01
07 2022
182

La mulți ani, Serviciul Fiscal de Stat!

Stimați angajați ai Serviciului Fiscal de Stat,

 

Cu ocazia aniversării celor 32 de ani de la crearea administrației fiscale naționale, P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” vă adresează cele mai sincere urări de bine, dorindu-vă sănătate și succes în activitatea zilnică pe care o efectuați. Apreciem implicarea tuturor angajaților Serviciului Fiscal de Stat la edificarea unui sistem propice tuturor cetățenilor din Republica Moldova și înalta misiune reliefată în sloganul instituției – în serviciul contribuabilului.  


Detalii

16
08 2021
832

Restituirea amenzii penale de către SFS se efectuează în baza unui document executoriu

În sensul restituirii amenzii penale, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a reiterat poziția Serviciului Fiscal de Stat (SFS) precum că, conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Codul fiscal (CF), prezentul cod reglementează relaţiile ce ţin de executarea obligaţiilor fiscale în ce privește impozitele și taxele de stat, stabilind, de asemenea, principiile generale de determinare și percepere a impozitelor și taxelor locale. 


Iar, în corespundere cu prevederile alin. (3) al CF, noţiunile și prevederile prezentului cod se aplică în exclusivitate în limitele relațiilor fiscale și ale altor relaţii legate de acestea.


Detalii

10
08 2021
551

SFS: contractele de locațiune înregistrate în primele 7 luni

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Astfel, în perioada lunilor ianuarie – iulie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 9 869 contracte de locațiune/chirie.


Detalii

31
01 2020
565

6. (39.10) Cum vor fi oferite premiile cîștigătorilor?

În conformitate cu pct. 26 din Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2019, premiile vor fi transferate cîștigătorilor pe conturile de card respective, în lei, în maxim 10 zile după publicarea listei tranzacțiilor cîștigătoare pe pagina web www.sfs.md.
18
06 2019
615

7. (29.1.6.3.11) Se vor reflecta oare în darea de seamă anuală (forma IALS) veniturile angajaților/persoanelor fizice, provenite din surse de venit neimpozabile, specificate în art. 20 din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sunt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88–91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă,
Detalii
05
02 2019
629

Ajutorul de stat: corectarea eșecurilor pieței și consolidarea economiei naționale

În anul 2017, de ajutor de stat au beneficiat 2 301 persoane juridice și fizice care desfășoară activitate economică. Valoarea acestuia a atins 827 078 mii lei, ceea ce constituie 0,55% din PIB.

Datele sunt indicate în Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2017, publicat de Consiliul Concurenței.

În Raport este menționat că valoarea ajutorului de stat în anul de referință s-a micșorat semnificativ față de anul 2016 (cu 75,29%) și 2015 (cu 86,61%).
Detalii
18
10 2017
1586

Referitor la unele interpretări ale taxei pentru poluarea mediului

Potrivit prevederilor art.14 alin.(2) Legii nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului în redacția în redacţia Legii nr.281 din 16 decembrie 2016, în vigoare începînd cu data de 1 ianuarie 2017, subiecţii vizaţi sînt obligaţi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă privind plăţile pentru poluarea mediului, lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
Detalii
12
10 2017
1100

Schiţă privind verificarea operativă la întreprinderile producătoare de alcool etilic și băuturi alcoolice tari

Potrivit art. 12 din Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000, la întreprinderile producătoare de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari se efectuează control fiscal prin verificarea operativă, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) având şi atribuţiile de extragere lunară a datelor privind consumul de alcool etilic prin contoare de evidenţă cu memorie fiscală.
Detalii