12
07 2021
265

Vămuirea mărfurilor: aprobarea Listei actelor necesare va exclude interpretările

Aprobarea și implementarea Listei actelor necesare la vămuirea mărfurilor va exclude diferite interpretări ale normelor juridice respective atât de funcționarii vamali, cât şi de agenții economici, consideră autorii proiectului ordinului cu privire la aprobarea Listei.
 
Serviciul Vamal a inițiat consultarea publică a proiectului documentului, în care vor fi incluse actele necesare la vămuirea mărfurilor, ținând cont de particularităţile tranzacţiei şi ale destinației/regimului vamal solicitat, care la rândul său, confirmă oportunitatea solicitării/prezentării actelor către organele vamale la momentul perfectării declarațiilor vamale în detaliu.


Detalii

14
05 2021
174

Transportul de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR. Proiectul noilor reglementări

În cazurile în care suma drepturilor de import exigibile pentru mărfurile transportate sub acoperirea Carnetului TIR va depăşi suma garanţiei sau dacă vor exista motive de a presupune că transportatorul nu poate garanta respectarea prevederilor legislaţiei vamale a Republicii Moldova, vor putea fi aplicate proceduri de garantare suplimentară, prevede proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenţia TIR, 1975), înaintat pentru consultări publice de Serviciul Vamal.
 


Detalii

20
04 2021
207

Facilități fiscale și vamale la importul vaccinului anti-COVID-19

La importul vaccinului anti-COVID-19 procurat din surse financiare ale statului, pe perioada stării de urgență și/sau a stării de urgență în sănătate publică vor fi aplicate scutiri de taxe pentru procedurile vamale, taxe vamale, precum și TVA fără drept de deducere.
 
În acest sens, în Monitorul Oficial din 17 aprilie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 96-O din 9 aprilie 2021 cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.


Detalii

08
04 2021
195

Poșta Moldovei a obținut statutul de Operator Economic Autorizat

Parteneriatul Strategic între Serviciul Vamal și Poșta Moldovei în domeniul facilitării comerțului și digitalizării economiei a fost încheiat în cadrul evenimentului desfășurat astăzi, 8 aprilie 2021. Obiectivele acestui parteneriat țin de impulsionarea digitalizării economiei naționale și include mai multe acțiuni, cum ar fi: simplificarea procedurilor vamale, îmbunătățirea securității corespondenței, sporirea schimbului de date electronice, aprobarea unor formulare poștale în calitate de declarații vamale, facilitarea prelucrării datelor în cadrul trimiterilor poștale, inclusiv  obținerea de către autoritatea poștală a statutului de AEO, care a devenit prima instituție de stat care a obținut statutul AEO.
 
Cu această ocazie,  Sergiu Burduja, directorul Serviciului Vamal, a menționat că instituțiile
Detalii
24
03 2021
367

Perioada fiscală în care se deduce TVA calculată suplimentar de organul vamal

Potrivit prevederilor art.102 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile. În temeiul alin. (10) lit. b) al articolului menționat, dreptul la deducerea a TVA, aferent activelor materiale importate se realizează în baza documentului, eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate.
 


Detalii

22
02 2021
251

Bunurile sechestrate de organele vamale vor fi transmise SFS pentru comercializare

În cazul în care plătitorul vamal nu şi-a stins obligaţia vamală şi dacă acţiunile de sechestrare a bunurilor în contul stingerii acesteia nu au fost atacate în decursul a 30 de zile lucrătoare din data sechestrării, organul vamal va transmite bunurile sechestrate Serviciului Fiscal de Stat pentru comercializare, prevede Ordinul cu privire la modificarea Anexei nr. 32 la Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.30-O/2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de executare silită a obligaţiei vamale şi a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei vamale prin amânarea sau eşalonarea plăţilor”. Documentul a intrat în vigoare la data publicării acestuia în „Monitorul oficial” din data de 19 februarie curent.

Detalii
15
02 2021
240

Serviciul Vamal: asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Cererea de intervenţie a organului vamal în cazul mărfurilor susceptibile de a aduce atingerea drepturilor de proprietate intelectuală se depune de către titularul dreptului respectiv la aparatul central al Serviciului Vamal în formă scrisă sau în formă electronică. Totodată, organul vamal poate solicita titularului informaţii referitoare la dreptul protejat până la notificarea acestuia despre o posibilă încălcare a dreptului de proprietate intelectuală.
 
Pe agenda ședinței secretarilor generali din 11 februarie a fost inclus proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale.

Detalii
18
01 2021
295

Таможенная процедура «42»: изменения в кодах освобождения

Учитывая положения ст. VII, IX, LV Закона №257/2020 о внесении изменений в некоторые нормативные акты, в том числе внесение поправок в Налоговый кодекс и Закон о таможенном тарифе, которые вступили в силу с 1 января 2021 г., приказом директора Таможенной службы внесены изменения в приложение №11 к Приказу №346-О от 24.12.2009 г. «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации» (Приказ ТС №346/ 2009).
 
Так, поправками в п. с1 ст. 104 Налогового кодекса («Поставки, освобожденные от НДС с правом вычета») установлено, что с 1 января 2021 г.
Detalii
06
10 2020
267

Serviciul Vamal: bugetul de stat, suplinit cu 16 mld. lei

Serviciul Vamal, mulțumind agenților economici pentru cooperare și atitudine responsabilă, a comunicat că încasările veniturilor administrate de autoritate în primele 9 luni ale anului curent au atins cifra de 16 mld. lei. Peste 2,1 mld. lei. dintre acestea au fost colectate în luna septembrie, fiind perfectate 47,3 mii de declarații vamale.
 
Totodată, au constatate 338 de încălcări ale legislației vamale, cele mai frecvente ținând de nedeclararea sau declararea neautentică a mărfurilor de larg consum, încălcarea termenelor de tranzit sau de depunere a declarației vamale și depășirea termenului de aflare pe teritoriul RM a autoturismelor introduse și declarate prin acțiune.
Detalii
04
08 2020
354

Supravegherea video a depozitului provizoriu

În cazul amenajării și utilării depozitului vamal provizoriu, va fi obligatorie instalarea sistemului de supraveghere video, care va corespunde următoarelor cerințe :
 
  • numărul de camere video instalate trebuie să asigure supravegherea perimetrului depozitului provizoriu atât din exterior, cât și din interior (minimum 2 camere);
  • camerele video trebuie să reflecte imaginea din interior, în special, în locul unde sunt depozitate mărfurile, inclusiv, căile de acces în/din depozitul provizoriu;
  • parametrii tehnici ai camerelor video trebuie să fie compatibili cu softul „SMART PSS” sau „IVMS” (la decizia deținătorului de depozit provizoriu);

  • Detalii