18
11 2013
16464

Alexandru Nederița: Aspecte generale privind conţinutul şi modul de implementare a noilor acte normative contabile

La 22 octombrie 2013 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr. 233–238) au fost publicate noile acte normative contabile care cuprind 16 Standarde Naţionale de Contabilitate (SNC), 2 Indicaţii metodice şi Planul general de conturi contabile. Aceste acte au fost aprobate prin ordinele Ministerului Finanţelor nr. 118 „Privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate” şi nr. 119 „Privind aprobarea Planului general de conturi contabile” din 06.08.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 177–181 din 16 august 2013).
Detalii
11
10 2013
3537

Standardele de contabilitate în noile rubrici ale revistei „Monitorul fiscal FISC.MD”

La începutul lunii noiembrie „Monitorul fiscal FISC.MD” lansează pe site-ul monitorul.fisc.md două rubrici noi – “SNC noi” şi “SIRF”.

Conform Hotărîrii Guvernului Nr. 1507 din 31.12.2008 cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014, începând cu 1 ianuarie 2014 se prevede introducerea noilor SNC şi a Planului general de conturi contabile, care corespund prevederilor Directivelor UE şi SIRF. Astfel, practicienilor le rămîne tot mai puţin timp pentru asimilarea documentelor, care încă nu sunt publicate oficial.
Detalii
06
09 2013
4487

Comunicat informativ privind trecerea Republicii Moldova la noile Standarde Naționale de Contabilitate din 1 ianuarie 2014

În contextul trecerii Republicii Moldova la noile Standarde Naţionale de Contabilitate, Ministerul Finanţelor comunică următoarele:

În conformitate cu art. 11 al Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, care stabileşte competenţa autorităţilor statale privind reglementarea contabilităţi, Ministerul Finanţelor, printre altele:
Detalii