29
09 2020
348

ATIC lansează „Ghidul cu Întrebări și Răspunsuri: Semnătura Electronică”

Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC anunță despre lansarea publicației „Ghid cu Întrebări și Răspunsuri: Semnătura Electronică” elaborată cu suportul și expertiza Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică și Agenției de Guvernare Electronică. Documentul oferă o informație exhaustivă a procesului de utilizare a documentelor şi semnăturilor electronice în Republica Moldova.


Detalii
03
08 2020
579

Regimul juridic al documentului electronic

Unele aspecte privind regimul juridic al documentului electronic, circulația electronică a acestuia și consecințele în caz de nerespectare a prevederilor Legii nr.91 privind semnătura electronică și documentul electronic.

 

Documentul electronic reprezintă informaţia în formă electronică, creată, structurată, prelucrată, păstrată şi/sau transmisă prin intermediul computerului sau al altor dispozitive electronice, semnată cu semnătură electronică în conformitate cu Legea nr.91/2014, pe când semnătura electronică – date în formă electronică, care sunt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sunt utilizate ca metodă de autentificare.


Detalii
21
07 2020
1351

Data eliberării facturii fiscale în SIA „e-Factura”

În cadrul versiunii anterioare a sistemului „e-Factura”, facturile fiscale (FF) erau semnate în mod obligatoriu de către două persoane responsabile ale furnizorului sau de către o singură persoană cu aplicarea a două semnături electronice. Drept urmare, FF trecea prin statutul „Aplicată prima semnătură”, apoi „Aplicată a doua semnătură”. La aplicarea primei semnături electronice, FF i se atribuia seria și numărul, iar la aplicarea celei de-a doua semnături electronice se plasa de către sistem, în mod automat, data eliberării FF, care era egală cu data semnării nemijlocite.

Detalii
21
05 2020
930

Utilizarea semnăturii electronice în raporturile cu Serviciul Fiscal de Stat

În condițiile dezvoltării permanente a sistemelor automatizate, inclusiv a celor de raportare și comunicare cu contribuabilii, utilizarea semnăturii electronice devine tot mai frecventă. În funcție de raportul juridic și situația concretă, persoanele sunt în drept să aleagă utilizarea oricărui tip de semnătură, care, la rândul său, are principii și mecanisme de utilizare separate.

Legislația RM prevede 3 tipuri de semnături electronice:
1) Simplă. Este semnătura electronică utilizată ca metodă de autentificare, fără a face trimitere exclusiv la semnatar.
Detalii
13
05 2020
2843

Modul de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice

Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoane fizice (Forma CET18), poate fi prezentată:
• pe suport de hârtie;
• prin poșta clasică;
• on-line (cu aplicarea semnăturii electronice sau mobile).

Dacă depui declarația pe suport de hârtie, este necesar să te prezinți la direcția deservire fiscală cu actul de identitate, solicitând versiunea Declarația precompletată sau să utilizezi Declarația rapidă pentru completarea formularului. Declarația poate fi depusă la oricare direcție deservire fiscală, indiferent de locul de domiciliu sau reședință, această posibilitate poate fi realizată doar la prezentarea declarației în termenul stabilit.
Detalii
24
04 2020
473

Semnătura electronică, tot mai solicitată de cetățeni

În primul trimestru al anului curent, numărul cetățenilor care au primit, la solicitare, semnături electronice de la Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) a continuat să crească. Astfel, în această perioadă, numărul lor a sporit, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 6,5% și a depășit cifra de 4,8 mii.
Detalii
08
04 2020
1594

Semnătura electronică de la CTIF va fi valabilă doi ani

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), în calitate de centru de înregistrări al Centrului unic de certificare al Guvernului, anunță că a extins termenul de valabilitate a semnăturilor electronice pe care le eliberează până la doi ani. Până în prezent, CTIF elibera semnături electronice doar cu termenul de valabilitate de un an.

Directorul instituției, Vitalie Coceban, a relatat că oportunitatea de a obține semnătura electronică pe un termen de doi ani este mai avantajoasă pentru solicitanți din punct de vedere al costurilor, dar și al necesității de reînnoire a acesteia. Din data de 8 aprilie, persoanele interesate pot solicita, în funcție de necesitate, eliberarea semnăturii electronice pe un termen de un an sau de doi ani, a precizat Coceban.
Detalii
11
02 2020
418

Numărul cetățenilor ce utilizează semnătura electronică a crescut

Datele statistice despre evoluția eliberării semnăturilor electronice de către Centrul de înregistrări al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) în anul 2019 arată că semnătura electronică devine tot mai solicitată de către concetățenii noștri.

În perioada de referință, numărul persoanelor fizice care au solicitat și au primit de la CTIF semnături electronice a crescut față de anul 2018 cu 11,3% și a depășit pragul de 18 mii. Majoritatea absolută dintre beneficiari și-au reînnoit, în anul 2019, certificatele cheilor publice pe care le dețineau.
Detalii
04
02 2020
828

2. (35.1.21) Poate aplica subiectul impozabil, pentru livrarea serviciilor, semnătura electronică avansată, pe facturile fiscale întocmite electronic și eliberate pe suport de hîrtie?

Potrivit articolului 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză.

Conform art.11 alin. (5) și (6) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017, documentele primare întocmite atît pe suport de hîrtie, cît și în formă electronică au aceeași putere juridică.
Detalii
14
03 2020
823

Semnătura Mobilă Orange, de mare ajutor în gestionarea afacerii

Pe parcursul anului 2019, clienții Orange au aplicat 1.761.563 de semnături mobile, ceea ce constituie o creştere de aproximativ 22% faţă de anul precedent.

Potrivit datelor companiei, persoanele juridice au aplicat Semnătura Mobilă Orange cel mai mult pentru raportarea electronică către Serviciul Fiscal de Stat – peste 52% din numărul total de semnături. Iar persoanele fizice au preferat să aplice Semnătura Mobilă Orange pentru a depune Declaraţia privind impozitul pe venit.
Detalii