15
11 2021
1407

Ce servicii vor fi suspendate pe portalul www.servicii.fisc.md

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre inițierea procesului de integrare a serviciilor fiscale electronice cu Sistemul Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” și suspendarea acestora de pe portalul www.servicii.fisc.md.

Astfel, începând cu 18 noiembrie 2021, o parte din serviciile fiscale electronice vor fi accesibile doar din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, și anume:

Pentru persoane fizice:
 

Detalii
12
11 2021
946

Motivul blocării accesului la serviciile fiscale electronice pentru circa 4000 de companii

Sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” (în continuare - CPC) vine nu doar să ofere accesul automatizat la serviciile fiscale electronice, dar și să valideze automat datele de identificare ale persoanei fizice și juridice pentru blocarea automatizată a accesului la servicii, fapt ce optimizează semnificativ procesele efectuate anterior în mod manual de către funcționarii fiscali și operatori.
 
Amintim, subdiviziunile SFS sunt în drept să blocheze accesul la serviciile fiscale electronice, motive fiind:
09
11 2021
984

Obținerea accesului la serviciile electronice din anul 2022

Ținând cont de faptul că, până la finele anului 2021, va fi exclus funcționalul de autentificare cu login/e-mail și parolă pe portalurile www.raportare.gov.md  și www.servicii.fisc.md, venim în sprijinul contribuabililor cu articolul „Identitatea electronică: excluderea opțiunii de autentificare cu nume de utilizator și parolă. Autentificare va fi posibilă doar prin MPass”. 
 
Deși anterior acesta a fost accesibil doar pentru abonații publicației „Monitorul Fiscal FISC.md”, astăzi oferim accesul tuturor persoanelor interesate, luând în considerare importanța subiectului și necesitatea informării utilizatorilor serviciilor fiscale electronice.
Detalii
21
09 2021
515

Asistență pentru implementarea controalelor fiscale electronice

Serviciul Fiscal de Stat găzduiește, în perioada 20 septembrie – 1 octombrie 2021, misiunea experților Departamentului Trezoreriei SUA, Philip Brand și Bert Snider. Obiectivul misiunii este de a furniza asistența necesară pentru implementarea și dezvoltarea controalelor fiscale electronice, dar și îmbunătățirea calității controalelor fiscale.
 

Astfel, experții Departamentului Trezoreriei SUA vor analiza progresele aferente recomandărilor din misiunile anterioare, precum și vor fi stabiliți următorii pași în raport cu planul de acțiuni privind implementarea controlului fiscal electronic, cu oferirea asistenței și sfaturilor necesare în acest sens.


Detalii

24
08 2021
1322

Anularea facturii fiscale în SIA „e-Factura”, din alte statute decât statutul „Finisate”

În articolele anterioare, a fost descris procesul de „Anularea facturii fiscale în SIA „e-Factura”, emise prin ciclul scurt” și „Anularea facturii fiscale în SIA „e-Factura”, emise prin ciclul lung” .

Există însă necesitatea de a anula factura fiscală sau facturile fiscale din alte statute ale sistemului „e-Factura”, cum ar fi din statutul „Aplicată prima semnătură” în situația în care, spre exemplu, s-a creat o serie de facturi fiscale cu data de
Detalii

23
08 2021
5094

Anularea facturii fiscale în SIA „e-Factura”, emise prin ciclul lung

La 18 august curent, în cadrul SIA „e-Factura” au fost lansate noi funcționalități aferente procesului de anulare a facturii fiscale din statutul „Finisate”, emise în cadrul sistemului prin ciclul lung.

 

Anularea facturii fiscale în SIA „e-Factura”, emise prin ciclul lung, poate fi efectuată cu acceptul oferit în cadrul sistemului de către ambele părți ale tranzacției: Furnizor și Cumpărător, fiind necesar ulterior de asigurat evidența și raportarea corectă a datelor facturii fiscale.

 


Detalii

19
07 2021
995

Serviciile fiscale electronice pentru persoane fizice

Accesul persoanelor fizice la serviciile fiscale electronice poate fi obținut fără deplasarea și solicitarea conectării la servicii de la subdiviziunile SFS , fără prezentarea diverselor acte și semnarea acordului de conectare. Acesta se oferă în mod automatizat în momentul accesării și autentificării în cadrul sistemului Cabinetul personal al contribuabilului (CPC) prin intermediul sistemului guvernamental MPass, cu aplicarea semnăturii electronice.

 

Aici menționăm că persoanele fizice dispun de posibilitatea accesării și utilizării unui spectru larg de servicii fiscale electronice pe portalul https://sfs.md/ro, unele fiind cu acces liber, altele – prin intermediul sistemului CPC, în conformitate cu regulamentul de utilizare a acestora, aprobat prin Ordinul SFS nr. 125/2020.


Detalii

14
07 2021
641

„Mesagerie”. Noul compartiment va fi lansat în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”

Serviciile fiscale electronice și alte sisteme informaționale, centralizate în cadrul sistemului „Cabinetul personal al contribuabililor” (CPC), sunt instrumentele care asigură interacțiunea dintre contribuabil și SFS în mediul online, obiectivul de bază al  acestuia fiind stimularea contribuabililor în utilizarea serviciilor fiscale electronice și asigurarea interacțiunii și comunicării eficiente a contribuabililor cu SFS, exclusiv în mediul online.
 
În perioada iulie-august curent, SFS planifică lansarea unui nou modul din cadrul sistemului CPC, și anume compartimentul „Mesagerie”. Acesta vine să asigure un spațiu centralizat:
 


Detalii

29
04 2021
600

Accesul la servicii fiscale electronice în cazul administratorului – persoană juridică

Care este procedura de conectare la serviciile fiscale electronice pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale prin metode automatizate în cazul în care administrator al unei persoane juridice (SRL ,,Z”) este desemnată o altă persoană juridică (SRL ,,X”)?
 
Conform prevederilor art. 177 alin. (2) din Codul civil (CC), persoana juridică poate avea o altă persoană juridică în calitate de administrator, care, în condițiile legii și ale actului de constituire, este  desemnată să acţioneze, în raporturile cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi pe contul persoanei juridice.


Detalii