guvernele au atras sectorul privat pentru a participa la dezvoltarea, finanțarea și întreținerea infrastructurii serviciilor publice și acordarea unor servicii comunității din numele statului în baza unor angajamente reciproc avantajoase.


Detalii

05
10 2021
448

Procură SNC și obține gratuit ,,Catalogul mijloacelor fixe”

Vrei să primești GRATUIT „Catalogul mijloacelor fixe”?

Nimic mai simplu! Procură  acum ediția „Acte normative de reglementare a contabilității în sectorul corporativ” și ți-l oferim cadou!

Descarcă aici contul de plată sau contactează-ne la numărul de telefon 022 822-024 și te ajutăm să intri în posesia produselor.  


Detalii

04
10 2021
1155

Evenimente ulterioare datei raportării în exemple

Obiectul acestui articol îl constituie evenimentele (operațiunile economice) care au loc după perioada de raportare (datei raportării), indiferent dacă acestea sunt favorabile sau nefavorabile. Evenimentele apărute în perioada între data raportării și data semnării situațiilor financiare ar putea furniza informații suplimentare referitoare la perioada de raportare față de cele cunoscute la data închiderii bilanțului contabil. Aceste evenimente trebuie să constituie obiectul unei analize contabile conforme Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC), pe motiv că evenimentele ulterioare ar putea modifica situațiile financiare pentru perioada de raportare precedentă celei în care acestea efectiv au avut loc.


Detalii
10
08 2021
643

Proiectele modificărilor la SNC și Planul general de conturi contabile, propuse pentru consultări publice

Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice două proiecte de ordine ale MF - pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.118/2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate (OMF nr.118/2013) și pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.119/2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile (OMF nr.119/2013).


Detalii