13
10 2017
574

Unele particularități aferente aplicării sancțiunilor fiscale

Ce sancțiuni riscă persoana fizică în cazul neînregistrării sau înregistrării tardive la SFS a contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare și neachitării sau achitării tardive a impozitului pe venit?

Conform prevederilor art. 901 alin. (34) din CF, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane decât cele specificate la art. 90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului (până la 01.01.2017 – 5%). Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază sunt deservite. Acest impozit se achită lunar cel târziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.
Detalii
24
03 2016
1162

Privind aplicarea sancţiunii, reieșind din nivelul de semnificaţie al încălcării fiscale

Ca urmare a efectuării controlului fiscal prin metode tematice, la contribuabilul „Y” S.R.L. s-a depistat întocmirea eronată a unei dări de seamă forma IRV14 (nu au fost reflectate dividendele aferente perioadei 2015, achitate în folosul fondatorului nerezident) și comercializarea mărfurilor în lipsa maşinii de casă şi de control la o subdiviziune a contribuabilului. Ce sancţiuni vor fi aplicate în această situaţie, ţinînd cont de nivelul de semnificație al încălcărilor fiscale constate?

Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) liniuţa a 4-a din CF, persoanele menţionate la art. 90 din CF reţin şi achită un impozit în mărime de 6% din dividendele specificate la art. 71 lit. e) din CF.
Detalii
18
11 2015
770

IFS Ștefan Vodă: atenție asupra acumulărilor la buget și reducerii restanțelor

În conformitate cu Planul seminarelor preconizate în anul curent și în scopul unei colaborări eficiente cu autoritățile administrației publice locale, funcționari fiscali ai Secției urmărirea plăților a IFS Ștefan Vodă, la data de 02.11.2015, au desfășurat un seminar cu perceptorii fiscali din cadrul primăriilor
Detalii
20
05 2015
1060

IFS mun. Chișinău: controale pe traseul național

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, comunică următoarele.
Detalii
15
04 2015
1093

Eficiență vizibilă a controalelor fiscale

Întru extinderea bazei impozabile, prin acțiuni ce au scop conformarea fiscală benevolă, dar și prin acțiuni de sancționare a contribuabililor care se eschivează de la onorarea obligațiunilor față de buget, Direcția Control Fiscal a IFS pe raionul Ocnița a efectuat în perioada 30 martie – 10 aprilie curent 13 verificări operative la agenți economici și persoane fizice ce prestează servicii de transport auto în regim ,,taxi”, agenți economici transportatori de pasageri pe rute urbane, agenți economici ce prestează servicii de reparație auto și agenți economici ce comercializează carne.
Detalii
18
07 2014
1223

SFS va aplica măsuri de executare silită a obligațiunilor față de buget față de cei care încalcă legislația în vigoare

Depunând eforturi susținute pentru a asigura acumularea eficientă de venituri la Bugetul Public Național, Serviciul Fiscal de Stat face apel către reprezentanții mediului de afaceri din Republica Moldova să nu admită ilegalități în activitățile economice derulate și să se conformeze benevol la rigorile legislației în vigoare. Acest apel survine într-o perioadă, în care inspectorii fiscali au anihilat mai multe structuri ce practicau activități economice ilicite, eschivându-se de a plăti taxele și impozitele corespunzătoare la buget.
Vizualizează 3 fotografii →
11
07 2014
1958

Vadim Mîțu: Aplicarea sancţiunii pentru neexecutarea deciziei organului fiscal de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului. Practica judiciară

Ce acţiuni trebuie să întreprindă contribuabilul, care are conturile bancare suspendate de organul fiscal, pentru a putea efectua operaţiuni la conturile sale bancare, în situaţia în care are o încheiere de asigurare a acţiunii, emisă de instanţa de judecată, prin care dispoziţia de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare emisă de organul fiscal este suspendată?
Detalii
08
05 2014
1413

Ion Prisăcaru: Aplicarea sancțiunilor fiscale trebuie să fie precedate de acțiuni de conformare fiscală voluntară

Aplicarea sancțiunilor fiscale trebuie să fie precedate de acțiuni de conformare fiscală voluntară, contribuabilul urmând, mai întâi, să fie informat asupra abaterilor comise și să i se solicite repararea acestora, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederilor cu reprezentanții mediului de afaceri din UTA Găgăuzia și Taraclia.
Vizualizează 3 fotografii →
04
04 2014
1930

Activități comerciale ilicite depistate în pieţele din municipiul Chișinău

Marți, 01 aprilie 2014, inspectorii fiscali din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Chişinău au desfăşurat o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor comerciale ilicite.

Pe timpul acţiunii, ce a avut loc în piaţa ,,Extremum” din Chișinău, amplasată pe str. Bogdan Voievod nr. 1, au fost depistate 24 de persoane care desfăşurau activitate ilicită fără a dispune de documente de provenienţă la mărfurile expuse spre comercializare.
Detalii