09
08 2022
308

Evitarea de către agentul economic a sancționării pentru nerepatrierea mijloacelor băneşti şi materiale

Ce acțiuni poate să întreprindă agentul economic pentru a nu fi sancționat în baza Legii nr. 1466/1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri şi servicii provenite din tranzacțiile economice externe (Legea nr. 1466/1998)?

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1466/1998, este stabilită obligația pentru agenții economici rezidenți ai Republicii
Detalii

18
05 2022
283

31.2.27 Poate beneficia gospodăria țărănească și întreprinzătorul individual de reducerea cu 50 % a amenzilor aplicate, potrivit prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul în care în documentele de plată a fost indicat eronat IDNP-ul fondatorului GT/întreprinzătorului individual în loc de IDNO-ul gospodăriei țărănești/întreprinderii individuale?

Conform prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală beneficiază de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate, cu excepţia amenzilor aplicate pentru comiterea repetată, în decurs de 6 luni consecutive, a încălcărilor fiscale prevăzute la art. 254 şi 2541, dacă respectă strict următoarele condiții:
a) nu are restanţe la data adoptării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală sau le stinge concomitent cu acțiunile prevăzute la lit. b);


Detalii

18
05 2022
531

31.2.12 Ce sancțiuni se vor aplica persoanelor fizice pentru neînregistrarea sau înregistrarea tardivă a contractului de locațiune a proprietății imobiliare la SFS și fără achitarea sau achitarea tardivă a impozitului pe venit?

Conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art. 90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.


Detalii

17
05 2022
545

SFS a constatat încălcări în cadrul a 58% din controalele fiscale realizate în anul 2021

Pe parcursul anului 2021 Serviciul Fiscal de Stat a efectuat, în total, 36398 controale fiscale, numărul acestora fiind mai mic comparativ cu cel din anul 2020, când au fost înregistrate 45594 controale, comunică autoritatea fiscală. Ponderea încălcărilor stabilite în total în cadrul controalelor efectuate în anul precedent este de 58%, iar suma totală calculată a sancțiunilor fiscale reprezintă 321,9 mil. lei.

 

Astfel, SFS a desfășurat 25107 controale la fața locului prin metoda de verificare tematică privind restituirea TVA, accize, înregistrarea/anularea plătitorilor de TVA, restituirea impozitului pe venit/verificarea obligațiilor persoanelor fizice, fiind stabilite încălcări
Detalii

11
02 2022
2839

Răspunderea juridică a salariatului pentru prezentarea la lucru în stare de ebrietate

Pentru prezentarea la lucru în stare de ebrietate pot fi concediaţi salariaţii care s-au aflat în starea respectivă la locul de muncă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu. În tabelul de mai jos găsiţi norme legale în vigoare cu privire la răspunderea juridică a salariatului pentru prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică. Starea de ebrietate poate fi confirmată numai prin certificatul eliberat de instituţia medicală competentă sau prin actul comisiei formate dintr-un număr egal de reprezentanţi ai angajatorului şi ai salariatului, alte probe fiind inadmisibile.


Detalii

24
01 2022
435

Amplasarea construcțiilor incompatibile cu spațiile verzi va fi sancționată

Agenții economici care doresc să amplaseze în spațiile verzi proprietate publică obiective pentru activități economico-sociale compatibile cu destinația spațiilor verzi (cum ar fi instalațiile pentru practicarea sportului, a jocurilor și pentru odihnă, obiectivele de menire social-culturală, unitățile comerciale mobile), solicită, în mod obligatoriu, autorizația administrației publice locale, prin care se stabilesc, în coordonare cu Agenția de Mediu, locul de amplasare și suprafața obiectivelor, precum și condițiile de desfășurare a activității.
 
În Monitorul Oficial din 21 ianuarie curent a fost publicată Legea nr. 238 din 24 decembrie 2021, prin care au fost introduse modificări în Legea nr. 591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale.


Detalii

10
01 2022
2544

Sancțiunile pentru încălcarea ținerii evidenței contabile vor fi mai dure

În ședința Executivului anunțată pentru 12 ianuarie 2022 va fi examinat proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008. Documentul conține și propunerea de modificare a art.295 din Cod, care prevede sancțiunile pentru încălcarea regulilor de organizare și de ținere a contabilității, de întocmire și prezentare a situațiilor sau rapoartelor financiare. Proiectul acestora este oferit în continuare.
 
 (1) Nerespectarea cerințelor legislației referitor la modul de ținere a contabilității și de aplicare a standardelor de contabilitate sau a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară, elaborare și aplicare a politicilor contabile se sancționează
Detalii
11
01 2022
773

Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal va fi lichidat

Ieri, 10 ianuarie 2022, a intrat în vigoare Legea nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte normative (pachetul de digitalizare), prin care au fost operate modificări și în domeniul protecției datelor cu caracter personal, inclusiv excluderea obligației operatorilor de date cu caracter personal de a notifica Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). Ca urmare, alin. (2) și (4) ale art. 741 din Codul contravențional ce prevede sancțiuni în cazul prelucrării datelor cu caracter personal cu încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, au fost abrogate.
 
Amintim că, anterior, prelucrarea datelor cu caracter personal fără notificarea şi/sau autorizarea organului de control în domeniu, atunci când notificarea sau
Detalii
05
10 2021
1123

Munca de noapte: particularități, restricții, sancțiuni

Munca prestată în timp de noapte, conform legislației în vigoare, este retribuită cu aplicarea adaosului în mărime de cel puțin jumătate din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului. Totodată, efectuarea unei asemenea prestații are un șir de restricții, particularități de reglementare etc.
 
În ediția din octombrie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” venim în sprijinul angajatorilor, salariații cărora sunt antrenați în munca de noapte, cu articolul „Restricţii legale privind efectuarea muncii de noapte” semnat de Olga Donciu.


Detalii

15
09 2021
830

Rezultatele controalelor fiscale efectuate în semestrul I

Serviciul Fiscal de Stat a efectuat în semestrul I al anului curent 14436 controale fiscale, cu 2127 mai puține decât în aceeași perioadă a anului 2020. Suma totală a plăților suplimentare calculate în lunile ianuarie-iulie 2021 a constituit 185,68 mil. lei față de 98,06 mil. lei în aceeași perioadă a anului 2020.
 
Potrivit datelor publicate de autoritatea fiscală, verificările au fost desfășurate prin diferite metode: tematică (privind restituirea TVA, accizelor, înregistrarea/anularea a statutului de plătitorilor  TVA, restituirea impozitului pe venit/verificarea obligațiilor persoanelor fizice), totală, repetată, prin contrapunere etc. Ca rezultat al acestor controale au fost stabilite 7373 abateri de la legislația fiscală în vigoare (sau în cazul a 51%
Detalii