22
02 2021
131

Bunurile sechestrate de organele vamale vor fi transmise SFS pentru comercializare

În cazul în care plătitorul vamal nu şi-a stins obligaţia vamală şi dacă acţiunile de sechestrare a bunurilor în contul stingerii acesteia nu au fost atacate în decursul a 30 de zile lucrătoare din data sechestrării, organul vamal va transmite bunurile sechestrate Serviciului Fiscal de Stat pentru comercializare, prevede Ordinul cu privire la modificarea Anexei nr. 32 la Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.30-O/2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de executare silită a obligaţiei vamale şi a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei vamale prin amânarea sau eşalonarea plăţilor”. Documentul a intrat în vigoare la data publicării acestuia în „Monitorul oficial” din data de 19 februarie curent.

Detalii
15
02 2021
145

Serviciul Vamal: asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Cererea de intervenţie a organului vamal în cazul mărfurilor susceptibile de a aduce atingerea drepturilor de proprietate intelectuală se depune de către titularul dreptului respectiv la aparatul central al Serviciului Vamal în formă scrisă sau în formă electronică. Totodată, organul vamal poate solicita titularului informaţii referitoare la dreptul protejat până la notificarea acestuia despre o posibilă încălcare a dreptului de proprietate intelectuală.
 
Pe agenda ședinței secretarilor generali din 11 februarie a fost inclus proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale.

Detalii
18
01 2021
220

Таможенная процедура «42»: изменения в кодах освобождения

Учитывая положения ст. VII, IX, LV Закона №257/2020 о внесении изменений в некоторые нормативные акты, в том числе внесение поправок в Налоговый кодекс и Закон о таможенном тарифе, которые вступили в силу с 1 января 2021 г., приказом директора Таможенной службы внесены изменения в приложение №11 к Приказу №346-О от 24.12.2009 г. «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации» (Приказ ТС №346/ 2009).
 
Так, поправками в п. с1 ст. 104 Налогового кодекса («Поставки, освобожденные от НДС с правом вычета») установлено, что с 1 января 2021 г.
Detalii
06
10 2020
192

Serviciul Vamal: bugetul de stat, suplinit cu 16 mld. lei

Serviciul Vamal, mulțumind agenților economici pentru cooperare și atitudine responsabilă, a comunicat că încasările veniturilor administrate de autoritate în primele 9 luni ale anului curent au atins cifra de 16 mld. lei. Peste 2,1 mld. lei. dintre acestea au fost colectate în luna septembrie, fiind perfectate 47,3 mii de declarații vamale.
 
Totodată, au constatate 338 de încălcări ale legislației vamale, cele mai frecvente ținând de nedeclararea sau declararea neautentică a mărfurilor de larg consum, încălcarea termenelor de tranzit sau de depunere a declarației vamale și depășirea termenului de aflare pe teritoriul RM a autoturismelor introduse și declarate prin acțiune.
Detalii
04
08 2020
283

Supravegherea video a depozitului provizoriu

În cazul amenajării și utilării depozitului vamal provizoriu, va fi obligatorie instalarea sistemului de supraveghere video, care va corespunde următoarelor cerințe :
 
  • numărul de camere video instalate trebuie să asigure supravegherea perimetrului depozitului provizoriu atât din exterior, cât și din interior (minimum 2 camere);
  • camerele video trebuie să reflecte imaginea din interior, în special, în locul unde sunt depozitate mărfurile, inclusiv, căile de acces în/din depozitul provizoriu;
  • parametrii tehnici ai camerelor video trebuie să fie compatibili cu softul „SMART PSS” sau „IVMS” (la decizia deținătorului de depozit provizoriu);

  • Detalii
18
06 2020
418

Evidența mărfurilor înmagazinate de antrepozitele vamale aflate în proces de lichidare

Deţinătorul antrepozitului, în cazul lichidării, prezintă Serviciului Vamal darea de seamă privind mărfurile înmagazinate în termen de trei zile de la data la care i-a fost înmânată hotărârea de lichidare, a expirat termenul de valabilitate a Autorizaţiei de funcţionare, sau, după caz, de la data comunicării biroului vamal a hotărârii de lichidare a antrepozitului vamal. Totodată, în termen de şapte zile acesta efectuează inventarierea mărfurilor păstrate în regim de antrepozit vamal.
 
În scopul asigurării executării uniforme a prevederilor legislației vamale, SV a elaborat proiectul ordinului cu privire la aprobarea modelului-tip al Dării de seamă privind mărfurile înmagazinate în antrepozitele vamale în proces de lichidare.

Detalii
28
05 2020
462

Originea mărfurilor poate fi confirmată prin copiile certificatelor

În vederea confirmării originii mărfii în perioada stări de urgență în sănătate publică, certificatele de origine preferențială a mărfurilor prezentate în copii sau autentificate cu semnătură electronică au aceeași validitate ca și originalele acestora.

Prevederea este inclusă în Legea nr. 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, care a intrat în vigoare pe data de 26 mai, fiind publicată în MO.

Detalii
15
04 2020
541

SV: comerțul preferential pe timp de pandemie

Pentru a exclude o eventuală încasare a taxei vamale, importatorul va prezenta în adresa organului vamal originalul certificatului de origine preferențială în termen de 30 zile de la încetarea stării de urgență în țara care a eliberat certificatul respectiv, comunică Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

Anunțul a fost făcut după ce Comisia Europeană a informat că unele state membre ale Uniunii Europene, dar și o parte din partenerii săi comerciali nu mai eliberează certificate de origine preferențială în forma stabilită de tratatele internaționale în contextul pandemiei, fiind vorba despre faptul că anumite state sunt în imposibilitate de a elibera certificate de origine preferențială autentificate cu semnătura olografă, ștampilate și în format original – pe suport de hârtie.
Detalii
02
04 2020
299

Veniturile în BPN asigurate de Serviciul Vamal au sporit cu 17%

Încasările Serviciului Vamal în primele 3 luni ale acestui an se cifrează la peste 5,3 mld. lei, în creștere cu 776 mil. lei (17%) față de încasările din aceeași perioadă a anului precedent. Doar luna martie a anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat peste 2 mld. lei, cu peste 196 mil. lei mai mult (circa 11%), comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019.

Pe parcursul lunii trecute, au fost perfectate 47 394 de declarații vamale și constatate 285 de încălcări ale legislației vamale.
Detalii
25
03 2020
1575

Termenul de aflare în țară a autovehiculelor cu numere străine, extins

Serviciul Vamal al RM comunică că, în conformitate cu Dispoziția nr. 4 din 24 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport, introduse și declarate prin acțiune, de către persoanele fizice rezidente și cele nerezidente, în baza articolului 1841 din Codul vamal, precum și articolului 10 din Legea 1569/2002, care expiră în perioada stării de urgență, se întrerupe, urmând a curge de la data încetării stării de urgență.

Declararea prin acțiune este o formă de declarare expresă (vădită) a mijlocului de transport auto, care scutește persoana fizică de completarea unor acte vamale,
Detalii