17
04 2018
260

Noi proceduri administrative în domeniul fiscal şi vamal

Planul ce prevede optimizarea cadrului de reglementare şi a procedurilor administrative în domeniul fiscal și vamal, implementarea modului de înregistrare online a activităţii independente în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, precum și contul unic de achitare al contribuabilului a fost aprobat în şedinţa Guvernului din 13 aprilie 2018.

Acesta este parte componentă a Planului de acţiuni pentru implementarea, în următorii doi ani, a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020.
Detalii
19
03 2018
95

Incasările la BPN asigurate de Serviciul Vamal

În perioada 12 – 18 martie 2018, veniturile incasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 393,3 mil. lei, depăşind cu 89 mil. lei incasările săptămânii precedente. Per total au fost perfectate 10 363 de declarații vamale.

Pe parcursul săptămânii trecute, au fost depistate 120 de tentative de încălcare a legislației vamale, care sunt cercetate de către subdiviziunile specializate ale Serviciului Vamal în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și întreprinderii măsurilor legale ce se impun.
Detalii
13
03 2018
94

Serviciul Vamal a perfectat 7914 declaraţii doar în şapte zile

Serviciul Vamal declară, că în perioada 05 – 11 martie 2018, veniturile încasate la bugetul de stat de către organul vamal au constituit 304,1 mil. lei, cu 61 mil. lei mai puţin decât o săptămână mai devreme, fiind perfectate per total 7 914 de declarații vamale.

La capitolul combaterea fraudelor vamale în perioada de raportare au fost relevate 79 de tentative de încălcare a legislației vamale, care sunt cercetate de către subdiviziunile specializate ale Serviciului Vamal în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și întreprinderii măsurilor legale ce se impun.
Detalii
07
03 2018
445

Noua Lege cu privire la Serviciul Vamal

Modul de organizare, funcționare, statutul juridic, dar şi protecția socială și serviciul funcționarului public cu statut special sunt prevăzute în noua Lege cu privire la Serviciul Vamal, publicată în Monitorul Oficial din 2 martie 2018.

Conform prevederilor documentului, Serviciul Vamal este o autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanțelor, care implementează politica vamală a statului prin aplicarea uniformă și imparțială a legislației în domeniul în scopul asigurării securității economice a statului. Activitatea Serviciului Vamal este un gen special de activitate în serviciul public şi este parte componentă a sistemului organelor de drept și al organelor securității statului.
Detalii
01
03 2018
166

Noua structură a echipelor mobile din cadrul Serviciului Vamal

Centrul de coordonare din cadrul echipelor mobile ale Serviciului Vamal a fost redenumit în Centrul de analiză şi coordonare, devenind o subdiviziune cu statut de secţie din cadrul Direcţiei investigare a fraudelor vamale. În rezultat, s-a modificat şi sarcina subdiviziunii — aceasta nu mai coordonează activitatea echipelor mobile pe întreg teritoriul vamal şi are drept obiectiv colectarea, înregistrarea, prelucrarea şi generalizarea informaţiei cu privire la fraudele vamale.

Faptul impune necesitatea modificării Hotărârii Guvernului nr.466 din 16 iunie 2014 „Privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea și desfășurarea activității echipelor mobile ale Serviciului Vamal”.
Detalii
01
03 2018
255

Carnetul TIR se scumpeşte

Executivul a aprobat în cadrul şedinţei de ieri, 28 februarie curent, hotărârea de modificare a Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relativ la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenţia TIR, 1975), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1086 din 25 noiembrie 1997.

Cabinetul de miniştri a decis să majoreze cuantumul asociaţiei garantate. Astfel, pentru fiecare carnet TIR se garantează achitarea taxelor şi impozitelor vamale în limita sumei de 100 mii euro, iar suma indicată se va achita în lei moldoveneşti la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a Moldovei în ziua precedentă zilei de plată. Amintim, că anterior această sumă constituia 60 mii euro.
Detalii
28
02 2018
170

Proiectul noului Cod vamal

Legile sunt mereu într-o evoluție, fiind adaptate realităților în care se aplică. Legislația vamală națională a evoluat pe parcursul timpului, cunoscând o serie de modificări.

Primul Cod vamal a fost adoptat în anul 1993, fiind actul legislativ de bază care reglementa principiile organizatorice și de activitate ale sistemului vamal. Codul vamal era constituit din 112 articole, iar prevederile acestuia erau sumare, activitatea vamală fiind una limitată. Odată cu evoluția proceselor economice și sociale atât la nivel național, cât și internațional, intensificării traficului internațional de mărfuri, a apărut necesitatea modificării și cadrului normativ din domeniul vamal.
Detalii
27
02 2018
155

Veniturile şi cheltuielile bugetului de stat în luna ianuarie 2018

În ianuarie 2018, veniturile bugetului de stat al Republicii Moldova au crescut până la 2,3 mld. lei, ceea ce constituie cu 12,9% (263,7 mil. lei) mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2017.

În același timp, cheltuielile bugetului de stat s-au ridicat la 2,27 mld. lei, în scădere cu 21,8% (- 634,8 mil. lei) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În rezultat, în ianuarie 2018, excedentul bugetului de stat s-a ridicat la 28,7 mil. lei.
Detalii
27
02 2018
65

Traficul transfrontalier, redirecţionat

Serviciul vamal atenţionează participanţii la traficul transfrontalier că postul vamal ”Vulcănești” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza traseului înzăpezit de pe teritoriul Ucrainei.

Agenţii economici şi persoanele fizice care și-au planificat traversarea frontierei prin acest post vamal, pot opta pentru alte posturi, cel mai apropiat fiind postul vamal ”Mirnoe”.
Detalii
20
02 2018
196

Nomenclatorul birourilor vamale, extins

Serviciul vamal, prin Ordinul nr.72-O din 14 februarie curent, a introdus modificări în Nomenclatorul codurilor birourilor şi posturilor vamale, aprobat prin Ordinul autorităţii nr. 346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.

Modificarea ţine de necesitatea completării Anexei nr.8 la ordinul indicat cu un nou cod – 3180 – ce se referă la subzona Comrat a Zonei Antreprenoriatului Liber Valkaneș şi reiese din modificarea Legii nr.139 din 13.07.2017 pentru modificarea art. 1 din Legea nr.1527/1998.
Detalii