12
11 2018
61

Serviciul Vamal a aplicat amenzi de peste 162 mii lei

În perioada 05 – 11 noiembrie 2018, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 398,9 mil. lei, în descreștere cu 74,4 mil. față de săptămâna precedentă. Per total în perioada vizată au fost perfectate 10 895 de declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, pe parcursul săptămânii trecute au fost înregistrate 155 de încălcări ale legislației vamale.
Detalii
06
11 2018
107

Plasarea în ZEL a mărfurilor neînsoțite de dovada de origine

În Monitorul Oficial din 2 noiembrie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.

Acesta prevede completarea anexei indicate, la compartimentul „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare” în cadrulprocedurii vamale „42”, cu note explicative cu privire la particularităţile de utilizare ale unor coduri ale facilităţilor acordate.
Detalii
22
10 2018
125

Serviciul Vamal: sinteza săptămânii

În perioada 15 — 21 octombrie 2018,veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 401,7 mil. lei, fiind perfectate per total 11 336 declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, pe parcursul săptămânii trecute au fost depistate 142 de încălcări ale legislației. Cele mai frecvente încălcări se referă la depășirea termenului de aflare pe teritoriul RM a autoturismelor cu numere de înmatriculare străine, încălcarea termenelor de tranzit sau de depunere a declarației vamale, nedeclararea sau declararea neautentică a mărfurilor de larg consum (articole vestimentare și de încălțăminte, produse cosmetice, piese auto de schimb, produse din tutun, produse chimice, legume etc).
Detalii
18
10 2018
295

Principiile controlului ulterior efectuat de organele vamale, aprobate de Guvern

Regulamentul cu privire la procedura de realizare a controlului ulterior de către organele vamale a fost susținut de membrii Cabinetului de miniștri în cadrul ședinței de ieri, 17 octombrie curent.

Activitatea de analiză a riscurilor, de planificare şi realizare a controlului ulterior, conform prevederilor documentul, constă într-un ansamblu de metode şi operaţiuni de organizare şi realizare a controlului, precum şi de valorificare a rezultatelor acestuia şi se exercită de autoritatea vamală prin subdiviziunea de control ulterior din cadrul Autorității Centrale a Serviciului Vamal (SV) şi prin subdiviziunile teritoriale din cadrul birourilor vamale, precum şi la necesitate în comun cu alte subdiviziuni şi/ sau organe de control.
Detalii
16
10 2018
294

Declararea prin acțiune

Persoanele fizice, care au introdus pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport declarate prin acțiune în perioada 2010-2018, și nu au respectat condiția de scoatere de pe teritoriul vamal până la expirarea termenului acordat (180 zile / 3 ani), sunt atenționate despre necesitatea plasării acestor mijloace de transport într-o altă destinație vamală, sau în cazul în care mijloacele de transport sunt prohibite, acestea urmează a fi scoase de pe teritoriul țării.
Detalii
15
10 2018
98

Soluţionarea disputelor în cadrul Serviciului Vamal

Examinarea, conform procedurii prealabile în contenciosul administrativ, a contestațiilor depuse de persoanele supuse controlului de către organul vamal, care se consideră vătămate într-un drept prin actele administrative emise în cadrul procedurii de control, acțiunile sau inacțiunile organului vamal, ale colaboratorilor vamali în cadrul procedurilor, dar şi examinarea materialelor aferente cazului, identificarea practicilor defectuoase în domeniul controlului de stat fac parte din atribuţiile Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Serviciului Vamal (SV).
Detalii
05
10 2018
94

Scutirea de accize a importului de mărfuri destinate realizării proiectelor de asistenta tehnică sau investițională

În conformitate cu HG nr.246, anexa 3, Serviciul vamal (SV) acordă scutirea de accize la vămuirea mărfurilor importate de către beneficiari, inclusiv de către intermediari selectați în urma licitației, destinate realizării proiectelor de asistenta tehnică sau investițională. Care este modalitatea de acordare a scutirii de accize a companiei ce se ocupa de import, comerț cu ridicata și amănuntul a produselor petroliere, care livrează aceste produse unei instituții, ce face parte din proiect de asistenta tehnica?
Detalii
08
10 2018
685

Noi cerinţe la declararea valutei în vamă

Funcționarul vamal va indica date suplimentare în Formularul tipizat TV-28, care se eliberează persoanelor fizice ce trec frontiera vamală şi serveşte pentru legiferarea valutei străine introduse în Republica Moldova (bancnote, monede), a documentelor de plată (cecuri, acreditive), metalelor preţioase (aur, argint, platină, alte metale), pietrelor scumpe (diamante, briliante, rubine, smaralde, safir, perle), a bijuteriei din metale preţioase şi din pietre scumpe, deşeurile acestora, după completarea declaraţiei vamale DV-6.
Detalii
02
10 2018
107

Serviciul Vamal: venituri de 466,2 mil. lei, încasate săptămâna trecută

În perioada 24 — 30 septembrie 2018, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 466,2 milioane lei, fiind perfectate per total 11 189 de declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, pe parcursul săptămânii trecute, au fost relevate 134 de încălcări ale legislației vamale.
Detalii
01
10 2018
107

S2 Global va moderniza infrastructura Serviciului Vamal

Compania americană S2 Global s-a arătat interesată să investească în infrastructura Serviciului Vamal și procesele de scanare la punctele de trecere din Republica Moldova. Investitorul străin intenționează să modernizeze procesele de scanare, fapt care va contribui la sporirea operațiunilor de import/export și la reducerea fenomenului contrabandei.

Aspecte ale realizării proiectului au fost discutate la New York, în cadrul întrevederii premierului Pavel Filip cu directorul pentru dezvoltarea proiectelor internaționale din cadrul companiei americane, Marc Morelli.
Detalii