29
07 2015
849

Remanieri întru eficientizarea activității de control în cadrul Serviciului Fiscal de Stat

În contextul declarațiilor de ieri, 27 iulie, ale Șefulului IFPS, dl Ion Prisăcaru, în cadrul ședinței de lucru cu șefii subdiviziunilor IFPS și IFS pe mun. Chișinău, despre necesitatea eficientizării muncii, pentru a asigura o îmbunătățire semnificativă a activității Serviciului Fiscal de Stat, astăzi au fost operate remanieri la nivelul cadrelor de conducere. Remanierile sunt operate, urmărindu-se obiective concrete întru consolidarea eficienței controalelor fiscale, supravegherea respectării legislației fiscale, curmarea activităților ilicite ale agenților economici ne onești, sporirea ponderii acumulărilor la bugetul de stat și diminuarea restanțelor contribuabililor la BPN.
Detalii
28
04 2015
1181

IFS mun. Chișinău: acțiuni severe față de activitățile ilicite

IFS mun. Chișinău a organizat în data de 24 aprilie curent mai multe acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor ce desfășoară activități în domeniul comerțului de citrice, în partea ce ține de aplicarea mașinilor de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidență contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deținerea documentelor de proveniență la mărfurile supuse comercializării. În cadrul controalelor a fost pus accentul pe combaterea comerțului ilicit de citrice ce se exprimă prin desfășurarea activităților fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate abilitată prin lege.
Detalii
06
02 2015
1207

Declarația precompletată, în ajutorul contribuabililor, care au venituri din mai multe surse

Cu începere de 1 martie curent, contribuabilii, care au obținut venituri în 2014 din mai multe surse, vor primi din partea Serviciului Fiscal de Stat formularul declarației precompletate, — a menționat șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat Ion Prisăcaru, participând la o emisiune la Radio Moldova.
Detalii