05
06 2020
1397

Examinarea cazurilor de încălcare a legislației și a contestațiilor la distanță, inclusiv prin aplicația Skype

În MO al RM din 29 mai 2020 a fost publicat Ordinul SFS nr.250 din 26 mai 2020, prin care este modificat Ordinul SFS nr.166 din 19 iunie 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a ședinței de examinare. Conform noilor prevederi, cazurile de încălcare a legislației și contestațiile (în continuare – Cazuri) pot fi examinate și prin Skype, fără ca contribuabilul să se prezinte la subdiviziunea SFS.


Detalii
05
06 2020
767

Examinarea contestației prin Skype

Contribuabilul care a optat pentru examinarea cazului de încălcare a legislației/contestației prin intermediul aplicației Skype, fără prezentarea la subdiviziunea SFS, și care a informat despre alegerea acestei opțiuni, la data și ora stabilită va fi activ în aplicația Skype conform numelui de utilizator comunicat, iar persoana responsabilă din cadrul SFS va contacta utilizatorul indicat de contribuabil, va iniția și va desfășura examinarea conform procedurii prevăzute de Regulamentul privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a şedinţei de examinare (Regulament).


Amintim că Regulamentul este aprobat prin Ordinul nr.166 al Serviciului Fiscal de Stat din 16 iunie 2017, iar noua prevedere se conține în proiectul ordinului de modificare a acestuia elaborat de autoritatea fiscală și propus pentru consultări publice.


Detalii